Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Habakuk (boek)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Het boek Habakuk (Hebreeuws: חבקוק) is onderdeel van het Oude Testament en de Tenach. De betekenis van Habakuks naam is niet met zekerheid te zeggen. De naam is waarschijnlijk niet van Hebreeuwse oorsprong. Verschillende auteurs vermoeden dat de naam uit het Akkadisch komt (’habaquqa’) en de naam van een boom of plant was.[1] Het boek is waarschijnlijk gebaseerd op de profetieën van Habakuk uit het laatste kwart van de 7e eeuw voor de gangbare jaartelling. De meeste auteurs noemen de opkomst van de Chaldeeën in 626 v.Chr. als vroegst mogelijke datum en plaatsen het einde van de profetieën voor de val van Jeruzalem in 587 v.Chr. [2]

Het boek bevat drie hoofdstukken.

 1. Het eerste deel van het boek valt samen met hoofdstuk 1, en kan worden samengevat met de woorden: „Toen de profeet in de geest de formidabele macht van de Chaldeeën het land zag naderen en bedreigen, en het grote kwaad zag dat zij in Judea zouden aanrichten, bracht hij zijn last voor God.” (1:2-17)
 2. Bij deze gelegenheid wordt de toekomstige straf van de Chaldeeën aan hem onthuld. (hoofdstuk 2)
 3. Het derde hoofdstuk bevat een subliem stuk lyriek opgedragen aan de opperzangmeester, en waarschijnlijk bedoeld voor de eredienst. Hierin wedijvert in het hart van de profeet de hoop op straf van de vijand met het leed dat het land ondergaat.

De uitdrukking in 2:4, „De rechtvaardige zal door het geloof leven” wordt door de apostel Paulus in Romeinen 1:17 aangehaald. (Vgl. Galaten 3:12; Hebreeën 10:37,38.)

De uitdrukking in 1:5, „Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden” wordt door de apostel Paulus in zijn preek in Antiochië aangehaald: „Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt” (Handelingen 13:41).

Weblinks

 • International Standard Bible Encyclopedia  (en) Habakkuk, in: ISBE, J. Orr, ed., Chicago, Howard-Severance Company, 1915. (vertaal via: Vertaal via Google translate)


Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 • Ontmoeting.be Informatie over de kleine profeten.
 • Oude sporen Inleiding op de ’kleine’ profeten.
 • Reidar Hvalvík en Terje Stordalen, Het grote verhaal. Over de schepping van de Bijbel, de inhoud, het gebruik en het belang - Noors Bijbelgenootschap, Oslo, 1999. ISBN 82-541-0545-6
 • Rolf Rendtorff, Het Oude Testament: Een introductie, Fortress Press, Philadelphia, 1991. ISBN 0-8006-2544-7
 1. º David W. Baker, Nahum, Habakkuk and Zephaniah [=Tyndale Old Testament Commentaries], Leicester, 1990, p. 43.
 2. º De Inleiding op Habakuk in de Nieuwe Bijbelvertaling noemt omstreeks 600 v.Chr.
  De Encyclopædia Britannica kiest voor „tussen 626 en 612 v.Chr.” in het artikel The Book of Habakkuk, maar vermeldt „tussen 605 en 597 v.Chr.” in het artikel Biblical literature, onderkopje The six last minor prophets.
  Baker acht de jaren tussen 609 en 598 v.Chr. het meest waarschijnlijk. David W. Baker, Nahum, Habakkuk and Zephaniah [=Tyndale Old Testament Commentaries], Leicester, 1990, p. 44.
rel=nofollow
rel=nofollow
De twaalf kleine profeten
Profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Zefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Bijbelboeken:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Zefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
rel=nofollow