Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Brief van Paulus aan Titus

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

De brief van Paulus aan Titus (vaak kortweg Titus genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel en is onderdeel van de pastorale brieven. De brief presenteert zich als geschreven door de apostel Paulus aan zijn naaste medewerker Titus. De brief telt 3 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.

Zie ook Pastorale brieven

Inhoud

De brief lijkt in eerste instantie een beknopte versie van de eerste brief van Paulus aan Timoteüs, met vermaningen ten aanzien van de eisen waaraan de kerkelijke ambtsdrager moet beantwoorden,[1] over de manier waarop deze ambtsdrager zich moet gedragen tegenover de verschillende groepen en personen in de gemeente[2] en vooral weer tegenover de dwaalleraren.[3] Titus kan dan ook worden beschouwd als een gemeentevoorschrift naar analogie met 1 Timoteüs. Deze overeenkomsten houden niet op bij de onderwerpen van de beide brieven, die enigszins voortkomt uit de vergelijkbare situatie van de personen aan wie de brief geadresseerd is, maar strekt zich ook uit tot een groot aantal zinnen en uitdrukkingen. De schrijver begroet zijn twee vrienden met dezelfde groet, en gaat op dezelfde wijze over op het onderwerp van zijn brief.[4]

Het grote verschil met de brieven aan Timoteüs is de aandacht die in Titus wordt besteed aan een uitvoerige fundering van de parenese in het kerygma[5] en dat blijkt al uit het opschrift van de brief.[6] Ook wordt in Titus meer gebruik gemaakt van hellenistische religieuze taal.[7] Dit gebruik op zich is niet nieuw, maar het bevestigt de tendens die al in de eerdere brieven wordt waargenomen.[8] De persoonlijke toon die 2 Timoteüs overheerst en soms ook wordt aangetroffen in 1 Timoteüs, ontbreekt volledig in de brief aan Titus.

Structuur

De structuur van Titus komt overeen met 1 Timoteüs:[9]

 • Opschrift (1:1-4)
 • Een doorlopend 'gemeentevoorschrift', gegoten in de vorm van vermaningen aan Titus als type van de ambtsdrager:
  • Opdracht: over de ambtsdrager (1:5-9)
  • Dwaalleraren (1:10-16)
  • Vermaningen voor verschillende groepen in de gemeente (2:1-10)
  • Het kerygmatisch fundament van het christelijk leven (2:11-15)
  • Nieuwe vermaningen, gebaseerd op het kerygma (3:1-7)
 • Slot
  • Slotvermaningen (3:8-11)
  • Persoonlijke mededelingen (3:12-15)

Datering

Zie ook Auteurschap van de brieven van Paulus

De datering van de brief aan Titus hangt af van de kwestie van het auteurschap (zie Auteurschap van de brieven van Paulus). Indien Paulus de brief daadwerkelijk heeft geschreven, is de datering als volgt: de brief werd geschreven na Paulus' bezoek aan Kreta,[10] Dat bezoek kan niet het bezoek in Handelingen 17:7 zijn, want toen had Paulus niet of nauwelijks gelegenheid voor evangelisatie: hij was als gevangene op weg naar Rome, waar hij twee jaar bleef. Het is mogelijk dat Paulus (na zijn vrijlating) vanuit Rome naar Azië zeilde, onderweg Kreta aandeed en daar Titus achterliet "om in orde te brengen hetgeen nog verbetering behoefde". Vandaar reisde hij naar Efeze, waar hij Timoteüs achterliet. Van Efeze reisde hij naar Macedonië, waar hij 1 Timoteüs schreef, en vandaar naar Nicopolis in Epirus, waar hij dan rond 66 of 67 naar Titus schreef.

Zie ook: Brieven van Paulus (de andere brieven van Paulus).

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º Titus 1:5-9
 2. º Titus 2:1-10; 3:1-4
 3. º Titus 1:10-16; 3:9, 10
 4. º Vergelijk 1 Tim. 1:2, 3 met Titus 1:4, 5; 1 Tim. 1:4 met Titus 1:13, 14; 3:9; 1 Tim. 4:12 met Titus 2:7, 15
 5. º Titus 2:11-15; 3:4-7
 6. º Titus 1:2,3
 7. º Dibelius-Conzelmann: Die soteriologische Terminologie von Tit 2,11ff; 3,4ff, blz. 108-110
 8. º Zie 1 Tim. 2:1-6, 19 en 6:13-16
 9. º vDr Th. de Kruijf (1966): De Pastorale Brieven, J.J. Romen & Zonen, Roermond - Maaseik, blz. 111-126
 10. º Titus 1:5
rel=nofollow
rel=nofollow

Wikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Epistle to Titus op Wikimedia Commons.

rel=nofollow