Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Koninkrijk van God

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Christendom
(symbool van het christendom.)
..Pijlers
..Christelijke feesten
..Geschiedenis en tradities
..Onderwerpen
..Belangrijke personen

Het koninkrijk van God (in het Evangelie volgens Matteüs ook wel koninkrijk der hemelen genoemd) is een belangrijk concept in zowel het jodendom als in het christendom. Het verwijst naar de soevereiniteit van God over alle dingen, in tegenstelling tot die van aardse machthebbers.

Achtergrond

Een geestelijk schepsel betwistte de rechtmatigheid van Gods soevereiniteit. De beweegreden van die opstandeling was een zelfzuchtig verlangen om aanbeden te worden. Hij bewoog het eerste mensenpaar, Adam en Eva, om niet langer loyaal Gods soevereiniteit te erkennen en probeerde de naam van God te besmeuren door te beweren dat God gelogen had. (Genesis 3:1-5 (NBG)) Toen Adam en Eva gezondigd hadden, werd hen als straf de mogelijkheid om eeuwig te leven afgenomen. Vanaf dat moment voorzei God dat er een nieuw Koninkrijk zou worden opgericht:

„En ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen.”Genesis 3:15 (NW)


De genoemde vrouw is Gods eerste schepsel, zijn zoon. De persoon die hier als U wordt aangesproken is de Duivel, het opstandige geestelijke schepsel.

In het jodendom

Naar het koninkrijk van God wordt vaak verwezen in de Tenach (zie bijvoorbeeld Daniël 4:3 (NBG). Het is gebonden aan de joodse overtuiging dat God tussenbeide zal komen om het koninkrijk van Israël te herstellen.

In het christendom

De idee van het koninkrijk van God wordt het duidelijkst gevonden in het Nieuwe Testament en dan vooral in de zogeheten synoptische evangeliën.

Matteüs gebruikt gewoonlijk de term „hemels koninkrijk” (of „Koninkrijk der Hemelen”) terwijl Lucas het begrip „koninkrijk van God” gebruikt. De reden hiervoor is dat het Matteüsevangelie in eerste instantie werd gericht aan een specifiek joods publiek dat het directe gebruik van de naam van God zou vermijden. Lucas richtte zijn evangelie aan een algemener, dat wil zeggen niet-specifiek joods publiek dat met de term „hemels koninkrijk” onbekend zou zijn.

Sommigen geloven dat het „hemels koninkrijk” naar het millennaristische koninkrijk van God verwijst, terwijl het „koninkrijk van God” naar een algemeen machtsbegrip verwijst. Nochtans geloven de meesten dat er geen basis voor een dusdanig onderscheid is. Een bekende historicus schreef het volgende:

„Deze doctrine van het hemels koninkrijk, dat het belangrijkste onderwijs van Jezus was en dat zo een kleine rol in de christelijke credo’s speelt, is zeker één van de meest revolutionaire doctrines die ooit menselijke gedachte heeft gestuurd.”
H. G. Wells, A Short History of the World (1922)

Het christelijke begrip van het koninkrijk van God omvat verscheidene ideeën.

In de moderne theologie wordt het begrip Koninkrijk van God (ook wel vertaald als „Heerschappij van God”), als primair gezien en de versie van Mattheüs („Koninkrijk der Hemelen”) als secundair. Bij de eerste versie is een eventueel verband met een proto-christelijk mystiek verstaan van het begrip nog mogelijk, terwijl bij de versie „Koninkrijk der Hemelen” duidelijk is dat het begrip reeds meer „naar buiten geprojecteerd” is.

Aanwezigheidsaspect

De evangeliën beschrijven dat Jezus het Koninkrijk afkondigde als iets dat op het punt stond momenteel te gebeuren, en niet slechts toekomstige werkelijkheid was (zie Marcus 1:15 (NBG)). De verhalen over Jezus die zieken genas, demonen verdreef en een nieuwe levensethiek onderwees werden geïnterpreteerd als een demonstratie van dat Koninkrijk.

Het koninkrijk van God verwijst ook naar de veranderde staat van ziel of gedachte binnen het christendom (zie Lucas 17:20-21 (NBG)). In charismatische kringen wordt het Koninkrijk letterlijk aanwezig geacht als de heilige Geest bezig is met bijvoorbeeld genezingswerk.

In rooms-katholieke theologie legde Augustinus uit dat het Koninkrijk van God de Kerk betekent. Protestanten echter geloven dat de Kerk het instrument is waardoor het Koninkrijk wordt getoond, maar niet synoniem met het Koninkrijk zelf is.

Toekomstig aspect

De huidige vervulling van het Koninkrijk werd door Jezus gezien als voorlopige voorsmaak van een grotere, toekomstige werkelijkheid.

Het toekomstige aspect van het Koninkrijk is het geloof in een toekomstige post-apocalyptische toepassing van theocratische macht van God.

Weblinks


Wikipedia Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) vertaald van het artikel Kingdom_of_God van deze een Engelstalige bron, die onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt.

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

rel=nofollow
rel=nofollow