Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Aanval

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een aanval is een plotselinge gerichte activiteit. Dit kan zich op meerdere manieren uiten :

Persoonlijke aanval

Onder een persoonlijke aanval wordt meestal een woordelijke- of schriftelijke aanval bedoeld, waarbij iemand vanwege bepaalde redenen, bewust door middel van bepaalde bewoordingen een ander persoonlijk wil treffen, althans dat diegene het persoonlijk aantrekt (gevoelskwesties). Het kan dan ook de naasten betreffen. Een veelgebruikt verwijt is die over een bepaalde negatieve eigenschap van iemands uiterlijk, maar ook is een aanval op iemands kunnen (bijvoorbeeld intelligentie of bepaalde inzichten) mogelijk. De politicus Geert Wilders heeft de gewoonte om moslims aan te vallen (verbaal), wat met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft, en waar dan eigenlijk ook geen uitzonderingen op gemaakt kunnen worden. Wettelijk gezien rest het moslims niet verder dan te accepteren, althans te dulden, hoe vervelend ook. In menig ruzie wordt er heen en weer met woorden gesmeten, waar het veelal dan bij blijft. Echter kan het ook escaleren, en uitmonden in geweldadigheden, met alle voortvloeisels van dien.

Dikwijls gebeurt het ook dat iemand slechts een vorm van kritiek heeft, met mogelijk de bedoeling om iemand te wijzen (helpen) op iets dat mogelijk (ver)beter(d) kan worden. Dit is dan geen persoonlijke aanval, maar zal door een menig iemand wel als een aanval opgevat worden. Sommigen, bijvoorbeeld met slechte en/of traumatische ervaringen, vatten zelfs alle vormen van kritiek op als een persoonlijke aanval, wat veelal heftige reacties, ontkenningen en/of persoonlijke aanvallen als beantwoording kan opleveren. Dit verergert die visie meestal alleen maar, en houdt het in stand, met het bijeffect dus dat er geen verbeteringen zijn, doordat gewone en terechte aanwijzingen om de betreffende persoon te helpen (verbeteren) niet aan komen. Van een normale kritiek is het meestal slechts de bedoeling om iets te sprake te brengen, om het te kunnen aanpassen. Sowieso zijn veel mensen (algemeen gesproken) zeer overtuigd over hun eigen uitingen en activiteiten, en veelal zelfs egocentrisch (= niet egoïstisch) van aard, wat kritiek onplezierig maakt, en liever achterwege wordt gelaten, terwijl het eigenlijk een moment is om zichzelf te verbeteren, wat alleen maar prijzenswaardig is.

Schadende / belemmerende aanval

Bij schadende aanvallen gaat het de pleger om het schade toebrengen / berokkenen, maar wil die zelf niet bekend worden, althans z'n identiteit verhullen. Dit kunnen stalkers zijn, maar ook personen met een psychische aandoening of een bepaalde antipathie. Bij bekendheden komt het wel voor dat zogenaamde fans veranderen in kwaadaardige personen, en het voormalige idool belagen. Het kan ook zijn dat iemand op slinkse wijze probeert de goede naam te schaden.

Lichaamlijke aanval (intern)

Lichaamlijk kan een mens op meerdere manieren een aanval krijgen, wat duidt op een intern probleem. Zo kan iemand een aanval (toeval) van epilepsie krijgen, of een aanval van migraine, of een aanval van hooikoorts. Meerdere ziekten of aandoeningen kunnen zich uiten door plotseling op te komen (activeren). in het geval van een aanval is er veelal een terugkerend patroon te herkennen / ervaren.

Geweldadige aanval

Iemand kan gewelddadig zijn jegens een ander of diens eigendommen, waar diegene zelf veelal een (beweeg)reden voor heeft, maar wat in Nederland strafbaar is. Het vergrijp staat verre van wat als behorende tot de algemeen geaccepteerde waarden en normen. Ook wordt het gezien als onmenselijk gedrag, om een ander lichaamlijk te bezeren en schaden. De meeste geweldadige aanvallen gebeuren uit kwaadheid (kortstondig danwel langdurig). Mannen zijn over het algemeen gewelddadiger dan vrouwen, wat met de natuurlijke aard te maken heeft, die eigenlijk bedoelt is ter bescherming (van de eigen vrouw en eventuele kinderen).

Seksueel-geweldadige aanval

Merendeels manlijke personen vergrijpen zich dikwijls aan vrouwelijke personen (maar ook wel jonge jongens), althans komt het te vaak voor, dat een persoon seksueel misbruikt is. Dit gaat van aanranding tot verkrachting, en soms zelfs tot moord (lustmoord). Dit gebeuren is voor de vrouw een afschuwelijk iets om mee te maken, temeer ze overgeleverd was aan het machtsvertoon van de agressor. Het gevolg is meestal dat de vrouw die traumatische ervaring een plaats moet geven op een bepaald moment in haar toekomst, wat niet altijd lukt, en waar veelal hulp bij nodig is.

Schijnaanval

Een schijnaanval is een aanval die gefingeerd is, om de aandacht af te leiden van de eigenlijke aanval, die meestal nog komen gaat. Deze aanval in schijn wordt veel gebruikt bij vechtsporten, zoals boksen en kickboksen. Een schijnaanval kan in het geval van een ruzie ook plaatsvinden vanwege dat diegene juist niet echt wil aanvallen, of dat mogelijk niet durft. Ouders willen het ook wel toepassen, omdat het daadwerkelijk aanvallen en geweld plegen pedagogisch onverantwoord is, en wettelijk niet mag.

Militaire aanval

Het militaire leger van de verschillende landen die er zijn, kunnen een ander land aanvallen. Dit gaat meestal in overleg en samenwerking met de VN of in Europees verband met de NAVO. Echter gebeurt het ook dat een bepaald land op eigen initiatief een ander land aanvalt, waar ook de VN een oordeel kan vellen, en bijvoorbeeld sancties tegen het betreffende land nemen. Een militaire aanval is meestal een combinatie van grondgevechten, en daar aan voorafgaand (en tijdens) bombardementen door gevechtsvliegtuigen (zie ook : luchtaanval). Ook worden er van grotere afstand door oorlogschepen geleide raketten afgevuurd.

Nucleaire aanval

Nucleaire aanvallen zijn aanvallen met kernwapens (lange afstandraketten), maar zijn aanvallen die wereldwijd worden vermeden, en ook bij verdachte landen wordt voorkomen dat ze überhaupt gemaakt kunnen worden. Van Iran heeft de meeste landen liever dat die géén kernwapens verkrijgt. President Obama van de VS heeft het tot z'n prioriteit gemaakt, om wereldwijd de kernwapens te verminderen. Zo zijn er ook wapens om de aanvallende kernwapens vervolgens aan te vallen (defensie).

Biologische aanval

Een verboden middel om een land of bevolking aan te vallen is met biologische middelen, wat biologische oorlogvoering wordt genoemd. Dit wil zeggen dat men gebruik maakt van levensvormen (planten, schimmels, bacteriën) of chemische stoffen die door levensvormen zijn geproduceerd. Een voorbeeld is het uiterst dodelijke miltvuur (antrax), dat na de aanslagen van 11 september werd gebruikt om kleine aanslagen te plegen. Antrax is een uiterst dodelijke bacterie. Ook botuline is een dodelijk middel. Biologische strijdmiddelen zijn bij o.a. terroristen in trek, vanwege dat ze in verhouding met andere wapens relatief goedkoop zijn.

Defensieve aanval

Een defensieve aanval is een aanval die gedaan wordt om een aanval van de tegenpartij te voorkomen, wat meestal een militaire aanval is, maar ook van militante partijen kan zijn. Veelal worden door middel van bombardementen als eerste de strategische doelen uitgeschakeld, zoals lanseerinstalaties en luchtafweergeschut.

Dierlijke aanval

Juist dieren vallen andere dieren (of mensen) aan, vanwege instincten die hun daartoe drijven, waar onder hun basisbehoefte voedsel, wat overigens een natuurlijke manier van doen is (het recht van de sterkste). Met name roofdieren doen dit. Ook valt een dier wel soortgenoten aan als die bijvoorbeeld in zijn (hun) territorium komt. Ook insecten vallen aan, door te steken, zoals een wesp ook doet.

Digitale aanval

Door het gebruik van internet kunnen de computers van mensen aangevallen worden door computervirussen. Dezen worden geprogrammeert en verspreidt door internetcriminelen die daar een bepaald voordeel mee hebben. Dergelijke schadelijke software wordt ook wel malware genoemd. Een Trojan horse zet veelal een achterdeurtje open, oftewel maakt het de computer makkelijker toegankelijk voor andere virussen. Ook zijn er wormen die zelfstandig kunnen opereren, en allerlei activiteiten doen. Op het internet zelf bestaan mailvirussen die via de E-mail van mensen verspreidt wordt, wanneer betreffende mailtjes (E-mail-berichten) geopend (aangeklikt) worden, wat het virus activeert. Deze digitale manieren van aanvallen, die indirecte (d.m.v. de computer en internet) aanvallen zijn, op de persoon (eigenaar) zelf, wat onder computervredebreuk wordt geschaard, en dus strafbaar is. Helaas zijn internetcriminelen moeilijk te achterhalen, doordat vrijwel alles wat ze doen via de computers van anderen (gedupeerden) geschiedt. Dikwijls hebben mensen niet eens door dat hun computer besmet is met een virus, wat gevolgelijk wel het aantal besmette computers verhoogt (veelal aanzienlijk). Er is overigens wel goede software te verkrijgen, die meestal wel iets méér kosten, maar een veel betere beveiliging bieden. Een goed voorbeeld daarvan is het antivirusprogramma, anti-adware en firewall (tezamen), waarbij ook precies ingesteld kan worden wat er wel, en wat er niet mag gebeuren op de computer, qua activiteiten. De te downloaden anti-virusprogramma's op internet te verkrijgen, zijn vaak onbetrouwbaar, en bevatten vaak zelf malware.

Zie ook

Referenties