Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Land

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Doorverwijzing
Doorverwijzing
Land kan verwijzen naar:

Uitdrukkingen:

 • Inzake marine: "Land vooruit! / Land aan stuurboord!" : Land in zicht.
 • "Dat is, waar geen land meer achter is": Uithoek.
 • "Iemand het land op jagen": Boos maken.
 • "Over iets het land hebben (als een stier)": Het aléén beschikken / heersen over iets.
 • "Het land aan iets of iemand hebben (of: krijgen)": Een hekel aan, iemand niet kunnen luchten of zien.
 • "Ergens te land komen": Aanlanden (waar men liever niet wil zijn).
 • "Hij is een stille in den lande": Men merkt weinig van hem.
 • "In het land der levenden": Nog leven.

Zie ook

(zo ook: landbouwhuishoudschool, landbouwhuishoudonderwijs, landbouwhuishoudlerares).
 • Landdag (doorverwijzing).
 • Landdrost (doorverwijzing).
 • "Land- en volkenkunde": geologie en etnologie
 • "Land- en zeemacht": leger en vloot.
 • Landgraaf, (adellijke) titel.
 • Landhonger (doorverwijzing).
 • Landhoofd (bruggehoofd), in het water uitgebouwd, meestal stenen steunpunt van een brug.
 • Landhuis, buitenplaats, villa.
  • Landhuisstof, dubbeldraads weefsel voor overgordijnen, meestal gestreept of geruit.
 • Landijs, ijs dat zich in een zeer dikke laag over grote delen van een vasteland, o.a. op Groenland, uitstrekt.
 • Landing (doorverwijzing).
 • Landjuwe(e)l(en), Oudfries joiel feest in de 15e-16e eeuw, serie wedstrijden gehouden door de rederijkerskamers van een landstreek, bijvoorbeeld Noord-Brabant.
 • Landkaart, kaart, afbeelding van de oppervlakte van een land, provincie enz.
 • Landklimaat, klimaat van het vasteland.
 • "Landkrab": een niet-zeeman.
  • "Landrat": landrot.
 • Landleger (landmacht), militaire macht te land.
 • Landloper, iemand die zonder middelen van bestaan rondzwerft, zwerver (ook: landlopen, landloperij).
 • Landmeetkunde (landmeetkunst), techniek tot het opmeten van terreinen (ook: landmeten).
 • Landmeter (doorverwijzing).
 • "Landmijl": de Engelse mijl (1609 meter) en de Nederlandse mijl (1000 meter).
 • Landmijn, mijn (explosief) die in de grond wordt gegraven en bij zekere druk ontploft.
 • Landnummer, nummer dat bij internationaal telefoonverkeer gekozen moet worden ter verkrijging van aansluiting met een bepaald land.
 • Landontginning, het vruchtbaar maken van woeste gronden (ook : landouw).
 • Landoorlogreglement, reglement met de bepalingen inzake de oorlog te land, vastgesteld in 1899, in 1907 en nadien aangepast (ook : landoorlog).
 • "Landpaal": grens, limietpaal (bijvoorbeeld "binnen de landpalen": 's lands grenzen).
 • Landrecht (doorverwijzing).
 • Landrecreatie, vormen van openluchtrecreatie, die plaatsvinden op het land en gebonden zijn aan bepaalde plaatsen, streken, routes.
 • Landsadvocaat (doorverwijzing).
 • Landsalamander, vuursalamander.
 • Landschap (doorverwijzing).
 • Landschildpad, een van de drie geslachten van de orde van schildpadden.
 • "Landsdienaar": een gouvernements- of rijksambtenaar.
 • Landsfinanciën, de financiën van een land.
 • Landknecht, historische huursoldaat met piek of (later) musket (ook : lansknecht).
 • Landstaal, taal die in een land gesproken wordt, officieel erkende taal van een land.
 • Landvast, meertouw om een schuit te meren.
 • Landverhuizing (emigreren), het zich vestigen in een ander land (ook: landverhuizer).
 • Landverraad, daad die de veiligheid en onafhankelijkheid van het land in gevaar brengt, misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de staat (ook: landverrader).
 • Landvlucht, ontvolking van het platteland (urbanisatie = het naar de stad toe trekken).
 • landvoogd(es), stadhouder, bestuurder voor en namens de landheer, gouverneur-generaal (Indië), (ook: landvoogdij).
 • Landwacht (doorverwijzing).
 • Landweer (doorverwijzing).
 • Landwijn (Fr.: vin du pays), eenvoudige, in grote hoeveelheden voortgebrachte wijn die wordt verhandeld zonder vermelding van kwaliteit en herkomst.
 • Landziekte, epidemie.
rel=nofollow