Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Vlaams

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Vlaams is een taalvariëteit binnen het Nederlands, dat zelf ingedeeld wordt als Nederfrankisch. De definitie staat niet helemaal vast: afhankelijk van de context of de spreker, wordt de term ’Vlaams’ op minstens vijf manieren gebruikt. Dat zijn, in volgorde van toenemende dialect-afstand:

  1. als aanduiding voor het in het hedendaagse Vlaanderen (de Vlaamse Gemeenschap) geschreven en gesproken Nederlands, zowel omvattende de Nederlandse standaardtaal als de niet-gestandaardiseerde dialecten, waaronder ook zogenaamde tussen dialect en standaard te plaatsen tussentalen. Sommige taalkundigen vermijden in deze context de term Vlaams en verkiezen de benaming Belgisch-Nederlands of Zuid-Nederlands.
  2. als synoniem voor de zogenaamde tussentaal in het gehele landsdeel Vlaanderen.
  3. als aanduiding voor de niet-gestandaardiseerde dialecten en regiolecten van het gehele landsdeel Vlaanderen (de Vlaamse Gemeenschap).
  4. als aanduiding van de niet-gestandaardiseerde dialecten van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, wat samen ongeveer overeenkomt met het voormalige graafschap Vlaanderen.
  5. in het bijzonder als aanduiding van de niet-gestandaardiseerde West-Vlaamse dialecten, dus de dialecten van de provincie West-Vlaanderen; wegens hun nauwe verwantschap worden ook de dialecten uit het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen en uit Frans-Vlaanderen tot het West-Vlaams gerekend.
    Frans-Vlaams neemt hierin een speciale plaats in. Vlaemsch, Vlamsch, Vlemsch of Vlaams kan in Frankrijk verwijzen naar de plaatselijke variant binnen het West-Vlaams, die er sinds het schooljaar 2022-2023 onderwezen kan worden als officieel erkende taal. Anders dan Vlaams in de betekenis van Belgisch-Nederlands, valt dit niet onder de koepel van Standaardnederlands en wordt niet geregeld door de Nederlandse taalunie.

Vlaams als Zuid-Nederlandse taalvariant

Zie Belgisch-Nederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Bestand:Belgium provinces regions striped.png
De talen die in België gesproken worden:

██ Nederlands

██ Frans

██ Duits

Brussel (oranje) is officieel tweetalig Frans en Nederlands. Ook worden er, voornamelijk door mensen met een migratieachtergrond, veel talen gesproken die geen officiële landstalen zijn van België, zoals Engels of Arabisch.

Het Vlaams is nog steeds niet als officiële taalbenaming erkend,[1][2] hoewel die benaming wijdverspreid is en vroeger ook officieel gebruikt werd in de plaats van ’Nederlands’.[3][4] Toen werd daarmee een afwijzing aangegeven van het Nederlands als taal van een ’vreemde’ natie. Zo’n onderscheid gold niet voor het Frans, zoals men kon merken in de combinatie ’Frans en Vlaams’ als talen van België.

Het Vlaamse Nederlands verschilt van de in Nederland gesproken vormen van het Nederlands. De in België gesproken West-Vlaamse, Brabantse en Limburgse varianten hangen taalhistorisch nauw samen met het Zeeuws, Noord-Brabants en de Limburgse varianten in Nederland, maar de verschillen zijn in de voorbije eeuw wel groter geworden. Verschillen tussen het Standaardnederlands zoals dit in België gebruikt wordt en het Standaardnederlands in Nederland zijn voornamelijk lexicale vormen. Het ’Vlaams’ (of ’Zuid-Nederlands’) verschilt van het ’Noord-Nederlands’ op het gebied van uitspraak, woordenschat en zinnen. Sommige verschillen gelden als varianten binnen het Standaardnederlands. In de tussentaal zijn ook veel woorden en uitdrukkingen in gebruik die men niet rekent tot het Standaardnederlands zoals dit officieel geregeld is door de Nederlandse Taalunie.

De tussentaal, ook ’Verkavelingsvlaams’ genoemd, ontstond de laatste decennia door vervaging van de grens tussen standaardtaal en dialect in informeel gesproken taalgebruik. De oorspronkelijke regionale en lokale dialecten zijn in die tussentaal naar elkaar en naar het Standaardnederlands toegegroeid.

Vlaams als verzameling dialecten

Wanneer men met ’Vlaams’ een verzameling dialecten bedoelt, wordt niet als aparte taal gezien. Het is een verzameling dialecten of regiolecten van zeer uiteenlopend karakter. in deze betekenis is het geen primair taalkundige maar een bestuurlijk-geografische term die de talen in de Vlaamse provincies van België betreft.

Taalgeschiedenis

De dialecten, die in de Vlaamse provincies worden gesproken, zijn net als de Nederlandse standaardtaal en de dialecten van Limburg, Brabant en Holland van Germaanse stam. Zij vallen uiteen in verschillende groepen. Het Limburgs, het Brabants waaronder het Antwerps, het Oost-Vlaams en het West-Vlaams. Het Limburgs in België sluit naadloos aan bij de verschillende Limburgse varianten die in Nederland worden gesproken.

Het woord Vlaams zélf is afgeleid van flâm,[5][6] een Ingveoonse vorm van het Germaanse flauma (verwant aan het Engelse ’flow’ en het Oudduitse woord ’flaum’), wat betekent ’vloed, stroom en stroming’.

Zie ook

Portaal Nederlands

Bronnen, noten en/of referenties

Noten

rel=nofollow

Weblinks

rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow