Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Pluriforme samenleving

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities, geaardheden, etnische factoren en leefstijlen.

Religieuze verscheidenheid

Een typisch cultuurkenmerk is religie. Nederland kent veel religieuze stromingen. Tijdens de Opstand, of de 80-jarige oorlog (1568-1648), ontworstelde Nederland zich aan de Spaans-Habsburgse overheersing, die alleen het katholicisme als godsdienst toestond, en zich scherp tegen het protestantisme keerde, en andersdenkenden vervolgde. Gedurende de Opstand en de jaren daarna werd NL een soort toevluchtsoord voor mensen die elders in Europa vervolgd werden vanwege hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Mede door de nieuwkomers, kwam er een economische en culturele bloei in de 17e eeuw; de Gouden Eeuw.

Gewoonten, tradities en andere uitingen

Deels traditioneel en deels naar eigen gewoonten, hebben mensen hun eigen manieren van doen-en-laten. Dit kan culturele aspecten bevatten, maar ook "gewoon' een uiting zijn van alledaagse dingen, en mogelijk zelfs onbewust geschieden (macht der gewoonte). Ook zijn er mensen welke abnormaal ogen (over komen), doordat ze mogelijk extravert of juist introvert zijn, en "uit de band springen" ten opzichte van de menigte (merendeel van de samenleving). Ook tot de verscheidenheid aan uitingen (gewoonten) behorend, zijn die van gehandicapten en mensen met een psychische aandoening, die eenvoudigweg gewoon "anders" zijn. Echter wel zijn er voor het beteugelen van "buitensporigheden", normen en waarden ingesteld, die normgevend (algemeen geaccepteerd) zijn.

Geaardheid, gevoelsuitingen en karaktereigenschappen

Mensen ervaren een velerlei aan gevoelens, en kunnen daardoor een breed skala aan emoties tonen, die vaak begrepen worden, maar vaak ook niet, wat vaak vooroordelen in de hand werkt. Het zelfde geldt voor bepaalde karaktereigenschappen, zoals een nors overkomend persoon, waarbij het mogelijk (slechts) een "manier van doen" is. Zo kan het tegenovergestelde ook het geval zijn, met iemand die uitermate vrolijk is, en zich ook op die manier uit. Althans in Nederland (en overige westerse landen) behoort ook homoseksualiteit tot de pluriformiteit van de samenleving, als ook ander seksueel gedrag. Aansluitend bij een ieders karakter, gevoel of geaardheid, kleden mensen zich naar hun eigen voorkeur, wat ook het uiterlijk pluriform maakt.

Verscheidenheid in etnische factoren

Met name in Nederland is er een verscheidenheid aan menssoorten (rassen) te onderscheiden. Veelal zal het uiterlijkheden betreffen, zoals een bruin-, geel-, rood-, en blankkleurige verschijningen. Naast uiterlijke kenmerken zijn er daarbij veelal ook culturele verschillen. Vrijwel alle volken wereldwijd hebben hun eigen (voor)geschiedenis en daarmeen hun eigen gewoonten. Pluriformer wordende samenlevingen krijgen dan vanzelfsprekend met zaken als integratie en antidiscriminatie te maken, wat vervolgens met het hebben van interesse en openheid te maken heeft, aldus het accepteren van elke medemens.

Levensstijl

Ieder mens heeft dus z'n eigen manier van leven, oftewel z'n eigen leefstijl. Deze is ten eerste afhankelijk van de genoten opvoeding, maar zeker ook een uitingsvorm van het karakter. De dingen die iemand dagelijks meemaakt en ook het onderwijs spelen daar parten in. Verder heeft het-één-en-ander ook z'n roots in de persoonlijke smaak (keuze), wat zich bijvoorbeeld weerspiegelt in de kleding die gedragen wordt, of het interieur waar diegene woont. Sommigen zijn extravert en mogelijk zelfs losbandig, of mogelijk juist eerder introvert en mogelijk ook fysiek teruggetrokken (min of meer een kluizenaar). Een voorbeeld van extraverte mensen zijn bij uitstek partygangers, die zich uitleven op dancefeesten. Menig religieus persoon zal dat alles waarschijnlijk niet uithalen / vertonen, temeer veel gedrag verboden is door het geloof.

Status en financiële situatie

Een mondiaal verschijnsel is de verscheidenheid in status en financiële mogendheid, wat in menig cultuur (land) een ondergeschoven kind is (uitdrukking). Een extreem land indeze is India, waar door middel van het kastensysteem het één-en-ander in stand gehouden wordt. Nederland staat echter bekend om het enigszins gelijkhouden van inkomensverschillen en statusposities, wat niet weg neemt dat ook in Nederland grote verschillen zijn, qua status. Een uitkeringsgerechtigde heeft vanwege z'n financiële positie minder mogelijkheden en bewegingsvrijheid, tegenover menig zakenman of ondernemer die zich redelijk vrijelijk kunnen begeven in de samenleving.

Sociale verscheidenheid

Wat het sociale leven aangaat, zijn mensen enorm pluriform, en kunnen ze (zoals besproken) bijvoorbeeld introvert of juist extravert zijn, maar ook een mengelmoes van beide zijn, zoals op bepaalde gelegenheden of tijdstippen. Velen hebben bijna voortdurend behoefte om met anderen (bekenden of onbekenden) te communiceren, wat gewoon over koetjes-en-kalfjes kan gaan, maar ook over heikele onderwerpen. Ook velen zijn er die het liefst thuis blijven in de eigen geborgen en vertrouwde omgeving, en geen behoefte hebben aan een babbeltje, en mogelijk hun toch aanwezige extraverte vorm van uiten, tot hun partner beperken. Het kan zijn dat diegene vrijwel alleen met de eigen familie omgaat. Verder kunnen mensen sociale-, maatschappelijke-, psychische- en lichaamlijke problemen hebben, wat "op het eerste oog" mogelijk vreemd overkomt. Des te meer is het dan zaak om de pluriformiteit van de samenleving te kennen. Alleen dán verschaft het begrip over de medemens, wat in een samenleving de meeste vruchten (voordelen) oplevert.

Zie ook

Referenties