Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Arts

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een arts oftewel geneesheer oftewel Latijns : medicus is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen.

Arts in Nederland

In Nederland mag sinds de vervanging van de Wet Uitoefening Geneeskunst (1865) door de Wet BIG iedereen geneeskunde bedrijven. Er zijn wel zgn. voorbehouden handelingen die alleen door medisch geschoold personeel mogen worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn opereren en injecteren.

In Nederland is "arts" een beschermde titel, die pas kan worden verkregen na een academische studie en het afleggen van het artsexamen. Om zijn beroep te mogen uitoefenen moet een arts zijn ingeschreven in het BIG-register.

Om het beroep te mogen uitoefenen is registratie in het BIG register geen voorwaarden, wel om de titel te mogen voeren. Immers is het bedrijven van geneeskunst vrijgegeven, behalve 13 voorbehouden handelingen (art. 36 wet BIG)

Verschillende hoofdstromen na de basisopleiding arts zijn in Nederland:

De sociaalgeneeskundigen deelt men in Nederland verder in drie groepen in:

Hierbij wordt gedeeltelijk de Angelsaksische indeling van Community Medicine en Occupational Medicine gevolgd. Deze groep artsen wordt vaak gevonden bij de (semi-)overheid in het kader van public health, maar ook als medisch adviseur bij verzekeringen en in allerlei management- en beleidsfuncties.

Arts in Vlaanderen

In Vlaanderen is de titel "doctor in de geneeskunde" de officieel erkende titel, die men mag pas dragen na een zeven jaar durende academische opleiding. Om aan deze opleiding te mogen beginnen moet men slagen voor een toelatingsexamen, dat twee keer per jaar georganiseerd wordt in Brussel.

In Vlaanderen zijn er vier hoofdstromen na de basisopleiding arts:

  • sociale geneeskunde, waarbinnen onder meer jeugdgezondheid (de vroegere "schoolarts"), arbeidsgeneeskunde en gerechtelijke geneeskunde afstudeerrichtingen zijn.
  • medisch specialist
  • huisarts
  • wetenschappelijk onderzoeker

Verwante beroepen met eigen opleiding

Verwante beroepen met een eigen opleiding zijn:

Dokter, arts, doctor

De woorden arts en dokter zijn synoniem maar worden in verschillende context gebruikt. In de spreektaal wordt meestal dokter gezegd, terwijl arts formeel correct is, ook als beroepsaanduiding. Bijvoorbeeld: "Mijn broer is arts." "Je moet ermee naar de dokter gaan." "Ik heb afgesproken met dokter Jansen." In samenstellingen wordt steeds arts gebruikt: huisarts, tandarts, oogarts.

Een arts wordt aangesproken met 'dokter'. Een tandarts of dierenarts wordt aangesproken met 'meneer' of 'mevrouw'.

Het meervoud van 'dokter' is 'dokters' of 'doktoren'.

In Nederland moet 'dokter' niet verward worden met de academische titel 'doctor' (id est: titel verleend aan hem die een wetenschappelijke promotie succesvol heeft afgerond). Gebruikt men het meervoud 'doktoren', dan is er alleen in de spelling een verschil merkbaar. Een dokter hoeft geen doctor te zijn (wel doctorandus) en de meeste doctoren zijn geen dokter. Daarentegen worden in de Angelsaksische landen artsen wel als (Medical) 'Doctor' aangesproken (er is hier dus geen verschil in spelling). Artsen uit de VS hebben namelijk de academische titel Doctor of Medicine (M.D.); artsen uit het Verenigd Koninkrijk slechts de graad Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS), maar voeren protocollair toch de titel doctor. In Nederland en België vindt het voeren van de Amerikaanse en internationaal herkenbare titel M.D. de laatste jaren steeds meer ingang bij artsen, in het bijzonder bij diegenen die een loopbaan hebben in de medische wetenschap en/of werken bij universitair medische centra. Deze artsen werken namelijk veelal samen met artsen in het buitenland en gebruik van deze internationale titulatuur leidt dan tot betere herkenning in het buitenland. Het gebruik ervan is in Nederland echter (nog) niet wettelijk erkend.

Opleiding

De studie geneeskunde duurt in Nederland 6 jaar (geneeskundestudent) en in België 7 jaar. De eerste jaren zijn over het algemeen theoretisch georiënteerd. De laatste jaren bestaan uit stages in de verschillende specialismen, dan is men coassistent. De (tand-)artsenstudie is één van de weinige universitaire opleidingen in Vlaanderen waarvoor een bijkomend toelatingsexamen verplicht is, naast de algemene toelatingsvoorwaarde: in het bezit van het diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig). Na het artsexamen is men basisarts. Men kan dan gaan werken als arts, al of niet in opleiding tot specialist (AIOS/ANIOS).

Men kan voor arts studeren aan de volgende universiteiten:

Zie ook

Externe links