Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Vrije Universiteit Brussel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

De Vrije Universiteit Brussel is een Nederlandstalige universiteit in Brussel. Ze ontstond door de splitsing van de tweetalige universiteit in een afzonderlijke Nederlandstalige (VUB) en Franstalige universiteit (Université Libre de Bruxelles - ULB) in 1969. Anno 2011 omvat de universitaire VUB-gemeenschap meer dan 10.000 studenten, bijna 1000 hoogleraars en assistenten, 900 wetenschappelijke medewerkers en nog eens evenveel administratieve en technische medewerkers. Daarnaast telt de VUB een medische campus en het UZ Brussel met een personeelsbestand van in totaal 4500 personen.

Geschiedenis

De ULB werd op 20 november 1834 door de Brusselse advocaat Pierre-Théodore Verhaegen opgericht als reactie op de oprichting te Mechelen door het episcopaat op 4 november 1834 van de nieuwe Katholieke Universiteit van Mechelen. De bedoeling van de bisschoppen was inderdaad, in tegenstelling van de drie nog bestaande Rijksuniversiteiten van Luik, van Gent en van Leuven, een universiteit op te richten die onafhankelijk zou zijn van Staat en waar alleen de zuiver katholieke leer[1]zou heersen.

De aankondiging van de oprichting van de Katholieke Universiteit van Mechelen door de bisschoppen veroorzaakte ernstig oproer[2] in de steden Gent, Leuven en Luik die vreesden dat het openbaar onderwijs in het gedrang zou komen.

De stichting van deze hogeschool verontrustte de liberale opinie en de loge Les Amis Philanthropes, waarvan Verhaegen de leiding had.[3] Het was zijn bedoeling een universiteit op te richten die onafhankelijk zou zijn van Staat en Kerk en waar academische vrijheid zou heersen.

De Vrije Universiteit Brussel heeft als belangrijkste Vlaamse universiteit in Brussel het principe van vrij onderzoek in haar statuten ingeschreven. De spreuk "scientia vincere tenebras" (door wetenschap de duisternis overwinnen) in het schild van de VUB verwijst hiernaar. Andere verwijzingen in het vroegere embleem van de VUB: de bedeltas, de samengeslagen handen en het oranje-wit-blauwe schild (de kleuren van de prinselijke vlag van Oranje) zijn naar de strijd van de protestantse Geuzen en de Prins van Oranje tegen de Spaanse overheersing en de inquisitie in de 16de eeuw.[4]

De eerste lessen in het Nederlands aan de ULB werden gegeven in 1935 aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Geleidelijk aan groeide het Nederlandstalige onderwijs aan de ULB uit tot een volwaardig opleidingsaanbod. In 1969 werd overgegaan tot de splitsing in een Nederlandstalige universiteit (VUB) en een Franstalige universiteit (ULB). Deze splitsing werd bij wet bekrachtigd in 1970. Het was een compensatie (wafelijzerpolitiek) voor de splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven. De eerste rector van de Nederlandstalige afdeling was Aloïs Gerlo.

Campussen

 • Campus Etterbeek, op de grens van Elsene, Oudergem en Etterbeek, waar het rectoraat, alle faculteiten behalve de Geneeskunde en farmacie, de Solvay Business School en de administratieve en technische diensten zijn gevestigd. Het rectoraat is gevestigd in het beroemde ellipsvormige gebouw van de architect Renaat Braem, ook wel 'de sigaar' genoemd.
 • Medische Campus Jette, dat de thuisbasis is van de faculteit Geneeskunde en Farmacie en het UZ Brussel van de VUB. Verder is er onder andere het departement Gezondheidszorg van de Erasmushogeschool Brussel, en het sportcomplex Health City gevestigd.

Associaties en samenwerkingsverbanden

 • Samen met de Erasmushogeschool Brussel vormt de VUB de Universitaire Associatie Brussel.
 • In 2004 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Koninklijke Militaire School.
 • De Brussels University Alliance is een samenwerking van de VUB en de Franstalige zusterinstelling ULB. De bedoeling is om een gemeenschappelijk portaal te vormen voor buitenlandse studenten. Een eerste concrete stap is de recente oprichting van BRUFACE, waaronder de VUB en de ULB vanaf het academiejaar 2011-2012 gezamenlijke Engelstalige masteropleidingen. In een eerste fase gaat het om opleidingen in de ingenieurswetenschappen, maar het is de bedoeling om het aanbod verder uit te breiden.

Eredoctoraten werden door de VUB toegekend aan onder meer Hans Blix, Noam Chomsky, Dario Fo, Nathan Ramet, Richard Stallman, Johann Olav Koss, Herman van Veen en Richard Dawkins.

In mei 2004 werd de VUB Alumni Association of America (VUBAAA) opgericht.

Faculteiten

 • Faculteit Recht en Criminologie
 • Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School
 • Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
 • Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Geneeskunde en Farmacie
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Daarnaast fungeert een "Interdisciplinaire vakgroep lerarenopleiding (IDLO)" voor de specifieke lerarenopleidingen.

Opleidingen

Bacheloropleidingen Masteropleidingen Master-na-Masteropleidingen
Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School
 • Politieke wetenschappen
 • Sociologie
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur
 • Bedrijfskunde
 • Business & Technology
 • Management
 • Management Science
 • Politieke wetenschappen
 • Sociologie
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur
 • Toerisme
 • Economics of International Trade and European Integration (EM)
 • European Integration and Development
Faculteit Geneeskunde & Farmacie
 • Biomedische wetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Biomedische wetenschappen
 • Farmaceutische zorg
 • Geneeskunde
 • Geneesmiddelenontwikkeling
 • Management & beleid van gezondheidszorg
 • Management, zorg & beleid in de gerontologie
 • Advanced Studies in Human Ecology
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Disaster Medicine
 • Gerontological Sciences
 • Huisartsgeneeskunde
 • Industriële farmacie
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Manuele Therapie
 • Specialistische geneeskunde
 • Ziekenhuisfarmacie
 • Ziekenhuishygiëne
Faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen: Architectuur
 • Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Sciences
 • Architectural Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Chemical and Materials Engineering
 • Civil Engineering
 • Electromechanical Engineering
 • Electronics and Information Technology Engineering
 • Ingenieurswetenschappen:
  • Architectuur
  • Biomedische ingenieurstechnieken
  • Bouwkunde
  • Chemie en materialen
  • Elektronica en informatietechnologie
  • Fotonica
  • Toegepaste computerwetenschappen
  • Werktuigkunde - Elektrotechniek
 • International Master of Science in Biomedical Engineering
 • Photonics Science and Engineering
 • Physical Land Resources
 • Science in Photonics (EM)
 • Water Resources Engineering
 • Nuclear Engineering
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
 • Communicatiewetenschappen
 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen & archeologie
 • Taal- & letterkunde (2 talencombinatie)
 • Wijsbegeerte & moraalwetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Communication Studies
 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen & archeologie
 • Taal- & letterkunde (ten minste 1 taal)
 • Wijsbegeerte & moraalwetenschappen
 • Advanced Studies in Linguistics
 • American Studies
 • Archivistiek: Erfgoed- & hedendaags documentbeheer
 • Literatuurwetenschappen
 • Theaterwetenschappen
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
 • Lichamelijke Opvoeding & bewegingswetenschappen
 • Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie
 • Lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschappen
 • Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie
Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen
 • Agogische Wetenschappen
 • Psychologie
 • Agogische Wetenschappen
 • Onderwijskunde
 • Psychologie
Faculteit Rechten & Criminologie
 • Criminologische Wetenschappen
 • Rechten
 • Criminologische Wetenschappen
 • Rechten
 • Internationaal & Europees recht
 • International and European Law
 • Notariaat
 • Sociaal recht
Faculteit Wetenschappen & Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biologie
 • Chemie
 • Computerwetenschappen (informatica)
 • Fysica & Sterrenkunde
 • Geografie
 • Wiskunde
 • Applied Sciences and Engineering: Computer Sciences
 • Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
 • Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie & bioprocestechnologie
 • Biologie
 • Biology (including ICP Human Ecology)
 • Biomoleculaire wetenschappen
 • Biomolecular Sciences
 • Chemie
 • Fysica en Sterrenkunde
 • Geografie
 • Geography
 • Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
 • Marine and Lacustrine Science and Management
 • Molecular Biology
 • Toegepaste Informatica
 • UNICA Euromaster in Urban Studies
 • Wiskunde
 • Actuariële wetenschappen
 • European Urban Cultures

Rectoren

Sedert de organieke splitsing

Voorzitters van de raad van bestuur

Vooraanstaande alumni

Wetenschappers
Kunstenaars
Politici
Journalisten en mediafiguren
Sporters

Verwante artikelen

Externe links

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

rel=nofollow
rel=nofollow

Vlag van België België · Faculté polytechnique de Mons · Université catholique de Louvain · Université libre de Bruxelles · Université de Liège · Vrije Universiteit Brussel · Vlag van Denemarken Denemarken · Danmarks Tekniske Universitet · Vlag van Brazilië Brazilië · Universidade de São Paulo ·Escola Politécnica da Universidade de São Paulo ·

Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow
· Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule · Technische Universiteit Berlijn · Technische Universität Darmstadt · Technische Universität Dresden · Technische Universität München · Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Universiteit van Stuttgart ·

Vlag van Finland Finland · Teknillinen Korkeakoulu · Vlag van Frankrijk Frankrijk · École Centrale de Lille · École centrale de Lyon · École centrale de Marseille · École centrale de Nantes · École centrale Paris · Ecole Nationale des Ponts et Chaussées · École Nationale Supérieure de Techniques Avancées · École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace · École Supérieure d'Électricité · Vlag van Griekenland Griekenland · Aristoteles-universiteit van Thessaloniki · Ethniko Metsovio Polytechnio Athina · Vlag van Hongarije Hongarije · Budapest University of Technology and Economics · Vlag van Italië Italië · Politecnico di Milano · Politecnico di Torino · Universiteit van Padua · Università degli Studi di Trento · Vlag van Noorwegen Noorwegen · Technisch-natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen · Vlag van Oostenrijk Oostenrijk · Technische Universität Wien · Vlag van Polen Polen · Wroclaw University of Technology · Vlag van Portugal Portugal · Instituto Superior Técnico · Vlag van Rusland Rusland · Technische Staatsuniversiteit van Moskou · Moscow State Technical University of Radio Engineering · Tomsk Polytechnic University · Vlag van Spanje Spanje · Universidad Politécnica de Madrid · Universitat Politècnica de València · Universidad Pontificia Comillas · Universidad de Sevilla · Universitat Politécnica de Catalunya · Vlag van Tsjechië Tsjechië · Tsjechische Technische Universiteit · Vlag van Turkije Turkije · Technische Universiteit Istanboel · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Queen's Universiteit van Belfast · Vlag van Zweden Zweden · Technische Universiteit Chalmers · Kungl. Tekniska Högskolan · Lunds Tekniska Högskola · Vlag van Zwitserland Zwitserland · Eidgenössische Technische Hochschule · Technische Hogeschool van Lausanne

Albanië: Universiteit van Tirana, Technische Hogeschool van Tirana - België: Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles - Bulgarije: Sofia Universiteit St. Kliment Ohridski - Cyprus: Universiteit van Cyprus - Duitsland: Vrije Universiteit Berlijn, Humboldt-Universiteit Berlijn - Denemarken: Universiteit van Kopenhagen - Estland: Technische Universiteit Tallinn, Universiteit van Tallinn - Finland: Universiteit van Helsinki - Frankrijk: Universiteit van Parijs I Panthéon-Sorbonne, Universiteit van Parijs III Sorbonne nouvelle, Universiteit van Parijs VI Pierre & Marie Curie, Universiteit van Parijs IX Paris-Dauphine - Griekenland: Universiteit van Athene - Hongarije: Loránd Eötvös Universiteit - Ierland: Nationale Universiteit van Ierland, Dublin - Italië: Universiteit Sapienza Rome, Universiteit van Rome Tor Vergata, Roma Tre-universiteit - Kroatië: Universiteit van Zagreb - Letland: Universiteit van Letland - Litouwen: Universiteit van Vilnius - Macedonië: University van Skopje - Nederland: Universiteit van Amsterdam - Noorwegen: Universiteit van Oslo - Oostenrijk: Universiteit van Wenen - Polen: Universiteit van Warschau - Portugal: Universiteit van Lissabon - Roemenië: Universiteit Boekarest - Rusland: Staatsuniversiteit van Moskou - Slowakije: Comenius Universiteit Bratislava - Slovenië: Universiteit van Ljubljana - Spanje: Autónoma Universiteit van Madrid, Complutense Universiteit van Madrid - Tsjechië: Karelsuniversiteit Praag - Verenigd Koninkrijk: University College London - IJsland: Universiteit van IJsland - Zweden: Universiteit van Stockholm - Zwitserland: Universiteit van Lausanne

Wikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Vrije Universiteit Brussel op Wikimedia Commons.

rel=nofollow
50° 49′ NB, 4° 24′ OL