Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Ruimdenkend

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Iemand is ruimdenkend als die niet bekrompen (benepen) oordeelt, oftewel zich niet beperkt tot een bepaald stramien van gedachten en/of begrippen. Dit houdt in dat de beredeneringen en bijbehorende begrippen altijd moeten openstaan voor :

  • Verandering (daadwerkelijk, letterlijk anders gaan denken, als het ware de gekleurde bril afzetten, om te (kunnen) zien hoe anders gedacht / begrepen kan worden, i.p.v. een tweede bril op te zetten).
'De' gelegenheid bij uitstek, om de eigen beredeneringen, visies en perspectieven te verbeteren en/of aan te vullen.
In tweede instantie pas, de ander laten begrijpen dat die het verkeerd begrijpt en/of beredeneert.
  • De uit het anders denken voortvloeiende gevolgtrekking tot uiting laten komen binnen het doen-en-laten.
  • Out-of-the-box-denken kunnen toepassen, oftewel zich in gedachten (kunnen) begeven waar nog niet over gedacht is, en waar de eigen gedachtengangen (perspectief) niet toe geneigt (interesse) waren te overdenken (zie ook : kokervisie).
  • Trachten het begrijpen te begrijpen, en niet de beredeneringen te beredeneren (woorden zijn dan ontoereikend, oftewel niet de afzonderlijke begrippen erover samenbrengend / samengaand (zie ook : begrijpend denken, bewustzijn en onderbewustzijn).
  • Mee kunnen gaan in andermans perspectief (ook als die totaal anders is), oftewel de beredeneringen en bijbehorende begrippen trachten te begrijpen middels dat andere perspectief. Pas in tweede instantie eventueel een reactie gevend.

Geschiedenis van het 'ruimer denken'

Terugkijkend naar de invloeden binnen de geschiedenis van de mensheid, die er waren, valt te begrijpen dat de rede (beredeneringen, inperkingen van begrippen), welke expliciet en rechtlijnig waren, gelijktijdig het verkrijgen van een volledig begrip belette (belemmerde) tot stand te komen. Temeer (gevolgelijk) die invloed zich ook weerspiegelt in de heersende normen en waarden (wel goed, maar eveneens beperkt qua inhoud). Nog maar enige decennia geleden was het ruimer denken niet gebruikelijk vanwege dat het een taboe was om er überhaupt over te spreken. Meerdere grootheden in diverse takken van filosofie hebben altijd gedacht dat door maar verder en verder te filosoferen men vanzelf (ooit) een keer alles zal begrijpen, niet wetende / begrijpende dat het juist de beredeneringen zijn die mensen ervan weerhoudt een volledig begrip te verkrijgen. Het aanleren van een woordelijke taal en het daardoor beredenerend denken, laat het bewustzijn overheersen ten aanzien van het onderbewustzijn, geheugen en gevoelens. Het éénworden van die ingrediënten is juist wat nodig is voor het verkrijgen van een groter begrip, wat dus op geen enkele manier weerhouden moet worden.

Het aannemen van een hoeveelheid gegevens door middel van een vooropgesteld geloof, is eveneens een inperking van het eigen perspectief, wat zijn doorwerking heeft binnen het denken, begrijpen en inzien (getuige de zoektocht die er veelal is onder gelovigen). Vanwege dat ieder individu de eigen overtuigingen laat afhangen van beredeneringen die al eens eerder gedaan zijn, komt het totaal aan die betreffende begrippen niet verder.