Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Rechtbank van eerste aanleg

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De rechtbank van eerste aanleg is in België een rechtbank die uit verschillende kamers bestaat. Elk van de 12 gerechtelijke arrondissementen heeft een rechtbank van eerste aanleg (zie lijst van Belgische gemeenten). De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit verschillende afdelingen. Bijvoorbeeld: de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen bestaat uit de afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde. De rechtbank wordt geleid door een magistraat die voorzitter genoemd wordt. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsvoorzitter.

De rechtbank van eerste aanleg is ingericht voor alle burgerlijke geschillen en strafzaken, die niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren. Zij heeft volheid van bevoegdheid, met andere woorden zij is bevoegd voor alle geschillen die niet uitdrukkelijk door de wet aan een andere rechtbank zijn toegekend. Niet de (eerste) bevoegde rechtbank voor handelsbetwistingen, betwistingen in vennootschappen en arbeidsrechtelijke geschillen. Kleine betwistingen komen voor de vrederechter, overtredingen worden gestraft door de politierechtbank.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit drie secties (burgerlijke sectie, correctionele sectie en familie- en jeugdsectie) die verschillende kamers omvatten:

In tegenstelling tot wat uit de benaming afgeleid zou kunnen worden, is de rechtbank van eerste aanleg (correctionele kamer) ook bevoegd om de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank in strafzaken te behandelen. Zij wordt dan de (correctionele) rechtbank van eerste aanleg, zetelend in laatste aanleg genoemd. Daarnaast is de rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke kamer) ook bevoegd om de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank in burgerlijke zaken en tegen vonnissen van de vrederechter te behandelen.

Externe link

Zie ook

Nationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht:Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
Hof van beroep (5) · Arbeidshof (5) · Strafuitvoeringsrechtbank (6) · Hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Jeugdrechtbank) · Rechtbank van koophandel (12) · Arbeidsrechtbank (12) · Politierechtbank (37) · Vredegerecht (225)
Territoriale indeling:Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie:Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon
rel=nofollow

Europees recht
Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
rel=nofollow

Internationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:Internationaal Publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof
rel=nofollow