Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Provinciale Staten

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In Nederland vormen de Provinciale Staten (meestal kortweg de Staten genoemd) sinds 11 maart 2003 het collectief van volksvertegenwoordigers binnen de provincie. Voor deze datum vormden de Provinciale Staten juist het bestuur van de provincie. De hoofdtaak van de Provinciale Staten is thans het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.

De leden van de Provinciale Staten (Statenleden) worden iedere vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het inwonertal en loopt uiteen van 39 voor een provincie met minder dan 200.000 inwoners, tot 55 voor een provincie met meer dan 2.500.000 inwoners.

Op hun beurt kiezen deze gekozenen weer de leden van de Gedeputeerde Staten en van de Eerste Kamer.

Van 1813 tot 1850 kozen de adellijke leden van de ridderschappen een derde van de leden van Provinciale Staten.Thorbeckes hervorming en de provinciewet van 1850 maakten aan dit adellijke privilege een einde.

In mei 2008 besloten de Limburgse Provinciale Staten zichzelf om te dopen tot 'Limburgs Parlement'. Daarmee is Limburg de enige province waar de volksvertegenwoordiging niet meer als Provinciale Staten door het leven gaat.

Verlaging aantal Statenzetels

Als gevolg van een wijziging van de Provinciewet is bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007 het totaal aantal Statenleden verlaagd van de huidige 764 naar 564. Het maximumaantal van 83 Statenleden werd verlaagd naar 55, voor provincies met meer dan 2.000.000 inwoners. Het minimumaantal van 39 bleef gehandhaafd, maar het minimum geldt sindsdien voor provincies met minder dan 400.000 inwoners. Een overzicht van de verandering in zeteltal per provincie:

Provincie Zetels tot 2007 Zetels vanaf 2007
Groningen 55 43
Friesland 55 43
Drenthe 51 41
Overijssel 63 47
Flevoland 47 39
Gelderland 75 53
Utrecht 63 47
Noord-Holland 83 55
Zuid-Holland 83 55
Zeeland 47 39
Noord-Brabant 79 55
Limburg[1] 63 47
TOTAAL 764 564

Een gevolg van deze verlaging van het aantal zetels is dat de kiesdrempel zal stijgen. Afhankelijk van de provincie zal de kiesdrempel tussen 1,5% en ruim 2% van de stemmen liggen. Hierdoor zal het moeilijker worden voor kleine partijen om een zetel te behalen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de vertegenwoordiging van kleine partijen in de Eerste Kamer.

Verkiezingsuitslagen per partij per provincie

Provincie 2003 2007
CDA PvdA VVD GL SP D66 CU SGP LPF (overig) totaal CDA PvdA VVD GL SP D66 CU SGP PvdD (overig) totaal
Groningen 12 20 7 5 3 2 4 0 0 2 55 9 12 5 3 7 1 4 0 1 1 43
Friesland 16 15 6 3 1 1 3 0 7+1+1+1 55 12 12 5 2 4 0 3 0 0 5 43
Drenthe 12 19 9 4 0 2 2 0 1 2 51 10 13 8 2 5 0 3 0 0 0 41
Overijssel 24 15 9 3 3 2 4 2 1 0 63 17 9 7 2 6 0 5 1 0 0 47
Flevoland 10 12 11 3 2 2 4 1 2 0 47 8 7 9 2 6 0 5 1 1 0 39
Gelderland 24 18 13 5 4 3 3 4 1 0 75 15 10 9 3 7 1 4 3 1 0 53
Utrecht 16 14 14 6 3 4 3 2 1 0 63 11 8 10 4 5 2 4 1 1 1 47
Noord-Holland 17 24 20 8 5 5 1 2 1 83 11 10 13 5 9 2 2 2 1 55
Zuid-Holland 20 20 18 5 4 4 3 4 4 1 83 13 10 12 3 8 1 4 2 1 1 55
Zeeland 13 10 7 2 2 1 3 6 0 1+2 47 10 6 6 2 5 0 3 5 0 2 39
Noord-Brabant 30 17 15 4 6 3 1 2 1 79 18 8 11 2 12 1 1 1 1 55
Limburg 28 14 9 3 4 2 0 0 1 2 63 18 8 7 2 9 1 0 0 1 1 47
Totaal 222 198 138 51 37 31 26+5 19+5 15 22 764 151 114 102 32 83 9 35+3 13+3 9 13 564

Door afsplitsingen en dergelijke kan het aantal zetels tijdens de zittingsperiode fluctueren. Deze tabel geeft alleen de samenstelling vlak na de verkiezingen weer.

De genoemde 'overige' zijn voor 2007:

Zie ook

Externe links

  1. º Sinds mei 2008 noemt Limburg haar Provinciale Staten het Limburgs Parlement, omdat dat de kiezers meer zou aanspreken. Bron:Limburg heeft eigen 'parlement', NOS Nieuws, 31 mei 2008