Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Jakobus de Mindere

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Jakobus of Jacobus wordt in het Evangelie de „broer van de Heer” (van Jezus) genoemd (Marcus 6:3). Hij wordt ook wel Jakobus de Rechtvaardige, Jakobus de Mindere of Jakobus de jongere (naar Marcus 15:40) genoemd (ter onderscheiding van de apostel Jakobus, bijgenaamd „de Meerdere”). Wanneer men in de Katholieke Kerk over de zogeheten Heilige Familie, denkt men hierbij niet aan Jakobus.

Traditioneel wordt aan deze Jakobus het Bijbelboek Brief van Jakobus toegeschreven.

De vereenzelviging van deze Jakobus („de broer van de Heer”) met Jakobus, de zoon van Alfeüs is omstreden.

„Broeder van de Heer”

Volgens de Rooms-Katholieke Kerk wordt er met het „broeder van de Heer” niet bedoeld dat de Jacobus een echte (half)broer van Jezus, dus een zoon van Maria was. De Katholieke Kerk leert het dogma aanvaard, dat Maria altijd maagd is gebleven en leert, dat het woord „broeder” in de zinsnede broeder des Heren „neef” of „verwant” betekent. Op grond van datzelfde dogma heeft de Orthodoxe Kerk de traditie dat Jakobus een halfbroer van Jezus is, geboren uit een eerder huwelijk van Jozef.

Volgens de meeste protestantse kerken is Jakobus een natuurlijke (half)broer van Jezus: een zoon van Maria en Jezus' pleegvader Jozef. De grondleggers van de Reformatie, Maarten Luther en Johannes Calvijn, deelden nog het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk.

Leven

Over het leven van Jakobus is in de Bijbel niet veel terug te vinden. In Johannes 7:3-6 wordt duidelijk dat de „broers” van Jezus hem (nog) niet geloofden.

Het Evangelie van de Hebreeën (in gebruik bij de Ebionieten, ca. 150 n.Chr.) vermeldt dat Jezus na zijn verschijning aan Maria Magdalena en de leerlingen aan Jakobus persoonlijk verscheen. Jakobus kwam toen tot het geloof in Jezus. Mogelijk verwijst Paulus in 1Korintiërs 15:7 naar deze gebeurtenis.

Uit Handelingen van de Apostelen kan worden opgemaakt dat Jakobus een leidende rol speelde binnen de christengemeente van Jeruzalem ([[Bijbel|Handelingen|12|17}} en Handelingen 15:15-21). Om deze reden wordt hij vaak beschouwd als de eerste bisschop van Jeruzalem. In het apocriefe Evangelie van Thomas, logion 12 is zelfs sprake dat Jezus zijn broer Jakobus aanwijst als zijn opvolger.

Uit de boeken Handelingen en Galaten valt op te maken dat de kring van Jacobus graag de voorschriften uit de Thora wilde naleven en daarom erg kritisch stond tegenover Paulus.

Door de joods-christelijke schrijver Hegesippus werd hij in diens Gedenkwaardigheden (alleen via enkele fragmenten aan ons bekend) omschreven als de perfecte asceet en als een vroom, liefdadig man. Dit ondersteunt de gangbare mening onder theologen dat Jakobus de auteur van de brief van Jakobus is.

Volgens Flavius Josephus stierf Jakobus in het jaar 61 door steniging op instigatie van de hogepriester Ananias.[1]

Verering en iconografie

De Rooms-Katholieke Kerk vereert Jakobus als heilige. Zijn naamdag is op 3 mei. De Orthodoxe Kerk viert zijn feestdag op 9 oktober en op 30 juni met de andere twaalf apostelen.

In de christelijke iconografie is het attribuut van Jakobus de Mindere een hoedenmakersboog.[2]

Zie ook

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Flavius Josefus, Ant Boek 20, hoofdstuk 9 vers 3
  2. º Hall, J. (2000). Hall's Iconografisch Handboek. Leiden: Primavera Pers.
rel=nofollow
rel=nofollow