Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Hof van Cassatie

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels.

Het Hof neemt kennis van voorzieningen in cassatie of verbreking tegen vonnissen van rechtbanken en arresten van hoven die in laatste aanleg zijn gewezen.

Het Hof van Cassatie wordt vaak ten onrechte beschouwd als een derde aanleg. Dit is onjuist, omdat het rechtscollege over de grond of inhoud van de feiten geen oordeel kan vellen. Het is enkel bevoegd om een vonnis of arrest te verbreken als de rechter in beroep op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten niet heeft nageleefd of bepaalde rechtsregels niet correct heeft geïnterpreteerd of toegepast. In dat geval zal het vonnis of arrest verbroken worden en door het Hof van Cassatie naar een andere rechtbank of hof van beroep verwezen worden.

Sommige arresten van het Hof van Cassatie zijn mijlpaalarresten. Een voorbeeld is het Smeerkaasarrest.

België

Zie Hof van Cassatie (België) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Belgische Hof van Cassatie is in Brussel gevestigd en bestaat uit drie kamers met telkens een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.

Frankrijk

De Cour de cassation in Parijs telt ongeveer 85 raadsheren en is opgedeeld in zes kamers:

  • Eerste civiele kamer (première chambre civile): burgerlijke zaken m.b.t. beroepsorganisaties, individuele rechten, contracten, auteursrecht
  • Tweede civiele kamer (deuxième chambre civile): burgerlijke staat, echtscheiding, en dergelijke
  • Derde civiele kamer (troisième chambre civile): burgerlijke zaken m.b.t. eigendom en ruimtelijke ordening
  • Commerciële, economische en financiële kamer: vennootschapsrecht, faillissement, bankwezen, handel
  • Sociale kamer (chambre sociale): arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht
  • Strafkamer (chambre criminelle): strafzaken

Identieke instellingen

Hier onder volgt een lijst met landen die een identieke instelling als het Belgische en Franse Hof van Cassatie kennen:

Gelijkaardige instellingen

Verschillende landen die actueel of historisch beïnvloed zijn of waren door het Franse recht kennen instellingen die naar inhoud geheel of gedeeltelijk dezelfde functie vervullen. De benaming van deze instellingen verschilt echter van land tot land.

Externe link