Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Denkbeeld (beelddenken)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

    Zie ook: Idee


Een denkbeeld oftewel gedachtenbeeld is een voorstelling in gedachten, door middel van een bepaald begrip, idee, gedachte, mening of opvatting. Een denkbeeld kan ook slechts denkbeeldig zijn, oftewel slechts bestaand in de verbeelding (niet realistisch). Het geheel van (samenhangende) denkbeelden / ideeën noemt men een gedachtengoed. Een denkbeeld waarvan de voorstelling iets akeligs is of schrik inboezemt noemt men een schrikbeeld.

Denkbeelden zijn niet hetzelfde als beelddenken. Beelddenken is een (totaal) andere manier van denken, dan het beredenerend denken, wat bijna alle mensen doen. Denkbeelden zijn beelden die door het bewustzijn zijn gevormd uit meerdere factoren tezamen. Beelddenken is een manier van denken welke niet beredenerend geschiedt maar begrijpend, door middel van het onderbewustzijn en intuïtie.

Denkbeelden vormen zich aan de hand van meerdere gegeven factoren, wat het maakt dat onvolledige of onjuiste factoren een onvolledig, onjuist of scheef denkbeeld teweeg kan brengen. Aan de grote verscheidenheid aan meningen valt te begrijpen dat het beredenerende denken van mensen een onvolledig begrip over de wereld, het leven en het overige ontwikkeld wordt / is, oftewel zijn er veel onzekerheden (veel niet zeker weten) en aannames. Het grotendeels bewuste denken, door middel van woordelijke beredeneringen, veroorzaakt het dat het omvattende onderbewustzijn beknot oftewel weerhouden wordt zich te ontwikkelen, waarbij er als bij het bewustzijn optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Het bewustzijn is dus een beperkte versie (bewustwording) van het onderbewustzijn. Het hebben van een goed denkbeeld van iets of iemand noemt men ingenomenheid oftewel ingenomen zijn, wat ook kan betekenen dat iemand schik heeft in iets.

Collectieve denkbeelden

Veel denkbeelden hebben zich door de loop van tijd ontwikkeld tot gezamenlijke denkbeelden (gedachtengoed) binnen bepaalde groepen, groeperingen of aangaande bepaalde geloven. Denkbeelden, voortkomend uit een geloof zijn vanwege het gebruiken van aannames binnen het denken, onzekere denkbeelden. Echter worden deze door beredeneringen gevormde denkbeelden aanschouwd als zijnde waar (waarheid, feit), vanwege die toewijding aan het betreffende aangenomen geloof. Dit blijven echter vanwege die aannames collectief voorgehouden denkbeelden met beperkte (afzonderlijke) begrippen. Het is echter moeilijk om vanuit een bewuste (woordelijk beredenerende) manier van denken een totaal denkbeeld te verkrijgen (oftewel alles begrijpen wat je weet), waaronder het inzien van onbewuste denkprocessen, en er vervolgens gebruik van kunnen maken.

Zie ook: overwaardering, kokervisie en geloven (algemeen).

Ontwikkeling van realistische denkbeelden

Hoewel het begrijpend denken (beelddenken) over het algemeen gezien wordt als een aandoening of als een autistische manier van denken, is reeds bekend dat deze manier van denken veelal voordelen opdoet. Begrijpend denken is echter bij ieder kind te ontwikkelen, door vanaf het begin af aan de opvoeding en het onderwijs toe te spitsen op in eerste instantie het laten begrijpen van zoveel mogelijk betreffende begrippen, en pas ná dat goed (nagenoeg compleet) ontwikkelde begrip de bijbehorende beredenering kenbaar te maken (niet andersom dus). Vanwege dat die manier van ontwikkeling opbouwend (versterkend, verzekerend) is, kan op den duur een volledig begrip van alles bewerkstelligd worden.

Trefwoorden in deze zijn onder andere: onderbewustzijn, intuïtie, gevoelens, indirect, verandering, onbepaald.

Referenties