Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Album Top 100

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse Album Top 100 is een wekelijkse hitlijst met muziekalbums, samengesteld door Dutch Charts. De lijst geeft de 100 bestverkochte muziekalbums van het moment in Nederland weer. Tussen 2010 en 2019 was er daarnaast ook een Combi Album Top 100, een albumlijst van alle verkochte albums.

Oprichting van twee albumlijsten

De NOS stelde vanaf 23 mei 1969 de Hilversum 3 Elpee Top 10 samen. Daarmee is het de oudste albumlijst van Nederland. Met de oprichting van de Nationale Hitparade op 27 juni 1974 werd de samenstelling overgenomen door Buma/Stemra. Vanaf eind 1977 verzamelde Intomart de gegevens voor de lijst onder auspiciën van Buma/Stemra. In 1993 werd de Stichting Mega Top 50 opgericht die de (Mega) Album Top 100 ging samenstellen (later Stichting Mega Top 100). In 1999 fuseerde de Mega Album Top 100 met de Album Top 100 van de Stichting Nederlandse Top 40. De samenstelling gebeurde vanaf dat moment door Mega Charts BV (actuele naam GfK Dutch Charts).

In navolging van de Elpee Top 10 kwam er een halfjaar later een tweede albumlijst die de naam LP Top 20 kreeg. Deze werd vanaf 6 december 1969 tweewekelijks samengesteld door Radio Veronica en het blad Stereo Revue. Vanaf 1974 werd de 'Veronica-albumlijst' samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Bij de fusie tussen de Stichting Nederlandse Top 40 en de Stichting Mega Top 50 in 1999 werd besloten om formeel beide albumlijsten op te heffen en verder te gaan met één gezamenlijke Album Top 100. In de praktijk kwam het erop neer dat de lijst van de Stichting Nederlandse Top 40 verdween; de nieuwe Album Top 100 was feitelijk een voortzetting van de lijst van Mega Charts. Sinds 2011 heeft de Stichting Nederlandse Top 40 weer een eigen albumlijst, de Album Top 40.

Geschiedenis van de NOS-, Buma/Stemra- en GfK Dutch Charts-lijst

Het aantal noteringen van de albumlijst liep gedurende de jaren op. Bovendien werd de naam van de lijst regelmatig gewijzigd.

Van Tot Naam albumlijst
28 juni 1969[1] 7 september 1974 Hilversum 3 LP Top 10
7 september 1974 7 januari 1978 Nationale Hitparade LP Top 20
7 januari 1978 10 juni 1978 Nationale Hitparade LP Top 30
10 juni 1978 16 november 1985 Nationale Hitparade LP Top 50
23 november 1985 27 september 1986 Nationale Hitparade Elpee Top 75
4 oktober 1986 25 februari 1989 Nationale Totale Top 75
25 februari 1989 16 december 1989 Nationale Totale Top 100
16 december 1989 15 mei 1991 LP-MC-CD Top 100 (Nationale Top 100)
15 mei 1991 6 februari 1993 CD/MC Top 100 (Nationale Top 100)
6 februari 1993 6 maart 1993 Album Top 100
6 maart 1993 15 juli 1995 Album Mega Top 100
15 juli 1995 10 juli 1999 Mega Album Top 100
10 juli 1999 heden Album Top 100

Tussen 25 oktober 1975 en 31 december 1977 werd een aparte verzamelalbum-top 10 samengesteld, waarin zowel albums met hits van diverse artiesten, als 'greatest hits'-albums van één artiest stonden genoteerd. Deze albums stonden in die periode niet in de LP Top 20.

Vanaf 10 juli 1999 is de Album Top 100 de enige albumlijst die samengesteld wordt in Nederland. De Album Top 100 is de voortzetting van de Mega Album Top 100, aangezien de noteringen vorige week en aantal weken in het gedrukte exemplaar van Charts van die datum verwijzen naar de albumlijst van de Stichting Mega Top 100 van 3 juli 1999.

Sinds 1993 hebben zich een aantal wijzigingen in deze Album Top 100 voorgedaan:

  • Op 6 februari 1993 werden verzamelalbums (hits van diverse artiesten) uit de Album Top 100 gehaald en in een aparte Verzamelalbum Top 30 (later: Compilations Top 30) geplaatst (zie ook hieronder bij 'Verschillen tussen beide albumlijsten').
  • Op 4 januari 2003 werden oudere albums - van minimaal twee jaar oud - uit de Album Top 100 gehaald en ondergebracht in een Back Catalogue Top 50. Actuele albums die na twee jaar nog in de Album Top 100 genoteerd stonden, werden eveneens uit de lijst verwijderd, ongeacht de positie die het album op dat moment had. Een voorbeeld hiervan was Deleted Scenes from the Cutting Room Floor van Caro Emerald, dat in februari 2012 uit de lijst werd gehaald toen het precies twee jaar genoteerd stond maar nog hoog in de Album Top 100 (nr. 24) te vinden was. Het werd de week daarop in de Back Catalogue Top 50 geplaatst.
  • Op 17 april 2010 werd een nieuwe albumlijst geïntroduceerd, de Combi Album Top 100. Hierin stonden alle albums genoteerd, ook de verzamel- en back catalogue-albums die niet in de gewone Album Top 100 werden opgenomen.
  • Vanaf 7 juli 2012 werden back catalogue-albums weer opgenomen in de gewone Album Top 100. Voor alle albums in de Album Top 100 (dus zowel oud als nieuw) gold vanaf dat moment een minimum inkoopprijs van €8,01. Albums die een lagere inkoopprijs hadden werden vanaf dat moment in de opvolger van de Back Catalogue Top 50 geplaatst, de Midprice Top 50. Voor de Combi Album Top 100 werd het onderscheid in inkoopprijs niet gemaakt; deze lijst kan dus ook noteringen uit de Midprice Top 50 bevatten.

In 2019 werden de Combi Album Top 100, de Midprice Top 50 en nog een aantal hitlijsten geschrapt. Sinds 1 april 2019 stelt GfK alleen nog de Album Top 100, Single Top 100 en de Compilations Top 30 samen. Voor de albumlijsten geldt dat albums een minimuminkoopprijs moeten hebben van € 8,01 (lp's/cd's) of een minimale verkoopprijs van € 6,99 voor downloads. Albums die daaronder zitten werden voorheen in de Midprice Top 50 geplaatst, maar deze albums komen nu dus niet meer in aanmerking voor een plek in een hitlijst.


Tussen 2003 en 2012 kon het voorkomen dat oude albums wél in de Album Top 100 werden opgenomen. Het ging dan om opnieuw uitgebrachte albums, vaak met bonusmateriaal. Soms was de reden wat minder duidelijk. Zo stond The Platinum Collection (Greatest Hits I, II & III) van Queen uit 2000 in 2005 weer enige tijd in de Album Top 100, terwijl het album al ruim 2 jaar oud was. Waarom het album werd toegelaten tot de lijst, is niet duidelijk.

Eind 1975 bestond er korte tijd een aparte Musi-Cassette Top 10. Het is onbekend hoelang deze lijst heeft gelopen en of de verkopen van muziekcassettes tevens gebruikt werden voor de samenstelling van de toenmalige lp-lijst of niet.

Begin december 1977 werd de LP Top 20 al verlengd tot een LP Top 30, echter in de radio-uitzending en in Hitkrant werd pas vanaf januari 1978 gebruikgemaakt van de LP Top 30.

Tot oktober 1986 telden cd's niet mee bij samenstelling van deze albumlijst (Elpee Top 50/75). Cd's werden van december 1985 tot en met september 1986 opgenomen in een aparte CD Top 10. Deze werd ook afgedrukt in het gedrukte exemplaar van de Nationale Hitparade. Vanaf oktober 1986 telden cd's mee voor de Nationale Totale Top 75.

Geschiedenis van de Veronica-/Stichting Nederlandse Top 40-lijst

In de loop der jaren had de lijst van Veronica verschillende lengtes. In december 1969 verscheen de eerste LP Top 20, die tweewekelijks uitkwam. Vanaf begin 1971 werd de lijst uitgebreid naar LP Top 50 die één keer per maand werd samengesteld. Vanaf 18 september 1971 werd de lijst echter weer teruggebracht naar een top 20 en verscheen wekelijks.

Nadat Radio Veronica als zeezender verdween werd de top 20 uitgebreid tot top 50 en vanaf 7 september 1974 samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40.

Vanaf 1982 werden albums die veelvuldig werden gepromoot met reclamespots op televisie in een aparte lijst gemeld: de teevee elpee top 10 (later top 15) - dit waren voornamelijk verzamelalbums. Echter ook een lp als The Concert in Central Park van Simon & Garfunkel stond daar weken in. Vanaf 6 april 1985 werden de albums weer in de reguliere lijst opgenomen en werd de lijst uitgebreid naar LP Top 75.

Vanaf 3 september 1988 werd de LP Top 75 uitgebreid naar een top 100. De naam werd veranderd in Album Top 100 omdat in deze lijst naast lp's ook mc's en cd's werden meegenomen.

Op 3 oktober 1992 werden compilatiealbums weer uit de Album Top 100 gehaald en in een aparte Verzamelalbum Top 25 geplaatst.

Per 10 juli 1999 werd de Album Top 100 van de Stichting Nederlandse Top 40 stopgezet zodat er nog maar 1 albumhitparade overbleef in Nederland.

Vanaf 9 april 2011 werd er door de Stichting Nederlandse Top 40 weer een albumhitparade samengesteld. Deze lijst bevatte zowel nieuwe en oudere albums als compilatie-albums. De lijst was vernoemd van de sponsor: de Media Markt Album Top 40. Deze albumlijst stopte begin januari 2016, zodat de Album Top 100 van GfK (1969-heden) de enig overgebleven albumlijst is.

Verschillen tussen beide albumlijsten

In de periode tot en met 1999 waren er doorgaans weinig verschillen tussen beide albumlijsten. De lijst van Veronica werd in 1970 en 1971 enige tijd onregelmatig (ongeveer eens per maand) samengesteld, terwijl die van Hilversum III elke week verscheen. Er was een fors verschil in afmeting: Veronica had een top 50, Hilversum III een top 10. Vanaf 1972 verschenen beide lijsten wekelijks; de Veronica-lijst was een top 20, die van Hilversum III een top 10.

Tussen 1975 en 1978 werden in de Hilversum III (Nationale Hitparade)-lijst geen verzamelalbums opgenomen, ook geen greatest hits-lp's van één artiest. Waarom dat niet gebeurde is niet bekend. Dat betekent dat een aantal succesvolle verzamelaars uit die tijd (b.v. Forever van Elvis Presley, nummer 1 vlak na zijn dood in de LP Top 50 van de St. Nederlandse Top 40) niet in de lijst van de Nationale Hitparade stond.

In 1982 startte de Stichting Nederlandse Top 40 met een aparte TV LP Top 10 (zie ook hierboven). Verzamelaars en tv-lp's stonden in die tijd wél in de lijst van de Nationale Hitparade.

Van mei tot september 1990 voerde de Nationale Hitparade korte tijd een aparte Verzamelalbumlijst.

De Stichting Nederlandse Top 40 begon in 1992 weer met een aparte Verzamelalbumlijst, een paar maanden later - in februari 1993 - gevolgd door een soortgelijke lijst van de toen nieuwe Mega Top 50 (als opvolger van de Nationale Hitparade).

Exemplaren

Van de diverse LP-/albumlijsten (GfK Dutch Charts) die verschenen van 1969 tot 2003 zijn ook gedrukte exemplaren verschenen. Over het algemeen is de geschiedenis van deze gedrukte exemplaren gelijk aan die van de Single Top 100 (zie aldaar). Sinds 2003 verschijnen er geen gedrukte exemplaren meer en is de lijst uitsluitend op internet te raadplegen.

Best verkochte albums per jaar

Vanaf 1978 worden de jaarlijsten van Buma/Stemra en GfK Dutch Charts uitsluitend op basis van de verkoopcijfers samengesteld.

Best verkochte albums per jaar:

Langst genoteerde albums in de Album Top 100

Voor onderstaande lijst is de albumlijst van Hilversum III/Nationale Hitparade/Megacharts/GfK aangehouden. Alle albums die minimaal 150 weken in de lijst stonden zijn genoteerd. De albums die dikgedrukt zijn stonden op 4 januari 2020 nog genoteerd in de lijst.


Een aantal albums had beslist meer weken gekregen als ze tussen 2003 en 2012 in de Album Top 100 opgenomen waren geweest. In die tijd was er echter een regel die albums ouder dan twee jaar uitsloot van de lijst (zie hierboven).

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º De lp-lijst werd gelijktijdig met de Hilversum 3 Top 30 samengesteld. Bron: http://www.dutchcharts.nl.
  2. º The Joshua Tree van U2 stond op 1 in de LP Top 100 van 1987. Er is nog geen lijst beschikbaar van de bestverkochte geluidsdragers (lp's/cd's/mc's).
  3. º Tango In The Night van Fleetwood Mac stond op 1 in de CD Top 100 van 1988. Thans is er nog geen lijst beschikbaar van bestverkochte geluidsdragers (lp's/mc's/cd's).
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow
Lijsten van nummer 1-albums in Nederland

Lijsten van nummer 1-albums in de Nederlandse Album Top 100
1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
Lijsten van nummer 1-albums van de Stichting Nederlandse Top 40
1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 ·

2015
 
rel=nofollow