Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wereldbevolking

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De wereldbevolking is het totaal aantal mensen op aarde. Het U.S. Census Bureau schat de mondiale populatie op 31 mei 2010 op ± 6,87 miljard. Elke dag komen er ± 200.000 mensen bij. Meer dan de helft van de huidige wereldbevolking leeft in het Verre Oosten, waarvan de meesten in China en India.

Reeds nu al zijn negatieve effecten zichtbaar, die rechtstreeks te linken (inzien, begrijpen) zijn aan de buiten natuurlijke proporties van de omvang van de wereldbevolking. Deel uitmakende van de natuur zijn de mensen zeer overbevolkt geraakt, wat de spreekwoordelijke Moeder Natuur, begrijpenderwijze weer recht trekt (natuurlijke reacties), zoals het eerder ontstaan (door te veranderen tot stand komen) van bepaalde ziekten en virussen, temeer doordat er ook grotere concentraties dieren zullen zijn. Dit aangaande zijn mensen (in het algemeen) nogal naïef en begrijpen niet wat bijvoorbeeld nog eens een verdubbeling van de huidige populatie voor natuurlijke reacties teweeg kan brengen (oftewel, de gelegenheid bieden te ontstaan danwel dat proces te bespoedigen). Indeze is het begrijpenderwijze beter te voorkomen, vanwege dat er dan simpelweg geen genezen mogelijk zal zijn (niet persé qua kunnen maar meer qua tijd (bijvoorbeeld d.m.v. een agressieve pandemie).

Zie ook : negatieve eigenschappen van de mens.

Top 5 bevolkingsaantallen per juli 2009 :

Gebied Bevolking
China 1.338.612.968
India 1.166.079.217
Europese Unie 501,265.000 (1 jan 2010)
Verenigde Staten 307.212.123
Indonesië 240.271.522

Bevolkingsontwikkeling

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei van de wereldbevolking per werelddeel in de loop der eeuwen, uitgedrukt in miljoenen, en achter enkele jaren de percentages van het totaal. De gegevens zijn afkomstig uit twee rapporten van de Verenigde Naties.

Regio 1750[1] 1800 % 1850 1900 % 1950 1999 2005[2] % 2050 2150
Wereld 791 978 1.262 1.650 2.521 5.978 6.515 8.909 9.746
Azië 502 635 64,9% 809 947 57,4% 1.402 3.634 3.938 60,4% 5.268 5.561
Afrika 106 107 10,9% 111 133 8,1% 221 767 922 14,2% 1.766 2.308
Europa 163 203 20,8% 276 408 24,7% 547 729 731 11,2% 628 517
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 16 24 2,5% 38 74 4,5% 167 511 558 8,6% 809 912
Noord-Amerika 2 7 0,7% 26 82 5,0% 172 307 332 5,1% 392 398
Oceanië 2 2 0,2% 2 6 0,4% 13 30 33 0,5% 46 51

China heeft het grootste aantal inwoners van de hele wereld. Daar woonden, volgens een telling in 2007, 1.321.851.888 mensen. Er is berekend dat in 2035 India waarschijnlijk de meeste inwoners zal hebben. India had volgens een telling in 2007 1.129.866.155 inwoners, China en India zijn ook de enige 2 landen met meer dan 1 miljard inwoners. Vaticaanstad heeft de minste inwoners van de hele wereld. Vaticaanstad telt 821 (2007) inwoners.

De bevolkingsdichtheid is het hoogste in Monaco. Daar is de bevolkingsdichtheid 16398 per km². Mongolië heeft met 1,9 per km² de laagste bevolkingsdichtheid, tenminste als men Groenland niet als een onafhankelijke staat beschouwt. Daar is de bevolkingsdichtheid namelijk zelfs minder dan 0,026/km².

Bevolkingsgroei

In 1804 woonden er één miljard mensen op de wereld. In 1927 waren dat twee miljard. Eind jaren 50 groeide de wereldbevolking tot drie miljard personen. Op 11 juli 1987 werd het Kroatische jongetje Matej Gaspar symbolisch uitgeroepen tot vijfmiljardste wereldburger.

Op 19 juli 1999 werd volgens de Verenigde Naties de zesmiljardste mens geboren. Een baby uit Sarajevo kreeg de eer. Dit was uiteraard een symbolische keuze, omdat niet was na te gaan wie daadwerkelijk de zesmiljardste wereldburger werd. De VN koos voor Sarajevo om te tonen dat de regio zich herstelde.

De VN hanteert een scenario met betrekking tot bevolkingsgroei. In dat scenario, de "constant-fertility variant", wordt uitgegaan van een voortzetting van het huidige, hoge, geboortecijfer. In dat scenario zal de wereldbevolking in 2050 de 12 miljard benaderen. De VN gaat echter uit van een toename tot 9 miljard mensen.

De belangrijkste conclusie van het nieuwe VN-rapport is dan ook dat het sterftecijfer, wereldwijd, lager uitvalt. Dat heeft niet alleen effect op de totale omvang van de wereldbevolking, maar ook op de leeftijdssamenstelling. De helft van de bevolkingsgroei tussen 2005 en 2050 wordt gevormd door de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Vergrijzing is een reëel begrip in de gehele Westerse wereld. Het aantal 60+ers verdubbelt er van 245 miljoen in 2005 tot 406 miljoen in 2050, terwijl de leeftijdscategorie onder 60 jaar in de Westerse wereld juist zal afnemen, van 971 miljoen in 2005 tot 839 miljoen in 2050. Sterker nog, de gehele bevolking van de Westerse wereld zou in dezelfde periode dalen, als het immigratiecijfer niet zo hoog zou zijn.

De wereldbevolking is tussen 1950 en 2000 met iets meer dan 143 procent toegenomen; van 2,515 naar ca. 6,121 miljard mensen in totaal. Deze groei was per bevolkingsgebied als volgt verdeeld:

De groei van de wereldbevolking (in miljoenen)
Jaar Afrika Lat. Amerika Noord-Amerika Verre Oosten1 Zuid-Azië2 Europa Oceanië USSR3
1950 224 165 166 671 704 392 13 180
1960 280 217 199 791 877 425 16 214
1970 361 283 227 986 1.116 459 19 242
1980 479 361 252 1.176 1.408 485 23 265
1985 555 405 264 1.250 1.568 492 25 279
1990 645 451 275 1.324 1.734 499 26 292
2000 872 546 297 1.475 2.074 512 30 315

1China, Japan, Korea
2India, Pakistan, Bangladesh, Zuidoost-Azië
3Tegenwoordig GOS (minus Baltische landen)

Indien men uitgaat van de door de VN gehanteerde prognose dat de wereldbevolking in 2050 zo'n 9 miljard mensen groot zou zijn en men deze extrapoleert (elke 50 jaar 1½ maal zoveel mensen), dan zal de mens pas minder dan 1 m² per persoon hebben tegen het einde van de 33e eeuw. De VN verwacht echter dat de wereldbevolking rond 2200 zal ophouden te groeien, als deze iets hoger dan 10 miljard is. Als we op DIT moment elke wereldburger 1 m² toekennen past de gehele wereldbevolking binnen de grenzen van de provincie Gelderland.

Religie

De zes bekendste wereldreligies zijn het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme en het jodendom.

Een lijst van aantallen mensen die aanhangers zijn van een bepaalde religie.

Religie Richting Aantal Aanhangers
Christendom 2,1 miljard
rooms-katholiek 1,1 miljard
Overige christelijke groeperingen 350 miljoen
Protestantisme 350 miljoen
Orthodoxe Kerk 240 miljoen
Anglicanisme 84 miljoen
Islam 1,1 miljard
Soennisme 940 miljoen
Shi'isme 170 miljoen
Hindoeïsme 900 miljoen
Niet-religieus 850 miljoen
Boeddhisme 415 miljoen
Mahayana1 185 miljoen
Theravada1 124 miljoen
Sikhisme 23 miljoen
Spiritisme 15 miljoen
Jodendom 14 miljoen
Bahá'í 7 miljoen
Jaïnisme 4,2 miljoen
Zoroastrianisme 2,6 miljoen

1) Niet iedere Boeddhist rekent zich specifiek tot een van deze stromingen

Externe links

rel=nofollow