Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Partij van de Rede

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

De Partij van de Rede (afgekort PvdR) is een Nederlandse politieke partij, opgericht op 29 juni 2009. De vereniging is sinds januari 2012 opengesteld als ledenpartij. De Partij van de Rede streeft een religieus neutrale seculiere maatschappij na.[1] Dat houdt in dat de partij de volledige scheiding van kerk en staat nastreeft, dat wil zeggen inclusief scheiding van onderwijs en godsdienst, scheiding van zorg en geloof en scheiding van wet en religie.

Typering

De Partij van de Rede staat een seculiere samenleving voor, waarin ieder individu als vrijdenkend en zelfstandig handelend mens zonder betutteling zijn eigen keuzes kan maken en uitvoeren. De religieus neutrale invulling van de maatschappij gaat uit van de individuele vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens. In de samenleving is geen binding met of zijn er geen privileges voor godsdienst, geloof, religie of welk ander dogma dan ook. De primaire uitgangspunten zijn:[2]

  1. volledige scheiding van staat en religie;
  2. uitsluitend openbaar onderwijs;
  3. één wet die geldt voor iedereen, en dus geen aparte wetten voor welke religie dan ook.

De persoonlijke ontplooiing is voor iedereen vrij van religieuze sturing en invulling. De persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van menselijke waarden als solidariteit met de medemens, natuur en het milieu. De privacy van de individuele burger staat voorop. De rationele logische argumentatie op basis van wetenschappelijke toetsing en bewijsvoering is de basis van de politieke besluitvorming voor de Partij van de Rede.

Ontstaan

In 2009 heeft de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (DVG) twee discussiebijeenkomsten georganiseerd in Rotterdam[3] en Utrecht over het actief poneren van een seculiere politieke beweging. Deze discussie mondde erin uit dat enkele leden van DVG de tijd rijp vonden om een politieke partij voor godsvrije mensen op te richten (29 juni 2009) onder de naam Atheïstisch Seculiere Partij. Het eerste bestuur werd door Frans van Dongen, Anton Mullink en Peter de Valença ingevuld.

Op 30 september 2010 werd een sympathisantenbijeenkomst georganiseerd in Utrecht. De achttien aanwezigen spraken zich uit om de vereniging te transformeren tot een politieke partij. In 2011 heeft het transformatiebestuur bestaande uit Frans van Dongen (voorzitter), Hans de Vries (secretaris) en Jorden Spliethof (penningmeester) de politieke partijvorming voorbereid. Op het eerste ledencongres van 31 maart 2012 is Hans de Vries als voorzitter gekozen; samen met Jorden Spliethof en Jos Strolenberg vormden zij het eerste gekozen bestuur. Op 13 mei 2013 is de aanduiding 'Atheïstisch Seculiere Partij (ASP)' door de Kiesraad ingeschreven in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.[4] Deze aanduiding werd op 9 december 2013 gewijzigd in 'Partij van de Rede – ASP'.[5]

Jaarlijks wordt er een ledencongres georganiseerd waarop het bestuur wordt gekozen en het politiek programma en de activiteiten worden vastgesteld. Het huidige bestuur bestaat uit Hans de Vries (voorzitter), Alfons Gigengack (secretaris/penningmeester) en Jos Strolenberg.

Verkiezingen

In 2012 heeft de Partij van de Rede niet meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. In plaats daarvan is samen met het Atheïstisch Verbond de atheïstische kieswijzer uitgebracht. Op een zevental seculiere punten zijn de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen gescreend.

Op 19 maart 2014 heeft de Partij van de Rede deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezing[6] in de gemeente Deventer. De plaatselijke afdeling Deventer[7] verwierf 277 stemmen, onvoldoende voor het verkrijgen van een raadszetel.

Acties en activiteiten

In 2012 is actiegevoerd tegen de religieuze opdringerigheid door het dagelijks afroepen van de azan[8] door de Centrummoskee in Deventer. Evenzo vraagt de Partij van de Rede zich af of in een seculiere samenleving het klokkenluiden nog wel wenselijk is.

In 2013 trad Benedictus XVI terug als Paus. Debat op 2[9] besteedde aandacht aan de nalatenschap van de paus over zijn uitspraken over homoseksualiteit en abortus. In de discussie of geloof nog wel van deze tijd (21ste eeuw) is, ging Hans de Vries (voorzitter PvdR) in debat met Frans Bosman (theoloog).

Op zaterdag 7 september 2013 is door het Atheïstisch Verbond en de Partij van de Rede het Openluchtfestival van de Rede georganiseerd. Dirk Verhofstadt presenteerde hier zijn nieuwe boek Atheïsme als basis voor de moraal. Aansluitend op het Openluchtfestival zijn regioleden van De Vrije Gedachte en de Partij van de Rede op 3 oktober 2013 gestart met de maandelijkse Tafel van de Rede op de eerste donderdag van de maand. Maandelijks ontmoeten vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije atheïstische mensen en anderen belangstellenden elkaar om te discussiëren over maatschappelijke onderwerpen in een gemoedelijke caféomgeving in Deventer. Ondertussen is er een netwerk van Vrijdenkersborrels, Tafels van de Rede en Verlichtingsborrels in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Groningen, Nijmegen en Utrecht ontstaan.

Vanaf oktober 2014 zijn het Atheïstisch Verbond en de Partij van de Rede begonnen met de petitie 'Strike scheiding van staat en kerk'.[10] Vanaf mei 2015 heeft De Vrije Gedachte zich als petitionaris hierbij aangesloten.

Externe link

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

rel=nofollow
Zoek op Wikidata
rel=nofollow
rel=nofollow