Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Vaarregel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vaarregel is een regel die geldt voor het varen met schepen of het deelnemen aan de scheepvaart. De basis wordt gevormd door de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

Nederland

De basis voor de Nederlandse vaarregels is gelegen in de Scheepvaartverkeerswet. [1] De scheepvaartverkeerswet geldt op de Nederlandse wateren, zee en binnenwater en is de basis van diverse regelingen die op de Nederlandse wateren gelden.

Internationale regelingen

In Nederland gelden er diverse regelingen op het water. Op enkele uitzonderingen na geldt op alle voor het scheepvaartverkeer openstaande water het Binnenvaartpolitiereglement. De grote vaarwegen bij de grenzen zijn veelal wateren waarop een verdrag met een buurland van kracht is, waar er internationale belangen zijn die afwijkende vaarregels veroorzaken. De volgende regelingen zijn op grond van verdragen naast het Binnenvaartpolitiereglement van kracht binnen Nederland.

Verdragswater Regeling
Eemsmonding, met Duitsland Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)
Grensmaas, met België Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas (SRGM)
Boven-Rijn, Neder-Rijn, Waal, Lek en Pannerdensch Kanaal, met Duitsland Rijnvaartpolitiereglement (RPR)
Westerschelde, met België Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW)
Kanaal Gent-Terneuzen, met België Scheepvaartreglement Kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT)
Westerschelde, met België Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW)
Nederlandse territoriale zee Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

Nationale en lokale regelingen

Daar waar de internationale regelingen niet van kracht zijn geldt het binnenvaartpolitiereglement. Lokaal kan het bevoegd gezag aanvullende regels stellen, waarbij het [binnenvaartpolitiereglement en de internationale regelingen van hogere orde zijn, regelingen van lagere overheden niet kunnen regelen wat bij algemene regel als is bepaald.

Bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet kent vier bevoegd gezagen, te weten[2]:

  • Wateren in beheer bij het Rijk, de Minister van Infrastructuur en Milieu
  • Wateren in beheer bij een provincie, gedeputeerde staten
  • Wateren in beheer bij een gemeente, burgemeester en wethouders
  • Wateren behorende in een gemeenschappelijke regeling, het dagelijks bestuur

Voor scheepvaartwegen die niet in het beheer zijn bij enig openbaar lichaam zijn burgemeester en wethouders bevoegd gezag. Provinciale staten kunnen waterschappen aanwijzen om als bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet op te treden, voorbeelden hiervan zijn Waterschap Rivierenland (Nederland) en Waterschap Brabantse Delta.


Q2235038 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º http://wetten.overheid.nl/zoeken/
  2. º Artikel 2 Scheepvaartverkeerswet