Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Joost Hiddes Halbertsma

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bestand:Joast (Justus) Hiddes Halbertsma.jpg
Joost Hiddes Halbertsma
Bestand:Justus Hiddes Halbertsma buste in Deventer -01.jpg
Borstbeeld door Henk Visser

Joost (Justus) Hiddes Halbertsma (Fries: Joast Hiddes Halbertsma) (Grouw, 23 oktober 1789Deventer, 27 februari 1869[1]) was een Nederlandse schrijver en dominee.

Joost Hiddes Halbertsma was een telg uit het patriciërsgeslacht Halbertsma. Hij was de zoon van bakker Hidde Joostes en Ruurdtje Tjallings Binnerts. Eeltje (Eeltsje) en Tsjalling Hiddes Halbertsma waren zijn broers. Halbertsma studeerde theologie en werd vervolgens dominee in Bolsward en later in Deventer. Hij maakte naam met de heruitgave van enige renaissance-boekwerken. Ook is hij bekend door zijn vriendschap met Jan Cornelis Pieters Salverda.

In zijn geboorteplaats Grouw en in de gemeente Boornsterhem staan beelden van Halbertsma en in Deventer bevindt zich een bronzen borstbeeld. De in 1947 ingestelde Dr. Joast Halbertsmapriis voor geschiedenis, taal- en literatuurwetenschap en sociale wetenschappen is naar hem vernoemd.

Publicaties

 • 1822. De Lapekoer fan Gabe Skroar. Met Eeltsje Hiddes Halbertsma. Dimter : Wid. J.H. de Lange in Soon.
 • 1827. Hulde aan Gysbert Japicx bewezen, in de Sint Martini Kerk te Bolsward, op den 7 Julij 1823. Heruitgave van Gysbert Japicx (1603-1666). Bolsward : Hessing.
 • 1834. Friesche spelling en Proeve van vergelijking tusschen de boven ontworpene spelling en die van Gysbert Japicx.
 • 1836. Friesic, ancient and modern Friesic compared with Anglo-Sacon.
 • 1849. Letterkundige naoogst (1840-1845). Deventer : J. de Lange.
 • 1843. De Doopsgezinden en hunne herkomst : eene ruwe schets. Benevens Eene lijkrede op prof. P.O.C. Vorsselman de Heer, en eenige Kerkredenen. Dimter [Deventer] : de Lange.
 • 1843. Het Buddhisme en zijn stichter. Overdr. uit: Overijsselsch Almanak, 1843.
 • 1851. Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van Maerlant. Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen.
 • 1871, Rimen en teltsjes. Dimter [Deventer] : de Lange.

Biografie

 • Alpita de Jong, Joost Halbertsma 1789-1869: een biografie, Uitgeverij Louise, 2018, ISBN 9789491536502

Zie ook

Wetenswaardigheden

 • Rond 1850 zag Halbertsma dat de Friese oorijzers steeds groter werden. Hij verzuchtte dat de oorijzers op een helm ging lijken, hetgeen vervolgens ook gebeurde.[2]

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º . Gezien 31 oktober 2017.
 2. º Gieneke Arnolli, Mode in Friesland, 1750-1950, Friese Pers Boekerij
rel=nofollow
rel=nofollow