Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Geest

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het begrip geest kan naar verschillende betekenissen verwijzen.

  • In de metafysica en in religies wordt dikwijls een immateriële component bedoeld die in mensen huist. (Modern Engels: gewoonlijk spirit. Vroeger eerder ghost.)
  • Geesten zijn [al dan niet veronderstelde] onstoffelijke wezens, begiftigd met verstand: God, engelen, demonen, enz... (Engels: gaande van spirit tot ghost)
  • De term kan ook verwijzen naar bepaalde vermogens of intellectuele gaven, levendigheid, finesse en humor.
(Voor andere betekenissen van het woord "geest", zie : geest (doorverwijspagina))

Menselijke geest

De menselijke geest (Engels: mind) is het geheel van de vermogens om waar te nemen, te onthouden, te overdenken en te beslissen. De menselijke geest heeft te maken met het bewustzijn, gevoelens en emoties, geheugen, verlangens en beweegredenen, persoonlijkheidskenmerken, het onderbewustzijn en het onbewuste. Een pienter iemand wordt wel een scherpe geest genoemd.

Volgens een gangbare opvatting is er een onstoffelijk onderdeel van de mens, eveneens geest of ziel, zonder welk een mens niet kan leven ("de geest geven" = overlijden).

In diverse religies en filosofieën bestaan verschillende indelingen van de mens. Soms bestaat de mens uit een geheel, zoals in het materialisme (filosofie). Volgens het dualisme (filosofie) zijn er twee delen te onderscheiden: Geest en materie of stof. Volgens nog andere zienswijzen zijn er drie delen: Geest, Ziel en lichaam, of meer, zie de opsomming hieronder. Soms worden ook termen verschillend gebruikt, en worden ziel en geest als begrip verwisseld.

Religieuze betekenissen

Animisme

Animistische religies beschouwen geesten als integraal onderdeel van het universum die zich op velerlei wijze kunnen manifesteren. Deze geesten moeten mild gestemd worden door middel van offers en toewijding en kunnen om hulp of raad worden gevraagd.

Boeddhisme

Volgens de zienswijze van het Boeddhisme zou de mens onderverdeeld zijn in vijf khandhas. De menselijke geest heeft een zeer belangrijke plaats in de leer: het is de geest die bevrijding bereikt, en intentionele handelingen via spraak en lichaam begaat. Bovennatuurlijke wezens als geesten worden petas en ook deva's genoemd. Devas zijn ook onstoffelijk, maar hebben meer de karakteristieken van engelen en goden.

Christendom

In het Christendom wordt de Heilige Geest regelmatig genoemd in de Bijbel. In de geloofsbelijdenissen van vele kerken wordt de Heilige Geest gedefinieerd als de Derde Persoon van de Ene God, naast de Vader en de Zoon, (ook wel: de Drie-eenheid of Triniteit). In bepaalde geestelijke stromingen[Toelichting gevraagd] is de Heilige Geest identiek aan de geest van ieder wezen dus ook van ieder mens.

Hindoeïsme

In het hindoeïsme worden geesten wel lichtgevende lichamen ("luminous bodies") genoemd omdat ze slechts twee van de normale vijf elementen zouden hebben (ether en licht). Ze zouden tijdelijk zo'n type lichaam hebben gekregen omdat ze, hoewel spiritueel hoog ontwikkeld, vlak voor hun dood een bepaalde sterke gehechtheid koesterden. Deze "luminous bodies" zouden zich ophouden op eenzame plaatsen en door het helpen van mensen in nood uiteindelijk herboren kunnen worden in een normaal lichaam met vijf elementen. Spoken worden in het hindoeïsme beschouwd als al of niet voor anderen zichtbare creaties van de eigen fantasie.

Jodendom

In de modern-joodse mystiek is de mens onderverdeeld in nesjama (adem), roeach (geest), nefesj (ziel) en goef (lichaam).

Zie ook

Weblinks

  • International Standard Bible Encyclopedia  (en) Ghost, in: ISBE, J. Orr, ed., Chicago, Howard-Severance Company, 1915. (vertaal via: Vertaal via Google translate)
  • International Standard Bible Encyclopedia  (en) Spirit, in: ISBE, J. Orr, ed., Chicago, Howard-Severance Company, 1915. (vertaal via: Vertaal via Google translate)