Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

FNV Belastingservice

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het invullen van een aangifte

De FNV Belastingservice is een ISO-gecertificeerde dienstverlening van de vakcentrale FNV aan leden van de bij de FNV aangesloten bonden.

De FNV Belastingservice heeft formeel vier centrale ambities:

 • Leden helpen bij het doen van hun belastingaangifte en het aanvragen van alle soorten toeslagen, opdat het lid geen geld laat liggen.
 • Het bieden van een kwalitatief hoogwaardige en professionele vorm van dienstverlening, die is afgestemd op de verwachtingen van de klant en de vrijwilliger en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de hedendaagse technieken.
 • Het hebben en houden van een goed functionerende en gemotiveerde vrijwilligersorganisatie, die een goede mix vormt van jong en oud, man en vrouw en autochtoon en allochtoon.
 • Een gelijkwaardige gesprekspartner blijven voor de Belastingdienst, ten behoeve van beleidsbeïnvloeding van én ontwikkelingen van producten door de Belastingdienst.

De FNV heeft hiermee al meer dan vijfenzeventig jaar ervaring. De oudste belastinggids van de Industriebond NVV is van 1933. De service is sinds die tijd uitgegroeid tot de grootste belastingconsulent van Nederland. Zo'n 6000 vrijwillige FNV-consulenten vullen de belastingaangiften in op de computer en versturen de aangiften rechtstreeks naar de Belastingdienst via het internet. De service is gratis, is inbegrepen in het lidmaatschap van elke bij de FNV aangesloten vakbond. In het kwaliteitssysteem wordt gestreefd naar een minimale foutenmarge van maximaal 1% van het aantal ingevulde aangiftes. In 2007 bedroeg de foutenmarge minder dan 0,01% [1]

Nu ook per 1 januari 2009 de ANBO voor vijftig-plussers als 19de bond bij de FNV is aangesloten, zijn daarbij de invul-organisaties samengevoegd. Daarmee werd het mogelijk ook aangiften te verzorgen op gebieden waarvoor de ANBO tot aan de samenvoeging geen aangiften behandelde. Bijvoorbeeld voor ouderen die een huis hebben waar nog hypotheek op rust en aangiften van vermogen in Box 3. De invullers van de ANBO kregen daartoe waar nodig een extra opleiding. Ook de ANBO leden dienen nu in principe naar een FNV invulpunt te komen. Uiteraard wordt in individuele gevallen, waarbij dat bezwaarlijk is, voor een andere oplossing gezorgd.

Toeslagen

Omdat het belang van het systeem van toeslagen met het jaar toeneemt, wordt daar bij de aangifte met ingang van belastingjaar 2009 extra aandacht aan besteed. Zo nodig wordt voor een toeslag alsnog een aanvraag voor het betreffende belastingjaar aangevraagd. Het betreft:

Aparte behandeling

Anno 2010 is het nog mogelijk via de FNV de aangifte 2009 en de aanvragen van toeslagen te versturen met de elektronische handtekening. (Voor leden die problemen hebben met het aanvragen van de DigiD - veelal ouderen - is dat een uitkomst.) De ervaring heeft geleerd dat bepaalde problemen bij de Belastingdienst daardoor niet worden ervaren bij aangiften die door de FNV worden verzorgd. Er wordt eHerkenning ter vervanging voor de DigiD ontwikkeld, waarbij de aangiften met behulp van een token kunnen worden verstuurd.

Organisatie

De beroepsorganisatie van elf medewerkers werkt vanuit het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam en vijf FNV-steunpunten: in Groningen, Deventer, Rotterdam, Amsterdam en Weert. In zo'n 500 plaatsen in heel Nederland wordt de service georganiseerd door coördinatoren. ICT medewerkers installeren de software, kunnen gebruikers uitleggen hoe met de apparatuur moet worden omgegaan en hoe deze wordt aangesloten. Ze ondersteunen de kaderleden die de aangiften voor de leden verzorgen. Coördinatoren, ICT medewerkers en de overige kaderleden zijn allemaal vrijwilligers. Van alle vrijwilligers was anno 2009 32% vrouw en 4% jonger dan 35.

Omvang dienstverlening

FNV-leden kunnen voor gratis hulp bij het invullen op afspraak terecht. In de invulperiode februari-maart zal dat bij een van de invul-locaties zijn, waar grootschalig wordt ingevuld. Daarbuiten en in de nazorg worden leden individueel geholpen, zo nodig ook bij het aanvragen van de toeslagen. De stijging van de aantallen (zie de tabel) zegt ook iets over de stijgende moeilijkheidsgraad van de aangifte.

FNV Belastingservice verzorgt aangiften voor inkomsten die vallen in box 1 en box 3. Leden met inkomsten die vallen in box 2 van de inkomstenbelasting worden voor het invullen verwezen naar een accountant of professionele belastingconsulent, omdat het vaststellen van de winst- en verliesrekening van een bedrijf niet door de FNV vrijwilligers kan worden gedaan.

Daarbij worden ook aangiften gedaan voor Duitse en Belgische leden en worden zo nodig ook voor hen de toeslagen aangevraagd. Vanaf eind 2008 zijn extra invullers in opleiding genomen voor het opstellen van aangiften voor mensen uit Oost-Europa en kunnen ook Poolse leden worden geholpen. Er is een speciale groep ervaren invullers die zich bezig houdt met aangiften van leden die in het buitenland werken of wonen. Die beschikt over specifieke kennis, toegespitst op die situatie. Niet iedere invul-locatie beschikt namelijk over specialisten op dit gebied. Ze werken voornamelijk voor leden in de grensstreken.

De service omvat ook hulp in het vervolgtraject, indien de Belastingdienst niet direct akkoord gaat met de aangifte of fouten maakt. In dat geval wordt er nazorg verleend. Deze nazorg wordt steeds belangrijker, nu de Tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven is vervangen door de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Voor deze regeling zijn termijnen en een bezwaar- en beroepregeling ingevoerd. In de nazorg worden ook die aangiften gedaan, die niet in de reguliere aangifteperiode konden worden verwerkt. Er zijn belastingjaren, zoals 2006, dat meer dan 10% van de aangiften in de nazorg werden gedaan.

Tijdens de invulperiode worden voor alle FNV-leden de door hen aangeleverde financiële gegevens gecontroleerd. Mensen met lage inkomens kunnen soms extra financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. Ook het vrijgelaten eigen vermogen is bij de toekenning van bijzondere bijstand van belang. De Adviseurs Sociale Voorzieningen van FNV-Bondgenoten kunnen voor de leden berekenen of de leden ervoor in aanmerking kunnen komen.

De ontwikkeling in de laatste jaren

Belastingjaar Aantal aangiften Aantal invullers
1986 85.000 3.900
- - -
1996 110.000 4.400
- - -
2000 140.000 4.400
2001 176.000 4.400
2002 200.000 4.400
2003 220.000 5.000
2004 230.000 5.000
2005 240.000 5.040
2006 280.000 5.090
2007 320.000 5.900
2008 350.000 5.900

Technologische ontwikkeling

Aanvankelijk werden de aangiften op eigen FNV kopieën van het aangiftebiljet in potlood ingevuld en na goedkeuring van de daarvoor verantwoordelijke op de invullocatie met pen overgenomen op het aangiftebiljet van de Belastingdienst. Vanaf het moment dat de aangifte per diskette kon worden ingeleverd, zijn de aangiften zoveel mogelijk met de computer verzorgd, tegenwoordig gaat de belastingaangifte per internet. Er is nu voor de invullers een wekelijkse Mailservice, die zo nodig naar een afgeschermde site verwijst, een portaal FNV Belastingservice op het internet. Ook werkinstructies zijn beschikbaar. Anno 2009 is het op bijna 25% van de invullocaties mogelijk om een afspraak via het internet te maken.

Opleiding invullers

Er is een traject van opleiding voor FNV leden, die geïnteresseerd zijn in de Inkomstenbelasting en die er als vrijwilliger plezier in hebben om andere FNV leden te helpen. Met dat traject wordt de kwaliteit gewaarborgd.

 • Met ingang van najaar 2008 wordt de cursus in drie dagdelen gegeven. Alle aspiranten worden opgeleid via moderne didactiek met een lesprogramma dat kan worden gedownload en zo nodig ook beschikbaar is op CD-ROM. Na de eerste avond worden de cursisten via het internet bij hun studie begeleid. Na drie weken volgt een tweede avond, waarop de opgaven en eventuele problemen besproken worden. Weer twee weken later is er een slotavond. Tussentijds blijven de cursisten begeleiding ontvangen en kunnen ze vragen stellen aan de instructeur(s).
 • Eind 2009 werd naast de opleiding van nieuwe aspiranten aan de invullers van de ANBO extra scholing gegeven.
 • Na de eerste kennismaking met de stof in het najaar volgt in het vroege voorjaar, als de stof bezonken is, nog een cursus, volgens deze nieuwe lesmethode. Na die lessen is men aspirant invuller en gaat aan de slag bij de invulgroep van de woonplaats.
 • In het vroege voorjaar van de jaren erna volgt steeds een cursus van vier dagdelen, waarin de kennis en kunde voor de komende invulperiode weer op peil wordt gebracht. Men is na het 2e jaar gevorderde invuller, waarvan het ingevulde werk nog altijd door ervaren mensen wordt gecontroleerd alvorens het te verzenden. Op een bepaald moment is men dan allround invuller, iemand die geheel zelfstandig een aangifte in de inkomstenbelasting kan verzorgen.

De cursussen zijn gratis, inclusief het cursusmateriaal - waaronder de FNV Belastinggids - en worden plaatselijk gegeven, meestal in de avonduren. In samenwerking met de Belastingdienst is gestart met het maken van de omslag van volledig klassikaal lesgeven, naar een lesmethode waarbij klassikaal onderwijs en een cursus op CD-rom worden gecombineerd.

CD-ROM

Voor de opleiding en het invullen is naast de Belastinggids jaarlijks een CD-ROM "Hulp bij aangifte" beschikbaar. Hierop staan:

 • de Basiscursus Inkomstenbelasting
 • de Gevorderdencursus Inkomstenbelasting
 • Extra oefenmateriaal
 • de Toeslagencursus
 • alle publieksfolders en het Fidemecum van de Belastingdienst
 • een reader over de toeslagen
 • documenten van de invulorganisaties
 • externe links naar sites ten behoeve van het invullen.

Opleiding instructeurs

Bij gebleken kennis en met voldoende ervaring kan men worden voorgedragen voor een kennistest. Met de uitslagen van die kennistest wordt bekeken of iemand in aanmerking kan komen voor de opleiding tot instructeur. Bij twijfel wordt iemand via een intensieve vooropleiding op voldoende niveau gebracht om aan de opleiding te kunnen beginnen. In vier jaarlijkse cursussen van een aantal dagen in een vormingscentrum of hotel centraal in het land wordt de instructeur dan opgeleid. Daarna volgt om de vijf jaar een verplichte herhalingscursus. Ook de cursussen voor instructeurs zijn gratis, inclusief het cursusmateriaal.

Topinstructeurs leiden de instructeurs op en behandelen gedurende het hele jaar de bijzondere situaties en bezwaarschriften.

FNV Belastingservice heeft ten behoeve van de opleiding van instructeurs het boek ‘De kunst van het Lesgeven’ uitgebracht.

Belastinggids

De FNV geeft elk jaar een eigen belastinggids uit. Voor het invullen van aangiften van leden die in het buitenland wonen of werken is een aanvullende gids beschikbaar. De gidsen wordt door de invullers gebruikt als cursusboek en naslagwerk. De FNV Belastinggids is niet in de boekhandel te koop.

Zie ook: Hulp bij aangifte

Externe link

 • [1]Informatie op de FNV-website
 • [2]invulpunten belastingservice
 • [3] wat mee te nemen

Noten

 1. º Vrijwilligersrapportage FNV Belastingservice 2007