Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Emotionele verbondenheid

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een emotionele verbondenheid oftewel een gevoelsband is een gevoel dat aanwezig kan zijn bij mensen aangaande iemand of iets anders, waarbij er sprake is van een bepaalde binding en/of overeenkomst die bij benadering (overdenken, ontmoeten, bespreken enz.) emoties oproept / teweegbrengt. Men spreekt ook wel van solidariteit, echter is bij solidariteit níet altijd sprake van gevoelens, emoties of een emotionele verbondenheid (kan bijvoorbeeld om politiek of cultuur gaan). Het meest bekend en/of vanzelfsprekend zijn de emotionele verbondenheden aangaande de eigen ouders, kinderen, broers, zussen enz. en vrienden.

Doordat elk mens z'n eigen gevoeligheden en aard heeft, kan men in principe vanwege alles en iedereen een emotionele verbondenheid hebben/krijgen. Veelal is er een langere of kortere voorgeschiedenis tot de verbondenheid, zoals bepaalde ervaringen in het verleden. Ook kan iemand of iets indirect een emotionele verbondenheid hebben, zoals met iemand of iets die/dat geassocieerd is met de betreffende gevoeligheid. Dit kan bijvoorbeeld een lotgenoot zijn of iemand die men aanbidt, maar kan ook iemand zijn waar men veel empathie voor heeft of mogelijk medelijden.

Een emotionele verbondenheid kan plotseling een feit zijn als zich plotseling iets (aangrijpends) voordoet.

Gevoelsband bij dieren

Bij de meer ontwikkelde dieren, zoals bijvoorbeeld een hond, kan men op een gegeven moment, net als bij een mens, een emotionele verbondenheid herkennen, die veelal op een baasje (mens) gericht is, maar ook bijvoorbeeld van hond tot hond kan zijn. Een wegvallen van die band kan dan emoties teweegbrengen bij de achterblijvende hond, zoals jammeren en piepen of onrustig of juist lusteloos doen/zijn. Binnen sommige gezelschappen van apen constateerde men ook dikwijls een persoonlijke verbondenheid tussen bepaalde apen, die herhaaldelijk opgetogen en anders kenmerkend gedroegen wanneer de apen in kwestie weer terug of in de buurt kwamen (door testen en observatie begrepen). Er is namelijk een duidelijk verschil te maken tussen het voldoen aan instincten of het uiten van gevoelens, zoals men ook duidelijk kan herkennen aan onder meer de staart van een hond en/of het van blijdschap opspringen en/of blaffen. Zo kan een dier ook een angst hebben voor een bepaald persoon, wat dan een negatieve gevoelsband is, waarvan de verbondenheid een aanzienlijke tijd later nog kan blijken.