Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Archetype

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Archetype (model))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een archetype (Grieks: ἀρχή begin, bron) is een geïdealiseerd oermodel dat ten grondslag ligt aan latere varianten. Personificaties, objecten of concepten uit de culturele traditie, (drama, de literatuur, de mythologie, religie) of zelfs (helden) uit de geschiedenis kunnen dienen als archetype. Ook zijn er ’archetypische steden’: Venetië als de ultieme waterstad of Parijs als de ultieme metropool.

Filosofie

In de filosofie duikt het archetype na een lange tijd weer op bij Descartes, John Locke en Immanuel Kant. Het begin van Kants kritische periode wordt gedateerd op het moment dat hij zijn vriend Marcus Herz een brief stuurde (februari 1772) waarin het onderscheid werd gemaakt tussen het zogenaamde intellectus ectypus en het intellectus archetypus. Het zijn de twee soorten intellect zoals, volgens Kant, de mens zich het eigen verstand kan voorstellen. Het eerste beschouwt de dingen als waren het de kopieën of afdrukken van de werkelijkheid zelve terwijl het intellectus archetypus de dingen beschouwt als de platonische ideeën, de oerbeelden die het (rationele) verstand vullen. (De dingen van het intellectus ectypus vullen in deze voorstelling dan het empirische verstand). Waar het in de filosofie gaat om de vraag: „hoe kunnen we de dingen die we menen te kennen eigenlijk kennen?” is het dus van het grootste belang te weten in welk soort verstand men die dingen eigenlijk situeert, in het platonische (archetypische) of in het empirische (ectypische) verstand.

Jungiaanse archetypen

Carl Gustav Jung heeft het archetype gebruikt als onderdeel van zijn analytische psychologie. In dit psychologisch kader zijn archetypen aangeboren mogelijkheden waardoor beelden de neiging hebben zich op eenzelfde manier te ontwikkelen. Het zijn onbewuste, universele ideeënpatronen. Zij komen niet alleen in mythen en andere universele verhalen zoals sprookjes tot uitdrukking, maar ook in dromen. Jungs ontwikkelingspsychologie gaat dus niet uit van de psyche als tabula rasa, wat de meeste dieptepsychologen van zijn tijd wel deden.

Archetypen worden los van de menselijke wil geactiveerd, vaak als compensatie van een te eenzijdige psychische activiteit. Het is echter niet het beeld of de uitdrukking zelf die het archetype uitmaakt: het is een geheel van psychische energie, een soort knooppunt in de psyche, dat verbonden is met het collectief onbewuste, waardoor een concrete invulling vanuit het onbewuste überhaupt mogelijk wordt.

Net zoals het lichaam bij de geboorte éénzelfde basisvorm vertoont, is ook de psyche op een bepaalde wijze gestructureerd. De gemeenschappelijke structuren van het collectieve onbewuste, de archetypen, zijn als het ware ingegroefd in de psyche door de gelijkaardige ervaringen van alle mensen van alle tijden. Zoals de instincten de dieren aanzetten tot een gelijkaardig automatisch gedrag, zo worden mensen door de zogenaamde archetypen gedreven tot een automatisch gedachten- en gevoelspatroon. Zo zijn er o.a. ’de Moeder’, ’het Kind’, archetypen die men meedraagt omdat mensen van alle tijden te maken gehad hebben met moeders en kinderen. In intensiteit van ervaring overstijgt het archetype echter de reële moeder. Archetypen zijn als het ware lege matrijzen die pas vlees en bloed worden als ze opgeroepen worden en vervolgens buiten ons geprojecteerd. Zo kunnen bepaalde mensen, plaatsen, situaties, geuren, … net dat iets hebben dat het archetype activeert. De hoofdfiguren in film en media zijn waarschijnlijk in staat om bij vele mensen een bepaald archetype aan te raken en juist daardoor zo aantrekkelijk of afschrikwekkend.

Het archetype schenkt aan de persoon op wie het geprojecteerd wordt steeds een bovennatuurlijke glans. Deze glans betovert doordat zij iets aantrekkelijks, fascinerends heeft én tegelijkertijd iets afschrikwekkends en zelfs angstaanjagends. Dit dubbelzinnige effect van het archetype en haar onbewuste werking maken dat een archetypische projectie in staat is om mensen te binden. Het vernietigende charisma van sommige leiderstypes en het verslavende karakter van bepaalde verliefdheden kunnen van hieruit verklaard worden.

Er zijn veel misverstanden over het idee van de archetypen van Jung. Zo wordt vaak over oerbeelden gesproken maar Jung heeft deze term alleen in zijn eerdere werk gebruikt. Later nam hij afstand van deze term en sprak hij alleen nog over archetypen. Ook denkt men vaak dat het de beelden zijn die men overerft. Maar de beelden worden persoonlijk ingevuld. Het is de mogelijkheid tot het vormen van eenzelfde type beelden die men erft. Jung schrijft ook dat het archetype an sich niet bestaat. Het is slechts een soort blauwdruk.

Een groep met een archetype verbonden herinneringen wordt door Jung een complex genoemd, bijvoorbeeld het moedercomplex dat verbonden is met het moederarchetype. Jung vergeleek de rol van archetypen in de psyche met de functie van organen in het lichaam. Beide zijn volgens hem door evolutie ontstaan.[1]

Vijf belangrijke archetypen volgens Jung

 • De Persona: de façade die een mens aan de buitenwereld toont, komt niet overeen met zijn ware ik;
 • De Schaduw: de duistere kant van het onbewuste;
 • De Anima (vrouwelijk deel van de psyche): dit is bij beide geslachten aanwezig, maar vormt voor mannen de onbewuste tegenpool;
 • De Animus (mannelijk deel van de psyche): dit is bij beide geslachten aanwezig, maar vormt bij vrouwen de onbewuste tegenpool;
 • Het Zelf: geïndividueerd persoon, totale persoonlijkheid.

Symbolen uit het onbewuste volgens Jung

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen

 • Jung, C. G., Verzameld werk Deel 2; Archetype en onbewuste, Lemniscaat
 • Jung, C. G., Grondslagen van de analytische psychologie, Lemniscaat
 • Jung, C. G., Symboliek van de Mandala, Lemniscaat

Voetnoten

 1. º Boeree, C. George. Carl Jung. Geraadpleegd op 2006-03-09.
rel=nofollow

Literatuur

 • Copleston, Frederick: A History of Philosophy VOL. I, Chapter XX:The Doctrine of Forms, Image Books 1993
rel=nofollow
rel=nofollow