Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Zorgplicht

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een zorgplicht is een verplichting voor een persoon of instantie om een bepaalde zorg op zich te nemen aangaande iets of iemand. Dit kan met wetgeving bepaald zijn, alsmede de hoedanigheid van de te geven zorg. Het kan de verzorging van personen betreffen, maar ook het beheer van een natuurgebied.

Persoonlijke zorgplicht

Ouders hebben een 'wettelijke zorgplicht' die richtlijnen (minimale vereisten) stelt betreffend o.a. de opvoeding, en scholing van kinderen. Veelal nog specifieker zijn de regels aangaande gescheiden ouders, in het speciaal bij het vaderschap. Hierbij behoort ook het zorgdragen over bijvoorbeeld de gezondheid (psychisch en lichaamlijk), door o.a. het geven van voeding en het tijdig laten slapen gaan.

Financiële zorgplicht

Werkgevers hebben de verplichting bepaalde betalingen door te laten gaan, en bepaalde premies af te staan, ter bescherming (zorg) van werknemers, wanneer deze bijvoorbeeld niet in staat zijn te werken (ziekte). Ook in het Burgerlijk Recht worden personen financiëel verplicht om anderen een bepaalde 'financiële zorg' te geven, zoals het geval is bij het moeten betalen van alimentatie. Verder hebben zorgverzekeraars de verplichting financiëel zorg te dragen voor hun verzekerden, conform de verzekeringsvoorwaarden.

Natuurbeheer

Staatsbosbeheer, natuurbescherming en waterstaat zijn overheden welke de verplichting hebben diverse aspecten van de 'natuur' te beheren, wat bijvoorbeeld ook het op peil houden van de juiste grondwaterstand inhoudt, en het onderhouden van de groenvoorziening (wildgroei). Het beschermen, stimuleren, of mogelijk in toom houden van dieren hoort hier ook bij, alsmede het tegengaan van de verspreiding van dierziekten, alsook het voorkomen ervan.

Zie ook

  • Zorg (doorverwijzing)

Referenties