Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Wereldelektriciteitsgebruik

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het wereldelektriciteitsgebruik is de totale hoeveelheid elektriciteit die door de mensheid per jaar gebruikt wordt. Elektriciteit wordt in centrales opgewekt sinds 1882 en het gebruik groeit sindsdien sterk. De tabel vermeldt van de landen die het meest gebruiken, de hoeveelheid en hoe deze elektriciteit opgewekt wordt. Tenslotte worden kort scenario's weergegeven van de toekomstige ontwikkeling.

Opwekking

Na de uitvinding van de stoomturbine (1883) kon het wereldelektriciteitsgebruik sterk toenemen.

Wereld elektriciteit opwekking.jpg

Kolencentrale

Elektriciteit wordt opgewekt met een wisselstroomgenerator die mechanisch gekoppeld is aan

 • een stoom- of gasturbine in een thermische centrale,
 • of een hydraulische turbine in een waterkrachtcentrale,
 • of een windturbine, alleenstaand of in een windpark.

Na de uitvinding van de silicium PV cel in 1954 begon de elektriciteitsopwekking met zonnepanelen, verbonden met een DC/AC convertor.

De energiebronnen voor elektriciteitsopwekking worden verdeeld in:

 • fossiel, met steen- en bruinkool, aardolie en aardgas,
 • nucleair, met kernenergie,
 • duurzaam, met o.a. waterkracht, biomassa, wind- en zonne-energie.

De grootste energiebron voor elektriciteitsopwekking is steen- en bruinkool.

Duurzaam betekent niet alleen: gewonnen uit onuitputtelijke natuurlijke bronnen, maar ook: met verantwoord natuurbeheer. Elektriciteitsopwekking met bijvoorbeeld biomassa is niet duurzaam zonder voldoende herbeplanting.

Gemiddeld wordt ongeveer 10% van de opgewekte elektriciteit in de centrales zelf gebruikt, 7% gaat verloren in het elektriciteitsnet en 83 % wordt geleverd aan de eindgebruikers. In Totaal in de tabel is het eigengebruik van de centrales inbegrepen.

Gebruik

Het gebruik is uitgedrukt in TWh/a (terawattuur per jaar; 1 TWh = 1 miljard kilowattuur). De laatste kolom bevat het aantal miljoenen inwoners. De data zijn van 2012. [1] [2] Het totale gebruik in de 37 vermelde landen is 19.000 TWh/a, dat is 90% van het elektriciteitsgebruik van alle meer dan 190 landen.

Update: data gemerkt met u zijn van 2013.

Totaal
TWh/a
Fossiel Nucleair Duurzaam Inwoners
miljoen
WERELD 21600 u 68% 11% 21% 7.040
Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 4120 u 66% 19% 13% 314
Vlag van Canada Canada 534 u 24% 15% 59% 34,9
Vlag van Mexico Mexico 246 75% 2% 23% 117
Vlag van Brazilië Brazilië 516 u 17% 1% 82% 200
Vlag van Argentinië Argentinië 124 54% 4% 41% 41,1
Vlag van Venezuela Venezuela 102 35% 0 65% 30,0
Vlag van Duitsland Duitsland 576 u 57% 15% 25% 81,9
Vlag van Frankrijk Frankrijk 487 u 9% 75% 16% 65,4
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 347 68% 19% 13% 63,7
Vlag van Italië Italië 321 68% 0 32% 60,9
Vlag van Spanje Spanje 261 48% 21% 31% 46,2
Vlag van Oekraïne Oekraïne 166 45% 47% 8% 45,6
Vlag van Polen Polen 148 89% 0 10% 38,5
Vlag van Zweden Zweden 136 2% 38% 60% 9,5
Vlag van Noorwegen Noorwegen 119 2% 0 98% 5,0
Vlag van Nederland Nederland 115 81% 4% 14%[3] 16,8
Vlag van België België 88,9 35% 48% 14%[4] 11,1
Vlag van Finland Finland 84,9 26% 33% 41% 5,4
Vlag van Rusland Rusland 938 u 63% 16% 21% 144
Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 248 100% 0 0 28,3
Vlag van Turkije Turkije 207 73% 0 27% 74,9
Vlag van Iran Iran 186 94% 1% 5% 80,8
Vlag van de Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 93,7 100% 0 0 9,2
Vlag van China China 5120 u 78% 2% 20% 1.360
Vlag van Japan Japan 1010 u 85% 1% [5] 12% 128
Vlag van India India 979 u 81% 3% 16% 1250
Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 524 u 70% 28% 2% 50
Vlag van Taiwan Taiwan 241 79% 16% 5% 23,4
Vlag van Indonesië Indonesië 181 89% 0 11% 247
Vlag van Thailand Thailand 169 95% 0 5% 67,7
Vlag van Maleisië Maleisië 126 84% 0 16% 29,2
Vlag van Vietnam Vietnam 104 60% 0 40% 93,4
Vlag van Kazachstan Kazachstan 85,4 88% 0 12% 16,8
Vlag van Pakistan Pakistan 80,1 64% 6% 29% 179
Vlag van Australië Australië 236 89% 0 9% 23,1
Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 231 93% 5% 2% 52,3
Vlag van Egypte Egypte 146 88% 0 12% 80,7

Per inwoner

Het totaalgebruik (2e kolom) gedeeld door het inwonertal (laatste kolom) geeft het elektriciteitsgebruik per inwoner van een land. In W-Europa ligt dat tussen 5 en 8 MWh/a. (Een MWh/a is 1000 kilowattuur per jaar.) In Scandinavië, de Verenigde Staten, Canada, Taiwan en Zuid-Korea is het veel hoger, in ontwikkelingslanden veel lager. Gemiddeld in de wereld is het ongeveer 3 MWh/a. Een zeer laag gebruik per hoofd, bijv. in Indonesië, komt doordat veel mensen niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Hetzelfde geldt voor andere landen met veel inwoners zoals Bangladesh en Nigeria die ontbreken in de tabel.

2012-2014

Van 2012 tot 2014 nam het wereldelektriciteitsgebruik 5% toe. Nucleair en fossiel opgewekte elektriciteit groeide 3%, duurzame elektriciteit 12%.

Een klein deel van de duurzame opwekking, zonne- en windstroom, nam veel meer toe, 46%[6] in lijn met de sterke groei sinds 1990.[7]

In Brazilië nam windenergie 140% toe en in China groeide niet alleen zonne- en windelektriciteit snel, 81%, maar ook kernenergie, 36%.

Scenario's

Alle scenario's voorzien dat door verdere efficiencyverbetering minder elektriciteit nodig zal zijn om aan een bepaalde vraag naar kracht en licht te voldoen. Maar ze voorzien ook sterke toename van de vraag door

 • groeiende economie van ontwikkelingslanden en
 • elektrificering van transport en verwarming. Verbrandingsmotoren worden vervangen door elektrische aandrijving en voor verwarming wordt minder gas en olie, en meer elektriciteit gebruikt, waar mogelijk met warmtepompen.

Naarmate transport en verwarming klimaat-vriendelijker worden zal de milieubelasting van het energiegebruik sterker bepaald worden door het elektriciteitsgebruik. Daarin wordt grotendeels voorzien met fossiele brandstof die verstoring van de natuurlijke kooldioxide kringloop veroorzaakt. De scenario's komen tot zeer verschillende uitkomsten van het milieueffect.

Het Internationaal Energieagentschap verwacht herziening van subsidie op fossiele brandstof, 550 miljard dollar in 2013, meer dan vier maal die op duurzame energie. In dit scenario[8] wordt in 2040 de groei van het elektriciteitsgebruik voor bijna de helft gedekt door ruim 80% meer duurzame energie. Er komen ook veel nieuwe kerncentrales, deels om oude te vervangen. Het nucleaire deel van elektriciteitsopwekking zal echter weinig toenemen, van 11 tot 12%. Het duurzame deel neemt wel veel toe, van 21 naar 33%. Dat is niet genoeg. Het IEA waarschuwt dat om de opwarming tot 2°C te beperken de kooldioxide uitstoot[9] niet meer dan 1000 gigaton (Gt) mag zijn vanaf 2014. Die grens is in 2040 al bereikt en de uitstoot zal daarna niet plotseling nul zijn.

De Wereldenergieraad (World Energy Council)[10] voorziet groei van het wereldelektriciteitsgebruik tot meer dan 40.000 TWh/a in 2040. Het fossiele aandeel in de opwekking is afhankelijk van energiebeleid. Het kan rond 70% blijven in het zogenaamde Jazz-scenario waar landen vrij onafhankelijk "improviseren" maar het kan ook circa 40% worden in het Symphony scenario waar ze meer "georkestreerd" klimaatvriendelijk energiebeleid voeren. De kooldioxide-uitstoot zal van 32 Gt/a in 2012, in 2040 met Jazz toenemen tot 46 Gt/a maar met Symphonie afnemen tot 26 Gt/a. In overeenstemming daarmee zal het duurzame deel in de opwekking tot 2040 in Jazz ongeveer 20% blijven maar in Symphony toenemen tot ca 45%.

Zie ook

Wereldenergievoorziening

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º IEA World energy statistics
 2. º IEA Statistics search
 3. º waarvan biomassa 5%, afval 4% en wind 4%
 4. º waarvan biomassa 6%, afval 2%, wind 4% en water 2%
 5. º Voor de kernramp van Fukushima was dat 25%
 6. º Vergelijk IEA Statistics search, World, Electricity and Heat, 2012 en 2014.
 7. º IEA Key Renewables Trends
 8. º IEA World energy outlook
 9. º Hier en in het vervolg wordt alleen de door fossiele brandstof veroorzaakte uitstoot bedoeld.
 10. º World energy scenarios
Q1191904 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)
rel=nofollow