Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Water

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
WikiWoordenboek
WikiWoordenboek
Zoek water
Doorverwijzing
Doorverwijzing
Water kan verwijzen naar:
 • Water (H2O), de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.
 • Water (symbool), symbolische betekenissen van water.
 • Water (trigram), een trigram uit het Chinese Boek van Veranderingen. Het trigram stelt het element water voor.
 • Rivier, meer, kanaal enz.
  • Laag water en hoog water, zie : getijde.
 • Een vloeistof, gelijkend op water (bijvoorbeeld : reukwater, mineraalwater).
 • Helderheid (glans) (bijvoorbeeld : diamanten van het eerste of zuiverste water).
 • Lichaamsvocht, met name urine.
 • Waterzucht, oedeem (ook : waterzuchtig, oedemateus).
 • Ook : binnen~, boezem~, bron~, buiten~, duin~, grond~, hemel~, leiding~, oppervlakte~, polder~, put~, regen~, rivier~, sloot~, smelt~, vloed~, wel~, zee~, afval~, bitter~, blus~, boor~, buis~, condensatie~, doop~, drink~, gorte~, goulard~, hand~, industrie~, kiel~, koel~, kristal~, mineraal~, oog~, rijst~, riool~, rozen~, soda~, spoel~, spuit~, thee~, vaar~, vis~, vlekken~, vrucht~, vuur~, was~, zweet~, schoonwater.

Uitdrukkingen :

 • "Een schip te water laten" : Van stapel laten lopen.
 • "De dief zit op water en brood" : Krijgt in de gevangenis geen ander voedsel.
 • "Het water komt aan, stijgt tot de lippen" : De nood is hoog.
 • "Het hoofd boven water houden" : Zich weten te redden, staande te houden.
 • "Op elkaar lijken als twee druppels water" : Heel precies.
 • "Dat kan al het water van de zee niet afwassen" : Daar kan hij nooit van vrijgesproken worden, die smet zal altijd op hem rusten.
 • "Iets aan zijn water voelen" : Zonder moeite begrijpen, inzien.
 • "Weer boven water komen" : Na zoek geweest te zijn weer voor de dag komen.
 • "Iets boven water brengen" : opsporen, uitzoeken, aan het daglicht brengen.
 • "Water naar (de) zee dragen" : Nodeloze arbeid doen.
 • "Zij zijn als water en vuur" : Volslagen vijanden.
 • "Het water loopt altijd naar zee" : De fortuin dient de rijken.
 • "Water in de (of : zijn) wijn doen" : Zijn eisen matigen, wat inbinden, omdat de omstandigheden daartoe dwingen.
 • "Dat feest is in het water gevallen" : Is mislukt.
 • "Stille waters hebben diepe gronden" : In (of : achter) lieden die zich weinig uitlaten, zit (steekt) soms meer dan men naar de uiterlijke schijn vermoed / De zwijgers denken dikwijls het diepst.
 • "In (of : op) zulke waters vangt men zulke vissen" : Van zulke mensen heeft men zoiets te verwachten / Gezegd als iemand de nadelige gevolgen ondervindt van een slechte daad.

Zie ook

 • Waterandoorn (waterandoren), moerasandoorn, lipbloemige plant.
 • Waterbaars, baars, in water gekookt en zonder saus opgediend.
 • Waterballet, op het water uitgevoerd ballet (ook : iets waarbij met veel water wordt geplast).
 • Waterbed, aquabed, zak, gevuld met water, gebruikt als matras.
 • Waterbeheer, de beheersing van het teveel (of : tekort) aan water in een streek.
 • Waterbouw, waterbouwkunde betreffend, wetenschap omtrent de bouw van dijken, duikers, bruggen, havens, het aanleggen van kanalen enz.
 • Waterburcht, kasteel, rondom omgeven door water.
 • Watercloset (waterkloset), privaat met waterspoeling, WC.
 • Wateren (doorverwijzing).
 • Watereppe : grote watereppe (Sium latifolium), kleine watereppe (Berula erecta), moerasplant.
 • Waterfiets, fiets op drijvers.
 • waterfitter, loodgieter.
 • Watergas, gas, ontstaan door overhitte stoom van ca. 230°C over gloeiende cokes van ca. 1000°C te leiden.
 • Watergeneeskunde, hydrotherapie, medische behandeling met / in water.
 • Watergeus, historisch, zeeschuimend banneling in het begin van de tachtigjarige oorlog.
 • Waterglas (doorverwijzing).
 • Watergod : Neptunus, Poseidon, Triton.
 • Watergolven, zekere wijze om het haar te onduleren.
 • Watergraaf, dijkgraaf, voorzitter van een waterschap.
 • Waterhoos, slurfvormige opzuiging van water door een hoos.
 • Waterhoen (Gallinula chloropus), kleine watervogel.
 • Waterhoofd (Hydrocephalus), door vocht opgezet hoofd.
 • Waterhuishouding, toestand van een streek als gevolg van het water.
 • Waterhyacint (Eichhornia crassipes), drijvende, tropische waterplant.
 • Waterjuffer (waterjuffertje, (Odonata), insekt, libel, glazenmakertje.
 • Waterkan, kan voor water.
 • Waterkanon, drijvende waterspuit / toestel met zeer sterke waterstraal.
 • Waterkering, dam, dijk, duinen, havenhoofd, sluiswerk.
 • Waterkers (Nasturtium officinale), kruisbloemige plant.
 • Waterketel, ketel om water te koken.
 • Waterkever, in het water levende kever.
 • Waterkonijn, muskusrat.
 • Waterkraan, kraan om water te tappen.
 • Waterkracht, kracht van het water (arbeidsvermogen van stromend of vallend water, waarmee elektriciteit wordt opgewekt.
 • Waterlaars, waterdichte vetlaars.
 • Waterland, vroeger een streek in Noord-Holland (ook : waterlander).
 • Waterleiding (doorverwijzing).
 • Waterlelie (Nymphaea alba), waterplant met dikke, in de modder wortelende wortelstokken en witte (ook rode) bloemen.
 • Waterlijn (doorverwijzing).
 • Waterlinie, door inundatie versterkte verdedigingslinie (ook : Hollandse waterlinie).
 • Waterloo, plaats nabij Brussel, waar Napoleon op 18 juni 1815 definitief werd verslagen.
 • Waterlozing, afvoer, spuiing van overtollig water / afvoersloot.
 • Waterman, elfde teken in de dierenriem, zodiak.
 • Watermeloen (Citrullus vulgaris), saprijke meloen.
 • Watermerk, merk in papier, bijvoorbeeld in papiergeld (tegen vervalsing).
  • Watermerkbord, verkeersbord, met vijf enigszins golvende, horizontale lijnen, ter aanduiding van een waterwingebied.
  • Watermerkziekte (waterziekte), een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Brenneria (vroeger : Erwinia salicis).
 • Watermeter, toestel dat de via een waterleiding betrokken hoeveelheid water registreert.
 • Watermolen (doorverwijzing, ook : watermolenaar).
 • Waternood, gebrek aan water.
 • Waterorgel, waterdrukorgel, orgel, door waterdruk geregeld.
 • Waterpalm, nipa(palm).
 • Waterpas, instrument om te onderzoeken of iets horizontaal is / horizontaal.
 • Waterpeil, peil of hoogte van het water.
 • Waterpers, hydraulische pers.
 • Waterpest : brede waterpest (Elodea canadensis), of : smalle waterpest (Elodea nuttallii), snelgroeiende waterplant.
 • Waterplaats, urinoir.
 • Waterplant, plant, in of bij het water.
 • Waterpokken (varicellae), een op pokken lijkende huiduitslag, varicellen.
 • Waterpolitie, politie te water.
 • Waterpolo, polo te water, uitgevoerd door zeventallen zwemmers.
 • Waterpomptang, verstelbare tang.
 • Waterpot, nachtspiegel, po.
 • Waterproof, ondoordringbaar voor water.
 • Waterput, drinkwaterput (ook : waterputter).
 • Waterraaf, schollevaar.
 • Waterrad, molenrad.
 • Waterral (Rallus aquaticus), een watervogel.
 • Waterrat (doorverwijzing).
 • Waterrecht, rechtsregels betreffende het gebruik van de openbare wateren.
 • Waterrecreatie, recreatie op en om het water.
 • Waterrot, rot ten gevolge van water.
 • Waterschade, schade, door water aangericht, bij blussen en lekkages.
 • Waterschap, publiekrechtelijke instelling tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterzuivering, waterkwaliteit enz.).
 • Waterscheerling (dollekervel, (Cicuta virosa), vergiftige schermbloemige plant.
 • Waterschoenen, grote opblaasbare schoenen, om met behulp van stokken over het water te lopen.
 • Waterschuwheid (waterschuw), vrees voor water.
 • Waterskiën, zich op waterskiën laten voorttrekken door een snelle boot.
  • Waterski, ski om te waterskiën (ook : onder een watervliegtuig).
 • Waterslak, in het water huizende slak.
 • Waterslang (doorverwijzing).
 • Waterslot, zwanehals, S-bocht in waterafvoerbuis, stankafsluiter.
 • Watersnip (Capella gallinago), bruinzwarte watervogel.
 • Watersnood, rampen, door een overstroming veroorzaakt.
 • Waterspin (Argyroneta aquatica), spinachtig dier dat leeft in stilstaand water.
 • Watersport, sport te water (ook : watersporter, watersportster)'
 • Waterspuiter (gargouille), buis om water van goten, daken te leiden, in de vorm van een spuwende kop.
 • Waterstaat (doorverwijzing, ook : waterstaatkundig).
 • Waterstof, hydrogeen, scheikundig element dat zich met zuurstof verbindt tot water, kleur- en reukloos, brandbaar, zeer licht gas.
 • Watertoerisme, toerisme per motorboot, zeiljacht, roeiboor, kano enz.
 • Watertol, brug- en sluisgelden.
 • Waterton, regenton.
 • Watertor (doorverwijzing), soort roofkevers, in stilstaand water rondkruipend.
 • Waterturbine, turbine, werkend door de kracht van vallend of stromend water.
 • Wateruurwerk, werktuig dat de tijd meet door middel van water dat door een kleine opening weg stroomt (reeds 600 v. C. bekend).
 • waterval, vallend water alsmede de plaats waar dat gebeurt.
 • Waterverband, priessnitzverband.
 • Waterverdamper, bakje aan een radiator, om lucht te bevochtigen.
 • Waterverf, verf die met water aangemengt wordt.
 • Watervervuiling, verontreiniging van water.
 • Watervliegtuig (hydroplaan), vliegtuig dat op het water kan landen en weer opstijgen.
 • Watervlo (Daphnia pulex), op vlo lijkend waterinsect.
 • Watervloed, overstroming (ook : zondvloed).
 • Watervogel, vogeldie zich op en bij het water ophoudt, zoals een eend, fuut, blauwe reiger, meeuw enz.
 • Watervrees (doorverwijzing).
 • Waterwants, familie van halfvleugelige insekten met ten dele leerachtige, ten dele vliezige voorvleugels, in het water levend.
 • Waterwilg (ruige wilg, Salix caprea), wilgensoort.
 • Waterwinning, het winnen van water (ook : waterwingebied, waterwinplaats).
 • Waterzak, zak voor watertransport, bijvoorbeeld met camperen.
rel=nofollow