Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Uitvoerder

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie ook : "uitvoerder", in de zin van executeur (executie).

De uitvoerder van een bouwproject is degene die dagelijks op de bouwplaats aanwezig is om de leiding te geven aan het productieproces. Als een uitvoerder op een klein werk werkt, kan het zijn dat de uitvoerder soms de timmerman helpt of andere werkzaamheden uitvoert. Dit om de kosten van de dagelijkse leiding rendabel te maken.

Taken

De taken van de uitvoerder bestaan uit de volgende, praktische taken:

 • het bewaken van de overallplanning
 • het opstellen van detailplanningen (ruwbouw-, afbouw- en 6 wekenplanningen)
 • het bewaken van de bestede manuren.
 • het houden van kwaliteitscontroles op aangevoerde materialen en gemaakte onderdelen op het werk.
 • het houden van veiligheidsinspecties en het zorgdragen voor de naleving hiervan.
 • het maken van leverschema`s voor prefab onderdelen.
 • het uitzetten (aangeven waar het gebouw moet komen)
 • werkregelen (zeggen wanneer wat gedaan moet worden)
 • materialen uittrekken (aan de hand van tekeningen berekenen hoeveel materiaal benodigd is)
 • materialen bestellen of afroepen (afroepen is doorgeven welke materiaal, hoeveel en wanneer geleverd moeten worden)
 • technische oplossingen geven in overleg met de opzichter
 • verdelen van het werk onder het aanwezige personeel
 • regelen van nieuw personeel bij tekorten of start nieuwe werkzaamheden
 • overplaatsen personeel naar andere werken
 • overzicht houden over de te verrichtten werkzaamheden, hun geplande volgorde, hun moeilijkheidsgraad en leveringsproblematiek
 • aanspreekpunt over uitvoeringsaspecten maar ook op sociaal niveau
 • coördineren en regelen van werken door onderaannemers of derden
 • fungeren als veiligheidsfunctionaris.

De uitvoerder heeft ook administratieve taken:

Benodigde eigenschappen

Hij/zij moet technisch inzicht hebben, stressbestendig zijn en mensen kunnen begeleiden.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, moet de uitvoerder goed vooruit kijken en inspelen op de te verwachten omstandigheden.

Verantwoordelijkheden

Het organiseren van het werk op de bouwplaats is een van de belangrijkste taken van de uitvoerder. Hierbij wordt hij ondersteund door de projectleider, de werkvoorbereider, de personeelsorganisator en de directie van het bouwbedrijf.

De uitvoerder of de personeelsfunctionaris van het bedrijf weet welk personeel waar ingezet kan worden. Niet iedere timmerman kan goed funderingswerken uitvoeren, deuren afhangen of uitslagen van dakconstructies maken. De uitvoerder moet dus weten met hoeveel personeel en met welke vaardigheden en in welke tijd een onderdeel van het werk kan worden uitgevoerd.

De uitvoerder moet ervoor zorgen dat er op de juiste tijd de benodigde materialen en materieel aanwezig zijn. De afdeling inkoop van het bouwbedrijf heeft deze over het algemeen al ingekocht en op afroep staan.

Het op de juiste tijd afroepen is een belangrijke zaak. Dit omdat veel materialen een onverwachte, lange levertijd hebben. Het op de juiste plaats laten afleveren van materiaal en materieel heeft als voordeel dat het later niet onnodig moet worden verplaatst. Dit kan heel wat tijdwinst opleveren. Ook is het belangrijk dat de uitvoerder niet teveel materiaal of materieel tegelijk laat aanvoeren op het werk, dit kan dan in de weg gaan staan, en beschadigen of gestolen worden.

Ook moet de uitvoerder de voor of achterstand op het werk of onderdelen daarvan de conclusies trekken. Een opgelopen achterstand moet je proberen weg te werken, terwijl het voorlopen op een planning natuurlijk geen probleem is.

Dit kan betekenen dat er meer of minder personeel in gezet gaan worden.

Functie uitvoerder voorbereidingsfase

De uitvoerder heeft in de voorbereidingsfase de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • onderzoeken van alternatieven
 • voorstellen uitvoeringsmethoden
 • keuze uitvoeringsmethoden
 • uitrekken van de hoeveelheden
 • controle voor buitenuitvoering
 • werkmethoden schetsen ten behoeve van de uitvoering
 • opstellen leverantieschema
 • opstellen van een overall-planning.