Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Trouw (krant)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Trouw is een Nederlandse krant die als ochtendblad verschijnt in tabloidformaat. De oplage ligt rond de 94.000. De krant wordt sinds 2009 uitgegeven door De Persgroep Nederland. Op 23 januari 2010 verscheen de 20.000ste editie.[1] Trouw is sinds 19 januari 2007 gevestigd in het Init-gebouw aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam, en daarvoor in een door architectenbureau Van den Broek en Bakema ontworpen gebouw aan de Wibautstraat, waarin ook Het Parool was gevestigd.[2]

Geschiedenis

Trouw verscheen voor het eerst op 18 februari 1943, oorspronkelijk onder de naam Oranje-Bode, als illegale krant op initiatief van een groep orthodox-protestantse verzetsmensen. Enkelen waren eerder actief bij het illegale blad Vrij Nederland, dat al in 1940 verscheen. Zij verlieten VN in 1942 na een conflict tussen dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot en H.M. van Randwijk over de politieke lijn. Trouw trad zo in de plaats van De Standaard, waar de NSB'er Max Blokzijl ‘toezichthoudend redacteur’ was geworden.
Van de verzetsmensen die het illegale Trouw maakten en verspreidden werden velen door de bezetter gearresteerd en gedood, onder wie een van de oprichters, de onverzettelijke Wim Speelman. De Duitsers hebben echter de verschijning tot aan de bevrijding in mei 1945 niet kunnen verhinderen. Het lezerspubliek van Trouw behoorde in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog tot de achterban van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Anti-Revolutionaire Partij.

Na de oorlog

De eerste hoofdredacteur van het naoorlogse Trouw werd Bruins Slot. Hij bleef dat tot 1971. Hij was na de bevrijding lid van de antirevolutionaire fractie in de Tweede Kamer en zag Trouw primair als een politiek orgaan. Dat kwam vooral tot uiting in de hoofdredactionele commentaren, die sterk overeenkwamen met de behoudende lijn van de antirevolutionaire fractie in de Kamer. Vier jaar lang, tot eind 1949, bepaalde het verzet tegen de dekolonisatie van Indonesië grotendeels de inhoud van deze commentaren. Ook keurde de krant de ‘doorbraak’ van christenen naar de Partij van de Arbeid hevig af. Later verzette de krant zich krachtig tegen de overdracht van Nieuw-Guinea aan de Republiek Indonesia. Pas in 1963 kwam de ‘ommezwaai’. De hoofdredacteur van Trouw veranderde in korte tijd van inzicht en ‘bekeerde’ zich tot een radicale evangelische politiek. Het gevolg voor Trouw was dat het een ‘open krant’ werd die zich gaandeweg losmaakte van het orthodoxe protestantisme. Maar de krant bleef het nieuws brengen inclusief het nieuws van het protestants kerkelijk erf.

Trouw werd steeds meer een hippe krant met anarchistische trekjes. Die verandering werd niet tegengehouden door de Stichting De Christelijke Pers, die waakte over de identiteit van de krant. Er kon echter in die jaren zestig en zeventig nog niet gesproken worden van een professioneel geleid dagblad met eenheid van beleid en stijl. Bovendien bleef het financieel bergafwaarts gaan. In 1971 opperde de Stichting de Christelijke Pers daarom dat Trouw zou fuseren met de Kwartetbladen, een viertal protestants-christelijke dagbladen in Zuid-Holland, die ook geldgebrek hadden. Hoewel het kwartet een veel behoudender signatuur had, werd de fusie na een jaar een feit, maar het ontbrak aan redactionele eenheid. De Trouw-redacteuren en hun collega’s van het Kwartet hadden grote moeite elkaar te accepteren. En bij de fusie-onderhandelingen was het te weinig gegaan over de redactionele formule.

De fusie gaf maar korte tijd opluchting. Veel lezers haakten af, de ene groep omdat de krant zijn orthodoxe oorsprong had verraden, en anderen omdat de krant toch nog steeds een orgaan van de verzuiling was. De innerlijke tegenstellingen maakten het moeilijk aan verbetering van het fusieproduct te werken. De krant hinkte op vele verschillende gedachten.

Daarin kwam pas verandering nadat Trouw in 1975, opnieuw door geldgebrek gedreven, toetrad tot de Perscombinatie. De redactie verhuisde van de Nieuwezijds Voorburgwal naar de Wibautstraat, waar ze introk bij Het Parool. Hier raakte de krant voor het eerst in de omgeving van echte krantenuitgevers. Er kwam geld beschikbaar voor een re-styling van de krant en aan de hoofdredactie werden professionele eisen gesteld. De redactie ging steeds meer bestaan uit in de journalistiek opgeleide lieden. Er brak een periode aan van experimenten met de vormgeving. Er kwam veel meer aandacht voor persfoto’s en de ‘broodletter’ werd schreefloos. Dat laatste werd overigens enkele decennia later teruggedraaid.

Actueel

De redactionele organisatie werd versterkt onder leiding van hoofdredacteur Frits van Exter, die in 1998 aantrad. Hij was de eerste hoofdredacteur die uit de redactie zelf voortkwam. Ook Willem Schoonen, zijn opvolger die in juni 2007 aantrad, is uit de redactie zelf afkomstig. Schoonen studeerde in Wageningen. Hij was enige tijd redacteur van De Waarheid en trad in 1985 in dienst bij Trouw als wetenschapsredacteur. Op het moment van zijn benoeming tot hoofdredacteur was Schoonen chef van de redactie economie.

Tussen 2000 en 2005 daalde de totaal betaalde kernoplage van Trouw van 105.096 naar 97.986 exemplaren. De krant plaatste zich in de markt als ‘misschien wel de beste krant van Nederland’ en later als ‘de betere krant’. Als gevolg van investeringen in de krant en moeilijkheden op de advertentiemarkt kwam Trouw echter niet uit de rode cijfers. Toen PCM was overgenomen door Apax, een bedrijf van Britse durfkapitalisten, eiste de uitgever dat Trouw winst zou maken. Er werden in 2006 daarom redacteuren ontslagen, zodat de uitgever begin 2007 opgelucht kon melden dat Trouw een bescheiden positief resultaat opleverde. Volgens Het Oplage Instituut (HOI) bedroeg de totaal betaalde kernoplage van Trouw in 2006 93.475 exemplaren, een daling van ruim 4000 ten opzichte van 2005. In 2007 steeg de oplage weer licht naar 94.018.

Trouw onderscheidt zich nog steeds van de andere kwaliteitskranten door een nadrukkelijke aandacht voor nieuws en beschouwingen uit de wereld van religie en filosofie. De krant verschijnt door de week in twee katernen: een nieuwskrant en het katern De Verdieping met achtergronden, beschouwingen en opinies. In De Verdieping is tevens het onderdeel De Gids opgenomen, waarin onder andere de radio- en televisieprogrammering te vinden is. Op zaterdag wordt de krant aangevuld met de katernen Letter en Geest met essayistische artikelen en De Weekendgids met luchtiger kost. Het orthodox-protestantse verleden van de krant is nog het duidelijkst af te lezen aan de typisch gereformeerde formuleringen in rouwadvertenties.

Letter en Geest is een eigenzinnig deel van de krant, waarin onder leiding van chef Jaffe Vink stelling werd genomen tegen cultuurrelativisme, multiculturalisme en politieke islam. Vink achtte zich onvoldoende gewaardeerd door de redactie. Hij verliet de krant in januari 2007, na een inhoudelijk verschil van mening met de hoofdredactie en startte een eigen opinieblad: Opinio.

Hoewel Trouw tracht een brede kwaliteitskrant te zijn, richt het blad zich op enkele maatschappelijke onderwerpen in het bijzonder. Dat zijn naast religie en filosofie gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap. Onder de aan Trouw verbonden columnisten zijn Elma Drayer, Willem Breedveld, Rob Schouten, Sylvain Ephimenco, James Kennedy en, tot kort voor zijn overlijden in mei 2008, Jacques van Doorn (J.A.A.).

Trouw is ook een actieve internetkrant. Op het internet heeft Trouw een goed bezochte site. Naast de nieuwssite zijn er ook domeinen opgezet. Zo biedt Groen! extra informatie aan liefhebbers van wandelen, tuinieren, gezonde voeding en de natuur. Op Schrijf! kunnen bezoekers korte verhalen schrijven en 'schrijf'ervaringen uitwisselen. Het platform Idealen! biedt mensen met idealen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Op de internetsite is ook een verzamelplaats van nieuws uit ieders eigen omgeving, dat de papieren krant doorgaans niet haalt. Eind 2007 kwam de krant met de 'internetcommunity' Meer!, gewijd aan religie en filosofie. Zaterdag 23 januari 2010 verscheen het 20.000ste exemplaar.

Oplagecijfers

 • 1947: 175.000
 • 1980: 141.200
 • 1990: 120.100
 • 2000: 105.196
 • 2005: 97.986
 • 2006: 93.475
 • 2007: 94.018

Hoofdredacteuren

Literatuur

 • Bak, P. (1999) Een 'meneer' van een krant, Trouw en Bruins Slot 1943-1968. Kampen: Kok
 • Welgraven, Co (2002) Typisch Trouw, een autobiografie van de redactie. Amsterdam: Trouw

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow