Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Student

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Studenten in een klaslokaal.

Een student of studente (van Latijnse studens= "strevend (naar), zich interesserend (voor), moeite doende (voor)") is iemand die een studie volgt in het algemeen, en aan hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het HBO (Nederland), een hogeschool (België) of een college (Verenigde Staten ). Ook iemand met aanleg voor studie noemt men student.

Een student verkrijgt bij het succesvol einde van de studie een bachelor- of een masterstitel.

Nederland

In Nederland krijgen studenten van het WO en studenten in het Hoger beroepsonderwijs studiefinanciering, wat geregeld wordt vanuit de Informatie Beheer Groep in Groningen. Deelnemers aan het Middelbaar beroepsonderwijs ontvangen studiefinanciering als ze achttien jaar of ouder zijn.

Studenten kunnen invloed uitoefenen op hun onderwijsinstelling op het niveau van de opleiding (opleidingscommissies), faculteit (faculteitsraad) en universiteit (universiteitsraad). De instelling mag er ook voor kiezen voor het systeem van gedeelde medezeggenschap. Dit betekent dat in plaats van een faculteits- of universiteitsraad, die voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers bestaat, de wet medezeggenschap verloopt via aparte medezeggenschapsorganen voor studenten en medewerkers. Dit zijn de facultaire studentenraad, facultaire ondernemingsraad, centrale studentenraad, centrale ondernemingsraad. Indien hiervoor wordt gekozen zijn de laatste twee verplicht minimaal een keer per jaar gezamenlijk te vergaderen. Voor de raden vinden regelmatig verkiezingen plaats.

Verder zijn er in veel steden studentenvakbonden die opkomen voor de student in het algemeen. Landelijk zijn al deze vakbonden verenigd in de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Deze twee landelijke vakbonden houden elkaar scherp.

Voor Nederlandse studenten die in het buitenland studeren, willen studeren of gestudeerd hebben is er NEWS, het verband van Nederlandse studenten in het buitenland.

België

In België worden personen die hoger onderwijs volgen studenten genoemd. Personen die secundair onderwijs volgen noemt men scholieren of leerlingen.

Studenten kunnen invloed uitoefenen op hun onderwijsinstelling via hun verkozen studentenraden of deelnemersraden. De bevoegdheden, prerogatieven en verplichtingen van deze raden zijn vastgesteld in het decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student (wet medezeggenschap), de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen soms ook kortweg het participatiedecreet van de Vlaamse overheid genoemd. Zo is het hen toegestaan facultaire, departementale, opleidingsgebonden en/of campusgebonden studentenparticipatiecommissies op te richten die op een lokaler niveau werkzaam zijn. Indien de studentenraad met voldoende opkomst verkozen is heeft zij het recht minstens één studentenvertegenwoordiger met stemrecht of met adviserende stem (afhankelijk van welk participatiemodel de Hogeschool heeft verkozen), naar de Raad van Bestuur af te vaardigen.

Aangezien het hoger onderwijs in Vlaanderen georganiseerd is in associaties, hebben deze ook studentenraden. Voorbeelden hiervan zijn de StAL (Studentenraad Associatie Leuven) voor de vzw - Associatie K.U.Leuven en ASRA (Algemene Studentenraad Associatie Antwerpen) voor de Associatie Antwerpen.

De VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten vzw) is de overkoepeling van de studentenraden in Vlaanderen.

Naast de studentenraden zijn er in Vlaanderen ook nog een veelheid aan studentenclubs en -kringen, die zich veeleer richten op het sociaal aspect van het studentenleven.

Student: Onderwerpen

Studentenfestijnen

Typische studentenfestijnen meestal binnen een studentenvereniging zijn:

Studentenhuisvesting

Verenigingen

Studiebeurs

Trivia

De term "studentikoos" (ook : studentikoziteit) duidt op : Op de wijze van studenten, studentachtig, ongedwongen, los.

Zie ook