Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Sonia Bos

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sonia Bos (Den Haag, 1946Voorschoten, 2009) was een Nederlandse mystica en grondlegger van de Aquariusmystiek.

Haar weg en haar werk

Het leven van Sonia was zo turbulent dat ze noodgedwongen al jong op zoek ging naar de zin van het leven. Dat resulteerde in een bijzonder verloop van haar levensweg en de ontplooiing van haar innerlijke gaven als mystica.

Van 1979 tot 1990 werkte zij als spiritueel genezeres. Vanaf 1984 tot 2009 heeft zij geïnspireerd ontvangen lezingen gegeven op het gebied van de bewustwording van de mens in het Aquariustijdperk (het tijdperk van 2000 tot ongeveer het jaar 4000 AD). Zij bracht inzicht in de grote veranderingen die met de intrede van dit nieuwe tijdperk gepaard gingen voor de mens en al het leven. Ook werd in de meditaties tijdens deze lezingen geholpen met de opbouw van de basis voor de nieuwe tijd: de Aquariusblauwdruk. Daarnaast nam zij veelvuldig de pen ter hand om haar inzichten in de vorm van boeken en artikelen neer te leggen en te verklaren. Op deze wijze mocht zij een universele leer voor de mensheid optekenen: de basismystiek voor het Aquariustijdperk (de Aquariusmystiek).

De Aquariusmystiek is ontvangen vanuit de Sofia, de goddelijke wijsheid die de waarheid van het leven bevat, die elk mens in zichzelf kan vinden en die naar zijn eigen levenssituatie of religie mag worden vertaald. Hoewel Sonia in haar taalgebruik vaak aansluit op de christelijke, westerse cultuur, is de Aquariusmystiek universeel en niet voorbehouden aan enige religie of cultuur.

Sonia zag het als haar levensopdracht om de vernieuwing in het leven te stimuleren door het brengen van lering over het nieuwe tijdperk en de mens te helpen zijn lijden te overwinnen.

Pijlers van de Aquariusmystiek

  • Liefde en Eenheid zijn de fundamenten van het Aquariustijdperk.
  • De mens bestaat uit een persoonlijkheid (lagere zelf), ziel (hogere zelf) en geest (hoogste zelf). Als de mens meesterschap verwerft over zijn persoonlijkheid wordt hij niet meer overheerst door zijn emoties, oordelen en overtuigingen, waardoor hij meer vanuit zijn hart, zijn ziel en de universele liefde zal gaan leven.
  • Het bewustwordingsproces van de mens werd in de afgelopen tijdperken gestuurd door karma, de wetten van oorzaak en gevolg; de mens leerde door lijden. Dit leerprincipe zal, na een overgangsperiode van intensieve uitwerking van karma, verdwijnen. Lijden hoeft niet meer.
  • Door deze uitwerking van karma en door veranderingen in hemzelf wordt de mens geconfronteerd met nieuwe ziektes en een toename van bestaande ziektes. Zij brengen niet alleen maar lijden, maar bieden de mens ook een versnelde bewustwordingsreis aan, waardoor hij zijn lagere zelf kan overstijgen.
  • De mens gaat zich bewust worden van zijn goddelijke aard, de Bron in hemzelf. Hij leefde vanuit een zevenvoudig bewustzijn met zeven chakra’s (de aardemens) en gaat nu leven vanuit een dertienvoudig bewustzijn met dertien chakra’s (de kosmische mens).

De fasen in het werk van Sonia Bos Sonia Bos’ belangrijkste taak was om behulpzaam te zijn bij het bekrachtigen van de Aquariusblauwdruk. Gelijktijdig met de bekrachtiging van de blauwdruk mocht zij steeds weer nieuwe mystiek ontvangen, die de grote vernieuwingen die in de blauwdruk werden neergelegd verklaarden, maar ook toepasbaar maakten op het leven.

Drie fasen

In het werk van Sonia Bos kunnen drie belangrijke fasen worden onderscheiden:

  1. De opbouw van de Aquariusblauwdruk (1985-1992): Van 1985-1992 hielp Sonia bij de opbouw van de Aquariusblauwdruk in de sferen. In de vierentwintig cursussen die zij in deze periode mocht ontvangen (De Kroniek van een Tijd) heeft zij een ooggetuigenverslag van dit proces opgetekend. Door het ontvangen van deze cursussen werd haar innerlijke mystieke verbinding tot ontwikkeling gebracht. Daardoor leerde zij spreken vanuit de akasha van het leven (de Akasha-kroniek); in Sonia werd de mysticus geboren.
  2. Het bekrachtigen van de Aquariusblauwdruk, fase 1 (1994-2000): Van 1994-2000 was Sonia behulpzaam bij de eerste fase van het bekrachtigen van de Aquariusblauwdruk. In deze periode het hartcentrum van de schepping aan het leven werd geopend en konden de basiswetten van de Universele Liefde in de blauwdruk worden bekrachtigd. Tijdens haar themadagen en lezingen assisteerde Sonia bij deze bekrachtigingen. Zo werd er een fundament van Universele Liefde voor het leven gevestigd, dat gelijktijdig werd verklaard in de mystiek die zij gedurende die dagen ontving en optekende.
  3. Het bekrachtigen van de Aquariusblauwdruk, fase 2 (2004-2011): In 2004 werd Sonia geroepen mee te helpen aan de tweede fase van de bekrachtiging van de Aquariusblauwdruk. Vanaf die tijd werd – naast het hartcentrum – ook het keelcentrum van de schepping aan het leven ontsloten en in basiswetten in de blauwdruk opgetekend. De Aquariusblauwdruk werd geënt op Liefde en Eenheid in plaats van de wetten van karma. De wetten van de Universele Liefde waren in fase 1 reeds bekrachtigd, de wetten van Eenheid werden er tot aan het jaar 2012 aan toegevoegd. Tot haar overlijden in 2009, assisteerde Sonia bij de tweede fase van de bekrachtiging van de Aquariusblauwdruk vanuit de stoffelijke wereld, via haar lezingen en themadagen, waarbij gelijktijdig aanvullende mystiek mocht worden opgetekend. Zo hielp zij het nieuwe fundament van het leven te verbreden en de Aquariusmystiek verder uit te breiden.

Stichting Sofia

Het werk van Sonia Bos is ondergebracht bij Stichting Sofia. Zij heeft haar geestelijk erfgoed aan de stichting nagelaten, waardoor de opgetekende Aquariusmystiek ook in de huidige tijd en in de toekomst toegankelijk blijft. Om dezelfde reden heeft zij de in 1995 door haar opgerichte uitgeverij 'De Gouden Kroon' aan de stichting gedoneerd, zodat deze nu over een eigen uitgeverij beschikt en volledig onafhankelijk is in het ondersteunen van mystici en het uitgeven van hun boeken.

Bibliografie

Vooralsnog zijn van haar hand onderstaande boeken en cahiers verschenen:

Externe links