Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Protocol

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen.

Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals

 1. communicatieprotocollen
 2. computerprotocollen
 3. wetenschappelijke protocollen
 4. ceremoniële protocollen
 5. ethische protocollen
 6. verdragsprotocollen
 7. notariële protocollen
 8. authentieke protocollen

Deze komen in dit artikel elk in hun eigen sectie aan bod.


Communicatieprotocollen

Binnen de telecommunicatie is een communicatieprotocol een set van regels en afspraken voor de representatie van data, signalering, authenticatie en foutdetectie, nodig voor het verzenden van informatie over een communicatiemedium. De communicatieprotocollen voor digitale computer netwerken hebben vele eigenschappen bedoeld om er voor te zorgen dat er betrouwbare data uitwisseling kan plaatsvinden over een onbetrouwbaar communicatiekanaal of medium. Een communicatieprotocol is eigenlijk het volgen van bepaalde regels, zodat een systeem goed kan communiceren en daardoor informatie uit kan wisselen. Vaak zijn deze regels vastgelegd in een standaard of norm.

Het boek waarin de minuten van een conferentie worden bewaard, alsook een verslag van een mondeling examen, worden "protocol" genoemd.

Computerprotocol

Zie Computerprotocol voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Wetenschapsprotocol

Wetenschapsprotocollen beschrijven welke stappen gevolgd moeten worden om tot hetzelfde resultaat te komen. Bijvoorbeeld in de chemie, wanneer je welke stoffen moet toevoegen voor een polymerase-kettingreactie.

Ceremonieel protocol

Aan een koninklijk hof zijn er geschreven en ongeschreven regels die vaststellen wat er gezegd, gedaan en gedragen wordt. Deze gedragsregels staan in het (ceremonieel) protocol. Tussen vorsten en hoge autoriteiten onderling zijn er ook protocollen. Zo zijn er protocollair geregelde programma's voor de bezoeken.

Ethische protocol

Van Dale woordenboek zegt: Praktische filosofie die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is. En voegt daar nog o.a. de woorden moraalfilosofie en zedenleer aan toe. Volgens het etymologisch woordenboek van het Nederlands gaat het woord ethiek uiteindelijk terug naar het Oud-Griekse ethikós (betreffende het karakter, zedelijk).

Verdragsprotocol

Bijlagen bij een verdrag, die het verdrag op onderdelen inhoudelijk regelen. Voorbeeld: Protocol 20 bij de Herziene akte van Mannheim regelt: Definitieve wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (artt. 23.03, eerste lid, 23.09, onderdeel 1.1, onder g en h).

Literatuur

 • Standaardwerk de Maniatis (naar de oorspronkelijke auteur genoemd) voor moleculaire biologie-protocols: Molecular Cloning, a laboratory manual (Volume 1, 2 en 3) van Joseph Sambrook, David W. Russell, Nina Irwin, Kaaren A. Janssen van uitgeverij: Cold Spring Harbor Laboratory Press (2001).

Notarieel protocol

Een protocol is ook een boek waarin akten en oorkonden worden geschreven. Het archief waarin de akten bewaard worden bij een notaris noemt men eveneens protocol.

Authentiek protocol

Een autenthiek protocol (verslag), zoals een proces-verbaal van een bevoegd persoon.