Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Prioriteit

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Prioriteit of prioriteiten kan verwijzen naar :

WikiWoordenboek
WikiWoordenboek
Zoek prioriteit
 • Voorrang, het vóór mogen gaan (ook : prioritair).
 • In ambtelijke zin : vóór andere prioriteiten voorrang hebbend (gelaagdheid, gradaties).
 • Voorrang in het wegverkeer (wel of niet vóór mogen gaan, zie verder beneden).
WikiWoordenboek
WikiWoordenboek
Zoek voorrang
 • Het ouder of oorspronkelijker zijn.
 • Datgene dat voorrang krijgt of behoort te krijgen (ook : prioritair).
WikiWoordenboek
WikiWoordenboek
Zoek urgentie
 • Urgentieprogramma, lijst van naar de mate van hun noodzakelijkheid gerangschikte werkzaamheden.
 • Urgentieverklaring, officiële verklaring waarin enige zaak urgent verklaard wordt.

Uitdrukking :

 • "Prioriteiten (moeten) stellen'" : (Moeten) stellen wat voorrang krijgt en wat minder voorrang krijgt.

Priori :

(bijvoorbeeld : "een bewijs, beredenering a priori" : argumentatie in welke men van de aard van de oorzaak tot de aard van de gevolgen besluit.)

Wegverkeer

In het verkeer moet voorrang de verkeersstroom regelen om aanrijdingen te voorkomen. Voorrang is hier geen recht om te krijgen, maar juist een plicht om te verlenen.

Nederland

In Nederland wordt voorrang in het verkeer geregeld met verkeersborden en/of haaientanden. Bij het ontbreken van verkeersborden zijn er een aantal standaardregels: zo dient aan bestuurders van rechts voorrang te worden verleend, bij een kruising van verharde wegen. Ook krijgt rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voorrang ten opzichte van afslaand verkeer.

Voorheen gold in Nederland de uitzonderlijke regel dat snelverkeer (motorvoertuigen) op gelijkwaardige wegen voorrang had boven langzaam verkeer (waaronder bromfietsen). Een weggebruiker moest dus kunnen herkennen tot welke categorie een ander voertuig behoorde, waarbij vooral het onderscheid tussen bromfietsen en motorfietsen wel eens een probleem was.

Dit onderscheid is in 1990 afgeschaft.

Toch zijn er nog altijd weggebruikers die meer of minder prioriteit hebben:

 1. Voorrangsvoertuigen (politie, brandweer enz. met licht- en geluidssignalen)
 2. Militaire kolonne, nadat het eerste voertuig gepasseerd is
 3. Voetgangers op een oversteekplaats
 4. Trams
 5. Overige bestuurders
 6. Voetgangers

Gelegenheidsvoorrang

Bij verkeerssituaties waarbij meer dan twee voertuigen betrokken zijn, kan het voorkomen dat een voorrang gelegenheidsvoorrang kan krijgen. Hoewel voertuig A voorrang moet verlenen aan voertuig B, kan deze toch doorrijden, omdat voertuig B ook voorrang moet verlenen aan voertuig C. Dit is het geval als B van rechts komt van A, maar A afslaat en daarom voorrang moet verlenen aan C die rechtdoor gaat op dezelfde weg.

Noodzakelijke prioriteiten

Normaliter heeft men een bepaalde verdeling inzake het behartigen van meerdere prioriteiten (tegelijkertijd), zoals ook het geval is bij een Rijksbegroting (miljoenennota, prinsjesdag), wat naar de rijksschatkist (op dat moment) zijn prioriteiten vaststelt, door méér, minder of niets te besteden binnen de aanwezige ministeries. Deze fluctuatie (al-dan-niet of meer-of-minder bezuinigingen / subsidies / belastinginkomsten) blijven door de jaren heen vaak in een bepaalde verhouding tot elkaar. Toch is dat bijvoorbeeld in een crisistijd van een andere orde, gezien men dan meestal de persoonlijke levenssfeer aantast, oftewel moet de persoon / het individu iets inleveren van wat eigen was. Hierdoor is het niet meer dan redelijk om kwesties aangaande bijvoorbeeld de gezondheidszorg andere (betere) verhoudingen toe te dichten dan bijvoorbeeld kunst of bepaalde media betreffen. In dergelijke nijpende tijden / situaties veranderen de prioriteiten dus, wat bijvoorbeeld ook de milieuvervuiling en preventieve maatregelen aangaande toekomstige tijden (en prioriteiten). Moeilijke tijden kunnen ook verlangen dat op meerdere fronten geopereerd moet worden (bijvoorbeeld linkse- en rechtse politiek), waarbij het noodzakelijk is de prioriteiten redelijk te verdelen, wat een out-of-the-box-denken kan verlangen.

Zie ook

Wikimedia Commons  Vrije mediabestanden over Priority op Wikimedia Commons


rel=nofollow