Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Persoonsgegevens

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon; en die persoon identificeerbaar is.

Informatie over een natuurlijke persoon

Of gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon blijkt meestal uit de aard van de gegevens. Deze gegevens geven feitelijke informatie over een persoon. Zoals iemands naam, geboortedatum of geslacht. Verder gegevens die een waardering over een natuurlijke persoon geven bevatten informatie over die persoon, zoals iemands IQ.

Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een natuurlijk persoon. Toch kunnen die gegevens persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is.Gegevens die naar hun aard geen betrekking hebben op een persoon zijn bijvoorbeeld:

  • Gegevens over ondernemingen of organisaties. Als er in het klantenbestand gegevens worden vastgelegd over de contactpersonen van ondernemingen.
  • Gegevens over ondernemingen of organisaties kunnen persoonsgegevens zijn als zij mede bepalend zijn voor de wijze waarop iemand in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Informatie over een eenmanszaak kan iets zeggen over het inkomen van de ondernemer, directe of indirecte informatie over het inkomen van een persoon is een persoonsgegeven.
  • Gegevens over voorwerpen of objecten kunnen persoonsgegevens zijn. De betrokkene moet identificeerbaar zijn en het gegeven moet mede bepalend zijn voor de wijze waarop iemand in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. De waarde van een auto is een persoonsgegeven, als dat gegeven voorkomt in de administratie van een verzekeringsmaatschappij.

De persoon moet identificeerbaar zijn

De persoon waar de gegevens betrekking op hebben, moet identificeerbaar zijn. Is de betrokkene niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven.

Een persoon is identificeerbaar als de identiteit van de persoon zonder veel inspanning kan worden vastgesteld. Naam, adres en geboortedatum worden direct identificerende gegevens genoemd. Van de naam ontdaan, kunnen bepaalde gegevens in combinatie met andere gegevens, of door herkenning tot een bepaald persoon leiden. De persoon is dan, zij het indirect, toch identificeerbaar.

Als deze gegevens bijvoorbeeld door versleuteling niet algemeen toegankelijk zijn, waardoor identificatie redelijkerwijs is uitgesloten, is de persoon niet identificeerbaar. Identificeerbaarheid hangt dus van de omstandigheden af.

Samenvatting

Om een persoonsgegeven te zijn moet het gegeven informatie verschaffen over een persoon, direct of indirect. En de persoon moet identificeerbaar zijn, direct of indirect. Dit laatste wordt mede bepaald door de vraag of de verantwoordelijke redelijkerwijs in staat is de identiteit van een persoon vast te stellen.

Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens betreffen persoonlijke gegevens, namelijk zijn het naast gegevens van één persoon ook gegevens die diegene zijn privacy aangaan, en dus niet voor anderen (onbevoegden) zichtbaar zijn of anderzijds in de openbaarheid (kunnen) komen. Persoonlijke gegevens echter, zijn veelal niet (voor)bestemd om als persoonsgegevens te dienen, of überhaupt als zodanig verwerkt / geregistreerd te worden, vanwege het recht op een bepaalde privacy. Zo kan het ook zijn dat een gelegenheid zich voordoet waar onder het mom van het verkrijgen van zogenoemde persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd wordt, waar toch het privacyrecht een weigering of kritiek rechtvaardigt. Veelal zijn dat iemands zaken die het gevoelsleven benaderen of aangaan.