Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Ontwaakt!

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow
Ontwaakt! behandelt uiteenlopende onderwerpen. Terreur, de Bijbel, religie in het algemeen, familie, muziek, enzovoorts.

Ontwaakt! is een tijdschrift van Jehovah's Getuigen, en zustertijdschrift van De Wachttoren. Ontwaakt! wordt anoniem geschreven (meestal in het Engels[2]) en uitgegeven door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap in een gemiddelde oplage van 43.524.000 en verschijnt in 98 talen.[1] Tot 2008 werd het tijdschrift semi-maandelijks uitgegeven, daarna maandelijks. Het is na De Wachttoren het meest verspreide tijdschrift ter wereld.[3]

Doel

Het voorwoord van dit tijdschrift zegt dat het tijdschrift is „bedoeld voor het hele gezin” om een „diepere betekenis achter de huidige gebeurtenissen” te duiden vanuit een „politiek neutraal” standpunt. „Het belangrijkste [doel van het] tijdschrift [is dat het] vertrouwen opbouwt in de belofte van de Schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen die het huidige goddeloze, wetteloze samenstel van dingen binnenkort zal vervangen”.[4] In een boek van Jehovah’s Getuigen wordt beschreven dat de Ontwaakt!-artikelen, die een breed scala van onderwerpen behandelen, de lezer aanmoedigen „om aandacht te schenken aan de belangrijkste boodschap van dit tijdschrift, namelijk dat de wereldgebeurtenissen de vervulling vormen van bijbelse profetieën, wat erop duidt dat wij in de laatste dagen leven, en dat Gods koninkrijk weldra eeuwige zegeningen zal schenken aan degenen die Gods wil leren kennen en die ook doen.” Dit tijdschrift wordt als „een doeltreffend instrument” beschreven „in de wereldomvattende verkondiging van het goede nieuws van Gods koninkrijk en heeft als ’brug’ gefungeerd naar diepgaander studiemateriaal zoals dat in De Wachttoren en in gebonden boeken wordt verschaft”.[5]

Tot 1995 stond in de colofon van het tijdschrift, dat „dit tijdschrift vertrouwen opbouwt in de belofte van de Schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen voordat het geslacht dat de gebeurtenissen van 1914 heeft meegemaakt, voorbijgaat”.[6] Toen dat jaar de zienswijze omtrent de de „generatie” van 1914 werd gewijzigd, werd de formulering hiermee in overeenstemming gebracht: dat „dit tijdschrift vertrouwen opbouwt in de belofte van de Schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen die het huidige goddeloze, wetteloze samenstel van dingen binnenkort zal vervangen.”[7]

Rubrieken

De Ontwaakt! bevat vaste en afwisselende onderwerpen:

 • Jonge mensen vragen . . .
 • De zienswijze van de bijbel
 • Een blik op de wereld
 • Test uw kennis
 • Wanneer in de geschiedenis?

Geschiedenis

In maart 1919 werden de directieleden van het Wachttorengenootschap vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis, waartoe ze waren veroordeeld na beschuldigingen door de geestelijkheid. Hetzelfde jaar nog organiseerden ze een congres van de Bijbelonderzoekers te Cedar Point, Ohio. Op het congresprogramma en op verschillende plaatsen op het congresterrein de letters „GA” afgebeeld.[8] Tijdens een toespraak op vrijdag, 5 september 1919 (een dag die werd aangekondigd als „Medewerkersdag”), verklaarde J. F. Rutherford de bedoeling van deze letters: er zou vanaf 1 oktober 1919 een nieuw tijdschrift worden uitgegeven, getiteld The Golden Age (Het Gouden Tijdperk), als zustertijdschrift van De Wachttoren, en eveneens bedoeld voor de verkondiging van Gods Messiaanse koninkrijk.[9] De congresgangers werden sterk gemotiveerd voor de prediking,[10] en het nieuwe tijdschrift was een van de redenen daarvoor.

Clayton J. Woodworth diende als redacteur van The Golden Age, en later van het tijdschrift Consolation (Vertroosting), dat als opvolger van dit tijdschrift van 6 oktober 1937 tot 31 juli 1946 werd gepubliceerd. Toen het nieuwe tijdschrift Awake! (Ontwaakt!) met de uitgave van 22 augustus 1946 het tijdschrift Consolation verving, werd C. J. Woodworth wegens zijn gevorderde leeftijd van deze taak ontheven. Hij overleed op 81-jarige leeftijd op 18 december 1951.[11]

De Nederlandse uitgaven van deze tijdschriften verschenen vanaf 1933 als Het Gouden Tijdperk, vanaf 1938 als Vertroosting en vanaf 1951 als Ontwaakt!.

Het tijdschrift heeft het binnenkort uitbreken van apocalyptische gebeurtenissen herhaaldelijk gesuggereerd. Uitgaven uit de periode van de Koude Oorlog in de jaren 1950 en 1960 spraken uitvoerig over de conferenties van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en andere opmerkelijke gebeurtenissen in de Sovjet-Unie, in het bijzonder als deze samenhingen met de mogelijkheid van een kernoorlog.

In het verleden werden De Wachttoren en Ontwaakt! voor een kleine bijdrage verkocht, waarvan de hoogte van land tot land kon verschillen. Op 17 januari 1990 echter oordeelde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten (Supreme Court of the United States) dat ook belasting geheven moest worden op de verkoop van religieuze lectuur. Dit betekende dat ook het Wachttorengenootschap belasting zou moeten gaan betalen over de inkomsten die hun lectuur opleverde. Vanaf 1 maart 1990 werden de tijdschriften daarom kosteloos, op basis van vrijwillige bijdragen beschikbaar gesteld in de Verenigde Staten. Vanaf 1993 werden de tijdschriften ook in België en Nederland kosteloos aangeboden.

„Door middel van de brief van 1 januari 1993 aan alle gemeenten heeft het Genootschap de „vereenvoudigde lectuurverspreidingsregeling” aangekondigd. Volgens deze nieuwe regeling wordt alle lectuur naar gemeenten gezonden, aan verkondigers uitgereikt en aan belangstellenden aangeboden, zonder hun daarvoor iets in rekening te brengen. De kosten die gemoeid zijn met het vervaardigen en verzenden van lectuur, worden gedekt door vrijwillige bijdragen die ter ondersteuning van het wereldomvattende werk aan het Genootschap worden geschonken door Jehovah’s opgedragen dienstknechten en anderen wier hart hen daartoe beweegt.” Onze Koninkrijksdienst, maart 1993.[12]
Complete ingebonden jaargangen van De Wachttoren en Ontwaakt! in het Deens en Nederlands

Externe links

JworgSite.png jw.org  Nederlandstalige website van Jehovah's Getuigen en het Wachttorengenootschap

JworgSite.png jw.org/nl/nieuws  Officiële nieuwspagina van Jehovah's Getuigen en het Wachttorengenootschap

JworgSite.png jw.org  Officiële downloadpagina met de nieuwste uitgaven van Ontwaakt! in diverse bestandsformaten en talen.

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. 1,0 1,1 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ontwaakt!, januari 2013, (g13 01-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. , p. 2
 2. º Awake! (ISSN 0005-237X)
 3. º Newspaper Today. 20 februari 2012. Top 5 World’s Best Magazines. Opgehaald 17 juni 2012.
 4. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, De Wachttoren, 1 juli 2010, (w10 1/7-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. 'Wat het kennen van Gods naam inhoudt',, p. 4
 5. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods Koninkrijk (jv-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1993. Ontwaakt! — Een tijdschrift met een brede lezerskring,, p. 725
 6. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ontwaakt!, 22-10-1995 1995, (g95 22/10-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Waarom Ontwaakt! wordt uitgegeven.,, p. 4
 7. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ontwaakt!, 8-11-1995 1995, (g95 8/11-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Waarom Ontwaakt! wordt uitgegeven.,, p. 4
 8. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk (jv-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1993. Hoofdstuk 17 - Congressen — Bewijs van onze broederschap,, p. 257-258
 9. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Gods duizendjarige koninkrijk is nabij gekomen Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1974. Daar is de Bruidegom!,, p. 193
 10. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jaarboek van Jehovah’s Getuigen, 1980 1980, (yb80-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. verslag over Canada,, p. 113
 11. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jaarboek van Jehovah’s Getuigen, 1976 1976, (yb-76-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. verslag over de Verenigde Staten,, p. 123
 12. º Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap - Emmen. - Onze Koninkrijksdienst maart 1993. (1993) Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V, Selters/Taunus - km93-3 Onze vereenvoudigde lectuurverspreidingsregeling p. 3
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow