Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Moslim

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Moslima)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een moslim oftewel moslem of moslima (Arabisch: مسلم, moeslim, Perzisch: مسلمان, Turks: Müslüman) is letterlijk: iemand die zich overgeeft, een onderworpene, waarbij gedoeld wordt op de overgave aan God (Arabisch: الله, Allah). ’Moslim’ kan dus ook in een bredere context gebruikt worden. Meestal wordt met een moslim een aanhanger van de islam bedoeld.

Andere benamingen

Een synoniem voor een moslim is islamiet. Zowel mannelijke als vrouwelijke moslims noemen zichzelf vaak ’moslim’, al wordt door met name jongere zelfbewuste islamitische vrouwen tegenwoordig ook steeds vaker het woord moslima gebruikt. De aanduiding mohammedaan wordt door moslims sterk afgekeurd, omdat het zou betekenen dat Mohammed als godheid vereerd wordt, parallel aan de verering van Jezus door christenen als zoon van God, hetgeen afbreuk doet aan het strikt monotheïstische karakter van de islam.[1]

Het synoniem muzelman komt van het Turkse müslüman, dat weer afgeleid is van het Perzische meervoud musliman. In het Nederlands is dit woord niet gebruikelijk meer, maar in het Frans is dit het gewone woord (musulman). De laatste lettergreep heeft dus niets met een man te maken en het soms gehoorde muzelvrouw is dan ook een etymologische vervorming.

Etymologisch

Moslims wijzen er vaak op dat de woorden islam en moslim verband houden met de Arabische woorden voor vrede: salam en overgave: taslim. Ze zijn alle drie afkomstig van dezelfde drieletterige wortel سلم (S-L-M), die onder andere „zich overgeven, onderwerpen” betekent.

Het geloof en de verplichtingen van een moslim

De soennitische islam stelt de de vijf zuilen van de islam voorop. De Zuilen worden apart van elkaar genoemd in de Koran. Andersgelovigen hebben soms moeite met het ontbreken van een letterlijke beschrijving op één plaats in de Koran. De Hadith en tradities geven vaak echter een belangrijke invulling die zeker niet vergeten moet worden.

De Zuilen van geloof geven aan wat een moslim behoort te geloven. Deze Zuilen verschillen soms, maar te stellen valt dat een moslim in het bijzonder de verplichting heeft te allen tijde monotheïst te zijn. Daarnaast moet hij alle profeten (zoals Musa en Isa), de Koran en de andere islamitische Heilige Boeken (zoals de Thora en de Indjil) erkennen. Sommigen, met name sji'ieten, nemen vaak ook de inspanning voor het geloof als een der Zuilen.

De sjahada verwoordt dat een moslim boven alles in God gelooft en dat Mohammed diens profeet of boodschapper is. Wel zien de meeste moslims, met name soennieten, Mohammed als een volmaakt rolmodel en proberen zij hem zo getrouw mogelijk na te volgen in woord en daad, omdat volgens hen in de Koran een verwijzing hiernaar staat. Deze verwijzing wordt betwist door koranistische moslims.

Iemand kan op verschillende manieren moslim worden. Doorgaans wordt iemand een moslim door ten overstaan van een imam of Korangeleerde en in het bijzijn van ten minste twee getuigen de geloofsbelijdenis van de islam in het Arabisch op te zeggen. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier als getuigen optreden. Met het uitspreken van de sjahada belijdt men het credo van de islam, namelijk dat er maar één godheid is, God, en dat Mohammed zijn profeet en boodschapper is.

Centraal in de islamitische omgang staat het Goddelijke. Zo zal op een verwachting voor de toekomst het Insha'Allah (als God het wil) klinken, waarop men eveneens antwoord met insha’Allah. Op grond van de Koran behoort men de gasten op zeer goede wijze te behandelen. Daarnaast wenst men elkaar bij begroeting de vrede toe. Deze wordt steeds in het Arabisch uitgesproken met de woorden ’assalam aleikoem’ (vrede zij met u) of kortweg 'salam' (vrede), waarop de aangesprokene minstens antwoordt met 'wa-aleikoem assalam' (en met u de vrede) of kortweg ’salam’ (vrede) of ’wa-aleikoem’ (en met u).

Huidige geloofsinvulling van een moslim

Moslims verschillen van elkaar in de manier waarop men de moderniteit en verlichtingswaarden met de aanhankelijkheid aan de islam als geloof en de islamitische manier van het leven in overeenstemming brengen. Er is onderscheid tussen moslims die hun leven willen leven zoals de eerste drie generaties van de islam en zij die tot doel hebben om de islam te herinterpreteren in het licht van de vragen en uitdagingen van deze tijd.

Islamisme is een relatief nieuwe term voor een reeds sinds het ontstaan van de islam bestaande stroming die de orthodoxe zienswijze als originele, authentieke vorm van de islam ziet en die andere vormen van de islam als bedorven en illegitiem ziet. Zij staat een rigoureuze, hernieuwde toepassing van de Koran en de religieuze wetten voor. Deze niet-geestelijken passen de islamitische wetten echter toe zonder de islamitische leermeesters te consulteren. Zij erkennen de tafsir die in de loop der eeuwen door islamitische juristen werden gemaakt, niet.[2]

In tegenstelling hiermee zien veel meer vrijzinnige moslims de integratie van moderne verlichtingswaarden als verenigbaar met het oorspronkelijke theologische programma waarop de islam werd gebaseerd. Tussen deze twee meningen kan men een breed spectrum van manieren van geloven vinden.

Moslims in de westerse wereld houden vaak vast aan gebruiken uit het land van oorspronkelijke herkomst. Niet altijd zijn deze gebruiken onderdeel van de islam, maar onderdeel van de volksislam of van tradities. Voor sommige niet-moslims kunnen deze gebruiken en andere onderdelen van de islam een islamofobe reactie oproepen.

Sommige tradities die door een aantal moslims of moslima’s als religieuze plicht in ere worden gehouden, worden door andere moslims beschouwd als gewoonten van culturele aard, zoals betreffend het dragen van een hoofddoek.

Moslims in Europa

In Europa komt de islam na de christelijke religies op de tweede plaats. Er zijn grote autochtone moslimminderheden op de Balkan en in andere Oost-Europese landen. In West-Europa bestaat de meerderheid van moslims uit migranten uit islamitische landen en hun nakomelingen. Deze migranten kwamen in de jaren ’60 en ’70 naar West-Europa als gastarbeider, vooral uit Turkije en Marokko. Door gezinshereniging en gezinsvorming ontstonden na 1975 grote moslimgemeenschappen in West-Europa. Frankrijk heeft in West-Europa de meeste moslims, gevolgd door Nederland, Denemarken, Zwitserland en Duitsland. Frankrijk: 9,5%, Nederland: 5%,[3] Denemarken: 5%, Zwitserland: 4%, België: 4%, Duitsland: 4%, Verenigd Koninkrijk: 3%, Spanje: 2% en Italië: 1,5%.[4]

Zie ook

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Inge Arends e.a., Islam, Personen en begrippen van A tot Z, Uitgeverij Het Spectrum B.V., 2000, blz. 118, ISBN 90 274 6529 0
  2. º Margaret K. (Omar) Nydell, De Arabische cultuur leren kennen en begrijpen, Uitgeverij Delta, 2001, ISBN 9789024382538
  3. º CBS Webmagazine, 24 oktober 2007: Ruim 850 duizend islamieten in Nederland
  4. º Factbook Islam 2008, Instituut Forum
rel=nofollow
rel=nofollow

Wikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Muslims op Wikimedia Commons.

rel=nofollow
rel=nofollow