Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lik op stuk

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lik op stuk is een verzamelnaam die in Nederland wordt gebruikt voor het snel afhandelen van strafbare zaken door de Nederlandse politie of justitie. Hierbij wordt de strafmaat medegedeeld nadat de officier van justitie ervan overtuigd is geraakt dat iemand een strafbaar feit heeft begaan of diegene het strafbare feit heeft bekend.

De verwijzing van een betrokkene (verdachte) naar een besloten TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) is aan te merken als "lik op stuk". Op zo'n zitting kan, in plaats van een rechter, een (plaatsvervangend) officier van justitie of parketsecretaris (dan ook wel assistent-officier genoemd) die mandaat heeft om namens de officier van justitie op te treden tijdens de zitting, de verdachte een geldboete, schadevergoeding of taakstraf (werkstraf) voorstellen om een gang naar de rechter te voorkomen. De verdachte kan dit voorstel accepteren of afwijzen. Wijst hij het af, dan komt de zaak alsnog voor de rechter.

In de praktijk zal een plaatsvervangend officier van justitie de TOM-zittingen draaien en doet een officier van justitie alleen een officierszitting zoals een OM-hoorzitting en politierechterzittingen. De verdachte tekent op zitting een instemmingsformulier waarmee hij aangeeft het voorstel tot afdoening te zullen accepteren. Dit doet hij alleen in geval van een taakstraf (instemming is hier altijd noodzakelijk, anders zou het dwangarbeid zijn) of een schadevergoeding. Een geldboete of schadevergoeding kunnen niet in termijnen door de verdachte worden betaald.

Tijdens een TOM-zitting is het niet noodzakelijk dat verdachte ook schuld bekent. Dit in tegenstelling tot een OM-hoorzitting. Bij een OM-zitting is het wel noodzakelijk dat de schuldvraag wordt vastgesteld. De sancties worden in dit geval door de officier van justitie opgelegd en is het aan verdachte om wel of niet in verzet te gaan. Hiervoor heeft hij veertien dagen de tijd na de zitting. Na veertien dagen wordt de opgelegde sanctie onherroepelijk. Heeft hij een raadsman dan kan hij op zitting afstand doen van de verzetstermijn.

Tevens heeft de (plaatsvervangend) officier van justitie de mogelijkheid een zaak op een TOM-zitting te seponeren. Dit kan zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk. Voorwaarden die bij een voorwaardelijk sepot meestal voorkomen zijn het volgen van een verplichte agressiepreventietraining of een alcoholpreventietraining. Meestal is de standaardvoorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd niet nog eens schuldig zal maken aan enig strafbaar feit. Een proeftijd duurt maximaal twee jaar. Indien de verdachte zich niet houdt aan de tijdens de TOM-zitting opgelegde sancties, dan gaat de zaak alsnog naar de politierechter, waarbij de strafeis meestal hoger zal liggen dan bij de zaken die niet eerst op een TOM-zitting zijn geweest. Na het verstrijken van de proeftijd is de zaak voor het Openbaar Ministerie afgedaan en blijft het dossier in het archief.

Zie ook

Zoek op Wikidata

rel=nofollow