Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Lijst van publicaties van het Wachttorengenootschap

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van publicaties die door het Wachttorengenootschap werden uitgegeven.

Bijbelvertalingen

Het doel van Jehovah's Getuigen is mensen bekend te geraken met de Bijbel en deze aan de hand van hun publicaties te bestuderen. In hun publicaties worden regelmatig verscheidene Bijbelvertalingen gebruikt. een aantal van de hieronder aangegeven vertalingen werden niet door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap vertaald, maar wel door hen uitgegeven. Het New World Translation Commitee maakte wel een eigen Bijbelvertaling in het Engels. Deze vertaling, de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, wordt sindsdien door het Wachttorengenootschap ook in andere talen uitgegeven.

jaar van uitgifte titel opmerkingen afbeeldingen
1926
1942
The Emphatic Diaglott (pdf) Vertaling door Benjamin Wilson Emphatic Diaglott 1942 Edition.jpg
1942 King James Version (KJV) In 1942 kocht het Wachttorengenootschap de drukplaten voor de King James Version met kantlijnverwijzingen gekocht van de firma A. J. Holman in Philadelphia (Pennsylvania).[1]
1944 American Standard Version American Standard Version (ASV).jpg
1969 Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift Eerste (Engelse) uitgave in 1961 Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift-1969.jpg
1969 Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1e druk
1972 The Bible in Living English (pdf) Vertaling door Byington The Bible in Living English.JPG
1984 Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift Herziene uitgaven in 1986, 1990, 1992 en 2006 NWTx3.png
1985 Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 2e druk The Kingdom Interlinear Translation of the GREEK SCRIPTURES.jpg
1988 Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift (Studiebijbel) Herziene uitgaven in 1995 en 2004 NWTx3.png
 • De Nieuwe-Wereldvertaling is ook als download in MP3 verschenen, in zowel Engels als Nederlands, en diverse andere talen.[2]

Interne publicaties

De organisatie heeft publicaties uitgegeven voor intern gebruik. Handleidingen voor de ouderlingen, speciale pioniers, bethelieten (zij die op Bethel, een kantoor of drukkerij van Jehovah’s Getuigen, wonen en werken), kring- en zoneopzieners. Ook voor de diverse scholen is cursusmateriaal geschreven. Elk jaar verschijnt een Jaarboek met statistische gegevens en ervaringen van over de hele wereld.

Handleidingen en Cursusmateriaal

jaar van uitgifte titel opmerkingen
1936 "Informateur" Maandelijkse studie folder met interne mededelingen. Voorloper van "Onze Koninkrijksdienst"
1937 "Introducing the Kingdom Message in Your Language" (Brochure met een boodschap in verschillende talen)
1946 "Toegerust tot ieder goed werk" Nederlandse uitgave in 1953
1952 "In eenheid samenwonen" Nederlandse uitgave in 1974 (voor wie in de kantoren en drukkerijen van het Wachttorengenootschap werkt) (Herdrukken: 1982, 1990, 1996, 2004)
1953 Vergewist u van alles Nederlandse uitgave in 1958
1953 „Preach the Word” („Predik het Woord”) Niet in het Nederlands verschenen.
1955 "Bekwaam gemaakt tot de predikingsdienst" Nederlandse uitgave in 1959, 2e druk in 1967
1960 "Cursus voor de School der Koninkrijksbediening" Voor de "Gemeentedienaren"[3]
1963 "De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig" Nederlandse uitgave in 1968, 2e druk in 1991
1965 "Vergewist u van alles, houdt vast aan dat wat voortreffelijk is" Nederlandse uitgave in 1970
1966 "Kingdom Ministry School Course — Outline of Program and Notes"
1967 "Learn to Read and Write" Brochure om te leren lezen en schrijven. (Niet verschenen in het Nederlands)
1971 "Handleiding voor de Theocratische Bedieningsschool" 2e druk in 1992
1971 "Hulp tot begrip van de bijbel" (complete uitgave) Nederlandse uitgave in 1983
1972 "Organisatie voor de Koninkrijksprediking en het maken van discipelen" 2e druk in 1993
1976 "Onze Koninkrijksdienst" Maandelijkse studiefolder met interne mededelingen
1977 "Als lichtgevers in de wereld schijnen" Nederlandse uitgave in 1978, 2004 (geschreven voor de ouderling)
1977 "Bijbelse onderwerpen voor gesprekken" Nederlandse uitgave in 1979
1983 "Georganiseerd om onze bediening te volbrengen" 2e druk in 1993, 3e druk in 2005
1983 "Goed nieuws voor alle natiën" (Brochure met een boodschap in verschillende talen) 2e druk in 2004
1985 "Redeneren aan de hand van de Schrift" 2e druk in 1990, 3e druk in 1993
1992 "Gezin, Het — Zorg en bescherming. Medische behandeling voor Jehovah’s Getuigen" Nederlandse uitgave in 1997
1995 "Family Care and Medical Management for Jehovah’s Witnesses" Alleen in het Engels uitgegeven.
1995 "Planned Giving to Benefit Kingdom Service Worldwide" (Engels) Brochure over hoe men vrijwillige bijdragen kan geven.
1998 "Apply Yourself to Reading and Writing" Brochure om te leren lezen en schrijven. Met bijbelse tekeningen.
2000 "Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide" (Engels) Brochure over hoe men vrijwillige bijdragen kan geven.
2002 "Trek voordeel van de theocratische bedieningsschool"

Juridische hulpmiddelen

In het "Jaarboek van Jehovah’s Getuigen 1933" werd een gedetailleerde „Order of Trial” („Handleiding bij het procederen voor het gerecht”) gepubliceerd. Deze verscheen later als brochure. Naarmate er nieuwe situaties ontstonden en er precedenten werden geschapen door uitspraken van rechtbanken, werd er meer informatie verschaft om de Getuigen up-to-date te houden. Daarom werd in 1939 de brochure "Advice for Kingdom Publishers" ("Raadgevingen voor Koninkrijksverkondigers") gedrukt. In 1941 werd de brochure "Jehovah’s Servants Defended" ("Jehovah’s dienstknechten verdedigd") gepubliceerd, waarin 50 rechtszaken uiteen werden gezet. In 1943 In kreeg iedere Getuige een exemplaar van "Freedom of Worship" ("Vrijheid van aanbidding").

In 1950 verschenen enkele van die resultaten in brochure vorm met de naam: "Defending and Legally Establishing the Good News" ("Het verdedigen en wettelijk bevestigen van het goede nieuws"). In 2002 werd in "Onze Koninkrijksdienst" van Februari 2009 de mededeling verschaft, dat deze brochure verouderd was, en niet meer als bron voor rechtszaken gebruikt kon worden. Ieder bijkantoor heeft nu zijn eigen juridische afdeling.

Naslagwerken

Er bestaat een klein aantal naslagwerken, uitgegeven door de Getuigen. Deze naslagwerken zijn voor persoonlijke Bijbelstudie en nazoekwerk verschaft, zodat men dieper inzicht van bepaalde onderwerpen kan verkrijgen. Het meeste materiaal dat in deze naslagwerken is opgenomen, verscheen voordien reeds als artikel in het tijdschrift De Wachttoren, en werd later gebundeld.

jaar van uitgifte titel opmerkingen
1959 "Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose" Verhaalt de geschiedenis van Jehovah's Getuigen (niet in het Nederlands verschenen)
1963 "De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig" Nederlandse uitgave in 1968, 2e druk in 1991, achtergrondinformatie bij elk bijbelboek
1971 "Aid to Bible Understanding" Nederlandse uitgave in 1983, bevat feiten over de historische, geografische, religieuze en culturele achtergrond van de bijbel
1973 "Concordantie op de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift" Nederlandse uitgave in 2008
1985 "Redeneren aan de hand van de Schrift" 76 onderwerpen die aan de hand van de bijbel gedetailleerde antwoorden verschaft op veelgestelde vragen.
1988 "Inzicht in de Schrift" Nederlandse uitgave in twee delen in 1995 en 1997, naslagwerk met informatieve artikelen en illustraties
1993 "Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk" Verhaalt de geschiedenis van Jehovah's Getuigen
2003 ’Zie het goede land’ 36 bladzijden met Bijbelse landkaarten

Zangbundels

jaar van uitgifte titel opmerkingen
1950 "Lofliederen voor Jehovah" Nederlandse uitgave in 1956
1966 "Zingen en uzelf begeleiden met muziek in uw hart" Nederlandse uitgave in 1969
1984 "Zing lofzangen voor Jehovah" Nederlandse uitgave in 1985
2009 "Zing voor Jehovah" Vanaf januari 2010 op de gemeentevergaderingen in gebruik genomen.

Jaarboeken

Ieder jaar verschijnt er een Jaarboek van Jehovah's Getuigen. Het Jaarboek van Jehovah's Getuigen werd voor het eerst uitgegeven in het Engels in 1927 onder Year Book of the International Bible Students Association. Toen de beweging de naam Jehovah's Getuigen officieel aannam, werd de titel van het Jaarboek aangepast naar Year Book of Jehovah’s Witnesses. Vanaf 1973 verscheen het Jaarboek van Jehovah's Getuigen ook in het Nederlands. Deze Jaarboeken worden niet publiekelijk verspreid, maar uitsluitend gebruikt om de Jehovah's Getuigen op de hoogte te stellen van de numerieke resultaten die over de gehele wereld behaald worden. Ieder jaar wordt een Jaarbericht voor de Jehovah's Getuigen erin opgenomen. Elk jaarboek bevat een uitgebreid verslag van gewoonlijk een twee- of drietal landen. In het Jaarboek van 1986 werd alleen over Nederland verslag gegeven met de ontstaansgeschiedenis van de Jehovah's Getuigen in Nederland, de wederwaardigheden inzake de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van enkele bekende Jehovah's Getuigen zoals Arthur Winkler en de groei van het aantal Jehovah's Getuigen.

Publieke uitgaven

jaar van uitgifte titel opmerkingen
1955 "U kunt Armageddon overleven en Gods nieuwe wereld binnengaan" Nederlandse uitgave in 1959
1958 "Uw wil geschiede op aarde" Nederlandse uitgave in 1961
1958 "Van het verloren naar het herwonnen paradijs" Nederlandse uitgave in 1960
1959 ""Jehovah’s Getuigen in het goddelijke voornemen"
1961 "Uw naam worde geheiligd" Nederlandse uitgave in 1963
1963 "Babylon de Grote is gevallen! Gods koninkrijk heerst!" Nederlandse uitgave in 1971
1965 "Dingen waarin God onmogelijk kan liegen" Nederlandse uitgave in 1966
1966 "Eeuwig leven - in de vrijheid van de zonen Gods" Nederlandse uitgave in 1968, dit boek zorgde voor de 1975 affaire
1967 "Uw woord is een lamp voor mijn voet" Nederlandse uitgave in 1968
1967 "Is de mens ontstaan door evolutie of door schepping?" Nederlandse uitgave in 1968
1968 "De waarheid die tot eeuwig leven leidt" Gebruikt als studie publicatie bij de Huisbijbelstudie
1969 "Dan is Gods mysterie voleindigd" Nederlandse uitgave in 1970
1969 "Is de bijbel werkelijk het Woord van God?"
1971 "De natiën zullen weten dat ik Jehovah ben - Hoe?"
1971 "Aid to Bible Understanding" ("Hulp tot begrip van de Bijbel") complete uitgave, Nederlandse uitgave in 1972
1971 "Naar de Grote Onderwijzer luisteren" Nederlandse uitgave in 1972
1972 "Het herstel van het Paradijs voor de mensheid - door de Theocratie!" Nederlandse uitgave in 1973
1973 "Concordantie op de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift" Nederlandse uitgave in 2008
1973 "Gods duizendjarige koninkrijk is nabij gekomen" Nederlandse uitgave in 1974
1973 "Ware vrede en zekerheid - Uit welke bron?"
1974 "Gods eeuwige voornemen zegeviert thans tot ’s mensen welzijn" Nederlandse uitgave in 1975
1974 "Is dit leven alles wat er is?" Nederlandse uitgave in 1975
1975 "‘s Mensen redding uit wereldbenauwdheid nabij!" Nederlandse uitgave in 1976
1976 "Goed nieuws dat u gelukkig kan maken"
1976 "Heilige geest - de kracht achter de komende Nieuwe Ordening!" Nederlandse uitgave in 1977
1976 "Maak je jeugd tot een succes"
1977 "Het leven heeft wel degelijk een doel"
1977 "Onze toekomstige wereldregering - Gods koninkrijk"
1978 "Een gelukkig gezinsleven opbouwen"
1978 "Mijn boek met bijbelverhalen" Nederlandse uitgave in 1979, 2e druk met studievragen in 2004
1979 "Commentaar op De brief van Jakobus"
1979 "De beste levensweg kiezen" Nederlandse uitgave in 1980
1980 "De weg tot waar geluk" Nederlandse uitgave in 1981
1981 "Uw koninkrijk kome"
1982 "U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven" 2e druk in 1990, gebruikt bij de huisbijbelstudie[4]
1982 "Verenigd in de aanbidding van de enige ware God" Gebruikt bij de huisbijbelstudie[4]
1984 "Overleving en daarna een nieuwe aarde"
1985 "Leven - Hoe is het ontstaan? Door evolutie of door schepping?"
1986 "Ware vrede en zekerheid - Hoe kunt u die vinden?"
1986 "Wereldomvattende zekerheid onder de Vredevorst"
1988 "De Openbaring - Haar grootse climax is nabij!" 2e druk in 2006, ook in groteletteruitgave
1988 "Inzicht in de Schrift" Nederlandse uitgave van deel 1 in 1995, deel 2 in 1997
1989 "De bijbel - Gods woord of dat van mensen?"
1989 "Wat jonge mensen vragen - Praktische antwoorden"
1990 "De mens op zoek naar God" Klein naslagwerk over de verschillende religies zoals Islam, Christendom, Hindoeïsme, etc.
1991 "De grootste mens die ooit heeft geleefd" Over het leven van Jezus Christus en zijn bediening
1993 "Jehovah’s Getuigen - Verkondigers van Gods koninkrijk" Een boek over de geschiedenis van Jehovah's Getuigen, het Wachttorengenootschap, etc.
1995 "Kennis die tot eeuwig leven leidt" Gebruikt bij huisbijbelstudies[4]
1996 "Wat verlangt God van ons?" Gebruikt bij Huisbijbelstudie[4]
1996 "Het geheim van gezinsgeluk"
1998 "Is er een Schepper die om u geeft?"
1998 "Apply Yourself to Reading and Writing" Een brochure die Analfabeten helpt om te leren lezen en schrijven. (Alleen in het Engels)
1999 "Schenk aandacht aan Daniëls profetie!"
2000 "Jesaja’s profetie - Licht voor de hele mensheid - Deel 1"
2001 Jesaja’s profetie - Licht voor de hele mensheid - Deel 2"
2002 "Aanbid de enige ware God" Gebruikt bij huisbijbelstudies[4]
2002 "Nader dicht tot Jehovah"
2003 "Lessen van de Grote Onderwijzer" Geschreven voor kinderen tussen 4 en 10 jaar
2005 "Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen" Gebruikt bij huisbijbelstudies[4]
2005 "Wat leert de bijbel echt?" Gebruikt bij huisbijbelstudies[4]
2006 "Leef met Jehovah’s dag in gedachten"
2007 "Kom, wees mijn volgeling"
2008 "Blijf in Gods liefde"
2008 "Wat jonge mensen vragen - Praktische antwoorden - deel 2" vervolg op de uitgave van 1989
2010 "God spreekt tot ons via Jeremia"
2011 "Wat jonge mensen vragen - Praktische antwoorden - deel 1" 2e druk met bijgewerkte informatie

Alleen de boeken en brochures vanaf 1955 zijn hier vermeld. Er worden echter al vanaf 1886 boeken uitgegeven[5], vanaf 1942 werd dit anoniem gedaan onder de naam Wachttoren-, Bijbel- & Traktaatgenootschap.

De Wachttoren

De Wachttoren is de belangrijkste publicatie van Jehovah's Getuigen. Het tijdschrift verschijnt twee keer per maand, sinds 1 januari 2008 in twee versies; één voor het publiek, en één voor de getuigen zelf, welke op hun vergaderingen wordt gebruikt.

De eerste uitgave van De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah's Koninkrijk bestond uit 6000 exemplaren in het Engels. Thans is de oplage toegenomen tot 42.182.000 exemplaren in 194 talen.[6] De Wachttoren verschijnt in twee edities. De uitgave van de eerste dag van de maand is bedoeld voor het gebruik in de prediking en de verspreiding aan het algemene publiek. Hier worden maatschappelijke problemen in Bijbels perspectief gezet. De uitgave van de 15e dag van de maand is een studie-uitgave, die gebruikt wordt op de gemeentevergaderingen van Jehovah's Getuigen. Deze wordt niet aan het publiek verspreid, maar is wel op internet te downloaden. Terwijl de studie-uitgave vaak termen gebruikt waarmee Jehovah’s Getuigen onderling reeds vertrouwd zijn, gebruikt de publieksuitgave meer algemene termen en meer op de prediking gerichte thema’s.

Ontwaakt!

"Ontwaakt!" is een tijdschrift gericht op het hele gezin. Het voorwoord zegt: "Door het wereldgebeuren te analyseren, over mensen in verschillende culturen te vertellen, de wonderen der schepping te beschrijven, gezondheidskwesties te behandelen en wetenschap begrijpelijk te maken voor niet-wetenschappers, blijft Ontwaakt! de lezers op de hoogte houden van wat er in de wereld om ons heen gebeurt."[7] Ontwaakt! wordt thans uitgegeven in 41.042.000 in 84 talen[8] Daarnaast zet het tijdschrift de thema's ook in bijbels perspectief, vanuit het oogpunt van de Jehovah's Getuigen.

In 1919 begon het blad onder de titel Het Gouden Tijdperk,[9] vanaf 1937 ging het door onder de naam Vertroosting.[10] In 1946 kreeg het blad zijn uiteindelijke titel Ontwaakt!.

Traktaten

jaar van uitgifte Nr. en titel opmerkingen
1951 01 — "Wat geloven Jehovah’s Getuigen?" Nederlandse uitgave in 1952
1951 02 — "Hellevuur — Bijbelse waarheid of heidens schrikbeeld?" Nederlandse uitgave in 1952
1951 03 — "Jehovah’s Getuigen, Communisten of Christenen?" Nederlandse uitgave in 1952
1951 04 — ’Ontwaakt uit de slaap!’ Nederlandse uitgave in 1952
1952 05 — "Hoop voor de Doden" Nederlandse uitgave in 1953
1952 06 — "De Drie-eenheid — goddelijk mysterie of heidense mythe?" Nederlandse uitgave in 1953
1952 07 — "Hoe waardevol is de Bijbel?" Nederlandse uitgave in 1953
1952 08 — "Leven in een Nieuwe Wereld" Nederlandse uitgave in 1953
1953 09 — "Het teken van Christus’ tegenwoordigheid" Nederlandse uitgave in 1954
1953 10 — "’s Mensen enige hoop op vrede" Nederlandse uitgave in 1954
1953 11 — "Welke is de ware religie?" Nederlandse uitgave in 1954
1953 12 — "Gelooft U in evolutie of de bijbel?" Nederlandse uitgave in 1954
1958 "Hoe heeft de christenheid ten aanzien van de gehele mensheid gefaald?" datum Nederlandse uitgave onbekend
1968 "Zou u de bijbel graag willen begrijpen?" Nederlandse uitgave in 1969
1987 13 — Waarom u in de bijbel kunt geloven"
1987 14 — Wat geloven Jehovah’s Getuigen?"
1987 15 — "Leven in een vredige nieuwe wereld" 2e druk 1994
1987 16 — "Welke hoop is er voor gestorven geliefden?"
1990 "Hoe de weg te vinden naar het Paradijs" Nederlandse uitgave in 1991
1992 17 — "Een vredige nieuwe wereld — Zal die ooit komen?" Doelgroep: Joden
1992 18 — "Jehovah’s Getuigen — Wat geloven zij?" Doelgroep: Joden
1992 19 — "Zal deze wereld blijven bestaan?" 2e druk 2005
1992 20 — "Troost voor de neerslachtigen"
1992 21 — "Geniet van het gezinsleven" 2e druk 2007
1992 22 — "Wie is de werkelijke heerser van de wereld?" Persoonsbeschrijving: Satan
1994 71 — "Bepaalt het noodlot ons leven? Of acht God ons verantwoordelijk?" Nederlandse uitgave in 2001, Doelgroep: moslims
1994 72 — "De grootste naam" Nederlandse uitgave in 2001, Doelgroep: moslims
1995 73 — "Wie zijn Jehovah’s Getuigen?" Nederlandse uitgave in 2001, Doelgroep: moslims
1995 74 — "Het hellevuur — Een uiting van goddelijke gerechtigheid?" Nederlandse uitgave in 2001, Doelgroep: moslims
1996 "Jehovah’s Getuigen — Wat u moet weten" Alleen Nederlands (en Frans)
1996 75 — "Zal er ooit een eind komen aan lijden?" Aziatische talen
1997 76 — "De christelijke getuigen van Jehovah — Wat u over hen dient te weten" Alleen in België verspreid
1998 23 — "Jehovah — Wie is hij?" 2e druk 2006, Persoonsbeschrijving: Jehova
1999 24 — "Jezus Christus — Wie is hij?" Persoonsbeschrijving: Jezus
2001 25 — "Hebt u een onsterfelijke geest?"
2001 26 — "Zou u meer willen weten over de bijbel?"
2002 "Jongeren — Wat gaan jullie met je leven doen?" Doelgroep: 13 - 19 jarigen uit gezinnen van Jehovah's Getuigen
2005 27 — "Binnenkort geen lijden meer!"
2008 "Bent u benieuwd naar de waarheid?"

Koninkrijksnieuws

Koninkrijksnieuws is een traktaat dat regelmatig door Jehovah's Getuigen in campagne tegelijk over de gehele wereld verspreid wordt.

jaar van uitgifte Nummer titel
1918 01 "Religieuze onverdraagzaamheid — Pastor Russells volgelingen vervolgd omdat zij de mensen de waarheid vertellen — De behandeling der Bijbelonderzoekers riekt naar de ’donkere middeleeuwen’"
1918 02 „Het voleindigde mysterie” en waarom verboden — Geestelijken hebben er de hand in
1918 03 "Twee groote legermachten staan tegenover elkander — De val der autocratie zeker — Satanische list ten verderve gedoemd, De geboorte van de antichrist"
1939 04 "Poging om openluchtcongres te verstoren — De feiten"
1939 05 "Kan religie de wereld voor een ramp behoeden?"
1940 06 "Tijd van duisternis — Jesaja 60:2" / "Wat zal u vrijheid schenken? Religie of christendom"?
1940 07 "Veroordeelt u verfoeilijke misdaden of sluit u er uw ogen voor?" / "Religieuze fanatici bedenken kwaad om christenen uit te roeien"
1941 08 "Wanneer het wetsvoorstel wet wordt" / "Jehovah’s volmacht aan zijn dienstknechten; Getuigenis tegen pauselijk Rome, nazisme en fascisme — Vijanden van het christendom"
1941 09 "Welk standpunt neemt de Schotse kerk in?" / "Overwinningen in uw verdediging"
1942 10 "Leven op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemelen"
1943 11 "De mensen hebben nu recht op goed nieuws"
1943 12 "De laatste oorlog leidt tot de eeuwige vrede"
1944 13 "Opvoeding voor het leven in de nieuwe wereld"
1944 14 "Vrees overwinnen t.a.v. wat er op aarde gaat gebeuren"
1946 15 "Wereldomvattende Samenzwering tegen de Waarheid"
1973 16 "Loopt de tijd voor de mensheid ten einde?"
1973 17 "Heeft de religie God en de mens verraden?"
1974 18 "Regering door God. Bent u ervóór — of ertegen?"
1974 19 "Is dit alles wat het leven biedt?"
1975 20 "Zou u graag goed nieuws willen horen?"
1975 21 "Uw toekomst — Wankel? Of ... zeker?"
1976 22 "Hoe misdaad en geweld zullen worden uitgebannen"
1976 23 "Waarom zoveel lijden — Als God zich om ons bekommert?"
1977 24 "Het gezin — Wordt het voortbestaan ervan bedreigd?"
1978 25 "Waarom zijn wij hier?"
1978 26 "Verlichting van druk — is dat mogelijk?"
1979 27 "Waar vinden wij nog liefde?"
1980 28 "Hoop dat er een eind komt aan inflatie, ziekte, misdaad, oorlog?"
1981 29 "Is een gelukkig leven werkelijk mogelijk?"
1981 30 "Bevindt de wereld zich op de rand van de afgrond?"
1982 31 "Naderen wij Armageddon?"
1983 32 "Een verenigd, gelukkig gezin — Wat is de sleutel?"
1985 33 "Leven — Hoe is het ontstaan? Door evolutie of door schepping?"
1995 34 "Waarom is het leven zo vol problemen?"
1997 35 "Zullen alle mensen elkaar ooit liefhebben?"
2000 36 "Het nieuwe millennium — Wat heeft de toekomst voor u in petto?"
2000 36 "It nije milennium — Wat hâldt de takomst foar jo yn?" [11]
2006 37 "Het einde van valse religie is nabij!"

Zie ook

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovah's Getuigen - Verkondigers van God's Koninkrijk (jv) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1993. hfst. 27: "Het drukken en verspreiden van Gods eigen heilige Woord",, p. 607
 2. º km10-06-O
 3. º Term later gewijzigd in ouderlingen en "dienaren in de bediening"
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Huisbijbelstudie: een bijbelstudie met iemand die de zienswijzen van de Bijbel wil leren kennen.
 5. º WatchTowerBibleandTractSocietyofPennsylvaniaWatchTowerpubs 1870 - 1960 Een compleet overzicht
 6. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, De Wachttoren, 1 mei 2012, (wp12 1/5-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. , p. 2
 7. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ontwaakt!, Januari 2006, (g06 1-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Inhoudsopgave,, p. 2
 8. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ontwaakt!, 4-2012 2012, (g12 4-O) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Inhoudsopgave,, p. 2
 9. º The Golden Age op www.archive.org
 10. º Consolation op www.archive.org
 11. º "It nije milennium — Wat hâldt de takomst foar jo yn?" (kn-36-FS) is de enige publicatie die het Wachttorengenootschap in het Fries heeft uitgegeven.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow