Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Lijst van endoniemen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sommige plaatsen buiten het Nederlandse taalgebied hebben in het Nederlands een aparte naam die niet overeenkomt met de naam die ter plaatse wordt gebruikt. De plaatselijke naam wordt het endoniem genoemd, de Nederlandse naam het exoniem, ook als het historisch een oorspronkelijke naam is (in gebieden waar ooit Vlaams, Nederlands of Nederduits gesproken werd). Hieronder volgt een lijst van exoniemen.

Het gebruik van exoniemen is in de Nederlandse taal thans veel minder gewoon dan voorheen. Exoniemen die nog nauwelijks worden gehoord, zijn met Red pog.png gemerkt.

Plaatselijke namen (endoniemen) die in Nederlandse teksten met toenemende mate voorkomen zijn met Green pog.png gemerkt.

Europa

Friesland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Aegum Eagum
Baijum Baaium
Beers Bears
Bergum Burgum
Bergumermeer Burgumer Mar
Birdaard Burdaard
Blija Blije
Bolsward Boalsert
Boxum Boksum
Boornsterhem Boarnsterhim
Bozum Boazum
De Knijpe De Knipe
De Leijen De Leien
Deersum Dearsum
Edens Iens
Eernewoude Earnewâld
Ferwerd Ferwert
Ferwerderadeel Ferwerderadiel
Fluessen De Fluezen
Franeker Frjentsjer
Friesland Fryslân
Gaasterland-Sloten Gaasterlân-Sleat
Garijp Garyp
Genum Ginnum
Giekerk Gytsjerk
Groote Wielen Grutte Wielen
Grouw Grou
Hardegarijp Hurdegaryp
Harlingen Harns
Heegermeer Hegemar Mar
Heerenveen It Hearrenfean
Het Heidenschap Red pog.png It Heidenskip
Hennaard Hinnaard
Hijlaard Hilaard
Hindeloopen Hylpen
Hogebeintum Hegebeintum
Huins Húns
Idaard Idaerd
IJlst Drylts
IJsbrechtum Ysbrechtum
Irnsum Jirnsum
Jonkersland Jonkerslân
Jorwerd Jorwert
Joure De Jouwer
Kubaard Kûbaard
Leeuwarden Ljouwert
Littenseradeel Littenseradiel
Lions Leons
Lutkewierum Lytsewierrum
Molenend Mûnein
Nijeferd Nijefurd
Noordbergum Noardburgum
Oldeboorn Aldeboarn
Oosterend Easterein
Oosterlittens Easterlittens
Oostermeer Eastermar
Oosterwierum Easterwierrum
Oudkerk Aldtsjerk
Poppingawier Poppenwier
Rauwerd Raerd
Rijperkerk Ryptsjerk
Roodhuis Reahûs
Roordahuizum Reduzum
Scharsterland Skarsterlân
Sexbierumervaart Seisbierrumer Feart
Sijbrandaburen Sibrandabuorren
Sint Annaparochie Sint Anne
Sint Jacobiparochie Sint Jabik
Sloten Sleat
Slotermeer Sleattemer Mar
Sneek Snits
Sneekermeer Snitser Mar
Sintjohannesga Sint Jansgea
Sint Nicolaasga Sint Nyk
Stavoren (voorheen ook Staveren) Starum
Suawoude Suwâld
Terhorne Terherne
Terzool Tersoal
Tieke De Tike
Tietjerk Tytsjerk
Tietjerksteradeel Tytsjerksteradiel
Tjeukemeer Tsjûkemar
Vrouwenparochie Froubuurt (Bildts), Froubuorren (Fr)
Waaxens Waaksens
Warga Wergea
Wartena Warten
Welsrijp Wjelsryp
Wieuwerd Wiuwert
Wijns Wyns
Wijtgaard Wytgaard
Wonseradeel Wûnseradiel
Wymbritseradeel Wymbritseradiel

Wallonië[1]

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Wallonië Wallonie
Aarlen Arlon
Aat Ath
Abele Labliau
Amel (rivier) Amblève (Frans) of Amel (Duits)
Amengijs Amougies
Ardennen Ardennes
Bastenaken Bastogne
Belgisch-Lotharingen Lorraine belge
Bergen Mons
Berlo Berloz
Bettenhoven Bettincourt
Bevekom Beauvechain
Bierk Bierghes
Bitsingen Bassenge
Blieberg, Bleiberg of Blijberg Plombières
Bolbeek of Bolsbeek Bombaye
Borgworm Waremme
Deurne Tourinnes-la-Grosse
Doornik Tournai
Dottenijs Dottignies
Edingen Enghien
Eerken Archennes
Eigenbrakel Braine-l'Alleud
Elch Othée
Elzele Ellezelles
Evernijs (Steenput) Evregnies
Geldenaken Jodoigne
Gellingen Ghislenghien
Gembloers Gembloux
Genepiën Genappe
Gerstekoven Crisnée
Geten Jauche
Glaaien Glons
Graven Grez-Doiceau
's-Gravenbrakel Braine-le-Comte
Gulke of Geuleke Goé
Hannuit Hannut
Haspengouw Hesbaye
Heerizaaksbos Red pog.png Bois-Seigneur-Isaac
Hendrik-Kapelle Henri-Chapelle
Henegouwen Hainaut (Frans), Hinnot (Waals)
Herzeeuw Herseaux
Heylissem Hélécine
Hoei Huy
Hoge Venen Hohes Venn (Duits), Hautes Fagnes (Frans)
Imhove Red pog.png Incourt
Itter Ittre
Jurbeke Jurbise
Kalberg Red pog.png Chaumont-Gistoux
Kasteelbrakel Braine-le-Château
Klabbeek Clabecq
Komen Comines
Korsworm Corswarem
Land van Herve Pays de Herve
Lessen Lessines
Lessenbos Bois-de-Lessines
Lettelingen Petit-Enghien
Liek Oleye
Lieze Lixhe
Lijsem Lincent
Limburg Limbourg
Linsmeel Linsmeau
Lowingen Luigne
Luik (provincie) Liège (Frans), Lüttich (Duits)
Luik (stad) Liège
Luxemburg (provincie) Luxembourg
Malen Mélin
Maas Meuse
Mark Marcq
Meyerode Meyrode
Moeskroen Mouscron
Namen (provincie) Namur
Namen (stad) Namur
Neerwaasten Bas-Warneton
Nijvel Nivelles
Nudorp Wihogne
Oerle Oreye
Oostkerk Oisquercq
Opgeldenaken Jodoigne-Souveraine
Opzullik Silly
Ottingen Red pog.png Ottignies
Oudhem Red pog.png Ohain
Papegem Papignies
Pellen Pellaines
Perwijs Perwez
Petrem Piétrain
Raatshoven Racour
Ransbeek Ransbèche
Roosbeek Rebecq-Rognon
Roost-Krenwik of Roost-Krenwijk Rosoux-Crenwick
Rozenaken Russeignies
Rozieren Rosières
Rukkelingen-aan-de-Jeker Roclenge-sur-Geer
Samber Sambre
Schalafie Escanaffles
Sint-Jans-Geest Saint-Jean-Geest
Sint-Remigius-Geest Saint-Remy-Geest
Sint-Renelde Saintes
Sluizen (Bevekom) L'Écluse
Steenkerke Steenkerque
Steenput Estaimpuis
Stevenshove Court-Saint-Etienne
Terhulpen La Hulpe
Terlanen Lasne
Ternaaien Lanaye
Truielingen Trognée
Tubeke Tubize
Twee-Akren Deux-Acren
Vesder Vesdre (Frans) of Weser (Duits)
Vloesberg Flobecq
Waals-Brabant Brabant Wallon
Waasten Warneton
Waver Wavre
Weerst Warsage
Wezet Visé
Woelingen Ollignies
Wouteringen Otrange
Woutersbrakel Wauthier-Braine
Zinnik Soignies
Zittert-Lummen Zétrud-Lumay
Zullik Bassilly

Franse Westhoek[2]

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Franse Westhoek Westhoek français
Abele L'Abeele
Armboutskappel Armbouts-Cappel
Arneke of Arnijke Arnèke
Bambeke Bambecque
Bavinkhove Bavinchove
Belle Bailleul
Berten Berthen
Bieren Bierne
Bissezele Bissezeele
Blaringem Blaringhem
Boeschepeberg Mont-de-Boeschêpe
Boeschepe Boeschêpe
Boezegem Boëseghem
Bollezele Bollezeele
Brayduinen Bray-Dunes
Broekburg of Burburg Bourbourg
Broekkerke Brouckerque
Broksele Broxeele
Buisscheure Buysscheure
De Gorge La Gorgue
De Kribbe La Crêche
De Meulhoek Meul
De Moeren of Moerkerke Les Moëres
De Niepe of De Niepe-bij-Kassel Le Nieppe
Den IJzel Yzel
Den Park Le Parc
De Walle La Motte-au-Bois
Drinkam Drincham
Drooghout Sec-Bois
Duinkerke of Duinkerken Dunkerque
Ebblingem Ebblinghem
Eke Eecke
Ekelsbeke Esquelbecq
Eringem Eringhem
Fort-Mardijk Fort-Mardyck
Gijvelde Ghyvelde
Godewaarsvelde Godewaersvelde
Grevelingen Gravelines
Groot-Fort-Filips of Groot-Filipsfort Grand-Fort-Philippe
Groot-Millebrugge Grand-Millebrugghe
Groot-Sinten Grande-Synthe
Hardefoort, Hardenvoorde of Harrevoorde Hardifort
Haverskerke Haverskerque
Hazebroek Hazebrouck
Herzele Herzeele
Holke Holque
Hondegem Hondeghem
Hondschote Hondschoote
Hooimille Hoymille
Houtkerke Houtkerque
IJzer Yser
Kaaster Caëstre
Kapelle Cappelle-la-Grande
Kapellebroek Cappelle-Brouck
Kassel Cassel
Kasselberg Mont Cassel
Katsberg Mont-des-Cats
Klein-Fort-Filips of Klein-Filipsfort Petit-Fort-Philippe
Klein-Sinten Petite-Synthe
Kokereelberg Mont Kokereel
Koppenaksfoort Coppenaxfort
Koudekerke-Dorp Coudekerque of Coudekerque-Village
Koudeschure La Caudescure
Kraaiwijk Craywick
Krochte Crochte
Kwaadieper Quaëdypre
Lederzele Lederzeele
Ledringem Ledringhem
Leffrinkhoeke Leffinckoucke
Leie Lys
Linde Lynde
Loberge Looberghe
Loon of Loon-Strand Loon-Plage
Malo of Malo-aan-Zee Malo-les-Bains
Mardijk Mardyck
Meregem of Mergem Merville
Merkegem Merckeghem
Meteren Méteren
Moerbeke of Morbeke Morbecque
Niepebos Forêt de Nieppe
Niepkerke of Nipkerke Nieppe
Nieuw-Berkijn of Zuid-Berkijn Neuf-Berquin
Nieuwerleet Nieurlet
Nieuw-Koudekerke Coudekerque-Branche
Noordpene Noordpeene
Ochtezele Ochtezeele
Okselare Oxelaëre
Oostkappel Oost-Cappel
Oud-Berkijn of Noord-Berkijn Vieux-Berquin
Oudezele Oudezeele
Outerstene Outtersteene
Pene Peene
Pradeels Pradelles
Rekspoede Rexpoëde
Rijselberg Mont de Lille
Rozendaal Rosendaël
Rubroek Rubrouck
Ruisscheure Renescure
Sint-Janskappel Saint-Jans-Cappel
Sint-Joris of Sint-Joris-aan-de-A Saint-Georges-sur-l'Aa
Sint-Mariakappel Sainte-Marie-Cappel
Sint-Momelijn, Sint-Momelingen of Oudemonster Saint-Momelin
Sint-Pietersbroek Saint-Pierre-Brouck
Sint-Pols of Sint-Pols-aan-Zee Saint-Pol-sur-Mer
Sint-Silvesterkappel Saint-Sylvestre-Cappel
Sint-Winoksbergen of Bergen Bergues
Soks Socx
Spijker Spycker
Stapel Staple
Steenbeke Steenbecque
Steenwerk Steenwerck
Stegers Estaires
Stene Steene
Strazele of Straatzele Strazeele
Terdegem Terdeghem
Tetegem Téteghem
Tienen Thiennes
Uksem Uxem
Vleteren Flêtre
Volkerinkhove Volckerinckhove
Waalskappel of Walskappel Wallon-Cappel
Warrem Warhem
Waten Watten
Wemaarskappel Wemaers-Cappel
Westkappel West-Cappel
Wilder Wylder
Winnezele Winnezeele
Wintersberg mont d'Hiver
Wormhout Wormhoudt
Wouwenberg of Uwenberg Mont-des-Recollets
Wulverdinge Wulverdinghe
Zegerskappel Zeggers-Cappel
Zerkel of Zurkel Sercus
Zermezele Zermezeele
Zoeterstee of Zoetestede Le Doulieu
Zuidkote Zuydcoote
Zuidpene Zuytpeene
Zwarte Berg Mont-Noir

Bosnië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Bosnië Bosna
Serajevo Sarajevo

Denemarken

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Denemarken Danmark
Elseneur Red pog.png Helsingør
Faeröer Føroyar
Fehmarnbelt Femern Bælt
Funen Fyn
Groenland Kalaallit Nunaat / Grønland
Groenlandzee Grønlandhavet
Grote Belt Storebælt
Jammerbocht Jammerbugten
Jutland Jylland
Kleine Belt Lillebælt
Kopenhagen København
Seeland Sjælland
Sont Øresund
Straat Davis Davis Stræde
Straat Denemarken Danmark Stræde
Straat Nares Nares Stræde
Waddenzee Vadehavet

Duitsland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Duitsland Deutschland
Aken Aachen
Aurik Aurich
Beieren Bayern
Beierse Alpen Bayerische Alpen
Beierse Hoogvlakte Alpenvorland
Beierse Woud Bayerischer Wald
Bentem Bad Bentheim
Berchem Bergheim
Berlijn Berlin
Bocht van Helgoland Helgoländer Bucht
Bodenmeer, Meer van Konstanz Bodensee
Bohemer Woud Böhmerwald
Boven-Rijnse Laagvlakte Oberrheinische Tiefebene
Brunswijk (Red pog.png behalve in historische context) Braunschweig
Dinxperlo-Zuiderwijk Suderwick (zonder umlaut)
Dortmund-Eemskanaal Dortmund-Ems-Kanal
Duitse Bocht Deutsche Bucht
Duisburg (uitspraak volgens Nederlandse spelling) Duisburg (uitspraak: Duusboerg)
Dusseldorp Red pog.png Düsseldorf
Eems Ems
Eems-Jadekanaal Ems-Jade-Kanal
Eems-Vechtkanaal Ems-Vechte-Kanal
Emmelkamp Emlichheim Green pog.png[3]
Emmerik Emmerich am Rhein Green pog.png[3]
Erkelens Erkelenz
Ertsgebergte Erzgebirge
Frankfort Frankfurt
Geelkerken Geilenkirchen
Gelderen, Geldre Geldern
Grietjezijl Greetsiel
Gogh Goch
Grevenbroek Grevenbroich
Gulik Jülich
Hamburg (uitspraak met Nederlandse u) Hamburg
Hamelen Hameln
's-Hertogenrade Herzogenrath
Hoog-Elten Hoch-Elten
Itterbeek Itterbeck
Jadeboezem Jadebusen
Jemmingen Jemgum
Ketwijk Red pog.png Kettwig (Kreis Essen)
Keulen Köln
Kieler Bocht Kieler Bucht
Kleef Kleve
Kniphuizen Kniphausen
Koningswinter Königswinter
Koudenkerken (Kaldenkerken) Kaldenkirchen Green pog.png[3]
Leeroord Leerort
Leisteenplateau Schiefergebirge
Lister Diep Lister Tief
Lübecker Bocht Lübecker Bucht
Maagdenburg Magdeburg Green pog.png[3]
Mecklenburg-Voor-Pommeren Mecklenburg-Vorpommern Green pog.png[3]
Mentz Mainz
Meurs Moers
Moezel Mosel
Nedersaksen Niedersachsen
Neurenberg Nürnberg Green pog.png[3]
Nieuwenhuis Neuenhaus
Noord-Duitse Laagvlakte Norddeutsches Tiefland
Noord-Friese Waddeneilanden Nordfriesische Inseln
Noord-Friesland Nordfriesland
Noord-Oostzeekanaal Nord-Ostsee-Kanal
Noordrijn-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Oderhaf Stettiner Haff
Oost-Friese Waddeneilanden Ostfriesische Inseln
Oost-Friesland Ostfriesland
Osnabrugge Red pog.png Osnabrück
Oude IJssel Issel
Palts Pfalz Green pog.png[3]
Pommerse Bocht Pommersche Bucht
Pruisen Preußen
Rijn Rhein
Rijnberk Rheinberg
Rijn-Hernekanaal Rhein-Herne-Kanal
Rijnland-Palts Rheinland-Pfalz Green pog.png[3]
Rintelen[4] Rinteln
Roer Rur
Ruhrgebied Ruhrgebiet
Saarbruggen Red pog.png Saarbrücken
Saksen Sachsen Green pog.png[3]
Saksen-Anhalt Sachsen-Anhalt Green pog.png[3]
Santen Xanten
Sleeswijk-Holstein Schleswig-Holstein Green pog.png[3]
Spiers (Red pog.png behalve in een historische context) Speyer
Straalsond Stralsund
Swalm Schwalm
Tudderen Tüddern
Ulsen Uelsen
Vecht Vechte
Veldhuizen Veldhausen
Waddenzee Wattenmeer
Wezel Wesel
Wezer Weser Green pog.png[3]
Worm Wurm
Zevengebergte Siebengebirge
Zwaben Schwaben Green pog.png[3]
Zwarte Woud Schwarzwald
Zwilbroek Zwillbrock

Frankrijk[5][6]

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Frankrijk France
A Red pog.png Aa
Aarde Red pog.png Ardres
Abbegem, Abbekerke Abbeville
Akkin Red pog.png Acquin
Alingten Red pog.png Alincthun
Almen Red pog.png Ames
Altingen Red pog.png Autingues
Ambletuwe Red pog.png Ambleteuse
Anderne Red pog.png Andres
Aneken Red pog.png Annequin
Anik Red pog.png Aniche
Ansingen Red pog.png Anzin
Aquitaanse Poort Port d'Aquitaine
Aquitanië Aquitaine
Ardennen (departement) Ardennes
Ariën Aire-sur-Lys
Arken Red pog.png Arques
Armentiers Armentières
Armentiers-Kapelle La Chapelle-d'Armentières
Armoricaans Massief Massif armoricain
Artesië Artois
As Red pog.png Acq
Ast Red pog.png Ascq
Atrecht Arras
Avenne Red pog.png Avesnes
Averhout Red pog.png Avroult
Baai van Sint-Michiel Baie du Mont-Saint-Michel
Baaiengem Red pog.png Bayenghem-lès-Éperlecques en Bayenghem-lès-Seninghem
Baïngten Red pog.png Baincthun
Balingem Red pog.png Balinghem
Baskenland Pays basque
Basse Red pog.png La Bassée
Batpalmen Red pog.png Bapaume
Bavik of Beuken Red pog.png Bavay
Bazingem Red pog.png Bazinghen
Bekken van Parijs Bassin parisien
Belgin Red pog.png Beugin
Belken Red pog.png Bléquin
Bellebronne Red pog.png Bellebrune
Belle-Hollevoorde Red pog.png Belle-et-Houllefort
Berk of Berk-aan-Zee Red pog.png Berck
Berkem Red pog.png La Madeleine
Berken Red pog.png Belloy-sur-Somme
Bermering Red pog.png Bermerain
Bernelis Red pog.png Bernieulles
Betun Red pog.png Béthune
Billeke Red pog.png Bilques
Billy-Berklo Red pog.png Billy-Berclau
Blankenes of Wittenes Blanc-Nez (Cap Blanc-Nez)
Blendeke Blendecques
Blootland Plat Pays
Boesem Red pog.png Bouchain
Bohen Red pog.png Bohain
Bomi Red pog.png Bomy
Bondingem Red pog.png Boisdinghem
Bonduwe Red pog.png Bondues
Bonen of Beunen Boulogne-sur-Mer
Boninge Red pog.png Bonningues-lès-Ardres en Bonningues-lès-Calais
Boorte Red pog.png Bourthes
Bors Red pog.png Bours
Bourgondië Bourgogne
Bourgondisch Kanaal Canal de Bourgogne
Bourgondische Poort Porte de Bourgogne of Trouée de Belfort
Bovelingem Red pog.png Bouvelinghem
Boven-Rijnse Laagvlakte Fosse rhénane
Bovingen Red pog.png Bouvines
Bramen Red pog.png Brêmes
Briast Red pog.png Brias
Bruinenberg Red pog.png Brunembert
Bune Red pog.png Busnes
Busbeke of Bosbeke Bousbecque
Centraal Massief Massif central
Cevennen Cevennes
Corbeham Red pog.png Corbehem
Corsica Corse
Cottische Alpen Alpes cottiennes
Dallem Red pog.png Dohem
Dalnes Red pog.png Dannes
Dardingem Red pog.png Saint-Martin-d'Hardinghem
De Bomen Red pog.png Labroye
De Kouter Red pog.png La Couture
De Stroom Red pog.png Lestrem
Denebroek Red pog.png Dennebrœucq
Dening of Doneng Red pog.png Denain
Deule Deûle
Deulemonde Deûlémont
Deverne Red pog.png Desvres
Diedenhoven Thionville
Diffeke Red pog.png Difques
Donk Red pog.png Don
Doornem Red pog.png Tournehem-sur-la-Hem
Dorlaar Red pog.png Dourlers
Dorland Red pog.png Doullens
Dors Red pog.png Daours
Doverin Red pog.png Douvrin
Dowaai Red pog.png Douai
Ekingem Red pog.png Équihen-Plage
Elna, Enna of Enne Red pog.png Liane
Elne Red pog.png Elnes
Elzas Alsace
Elzaskanaal Grand Canal d'Alsace
Embreke Red pog.png Embry
Enessem Red pog.png Inxent
Engelo Red pog.png Englos
Enken Red pog.png Enquin-les-Mines
Ennelin Red pog.png Annœullin
Erkegem Red pog.png Erquinghem-le-Sec
Erkegem-aan-de-Leie Red pog.png Erquinghem-Lys
Erni Red pog.png Erny-Saint-Julien
Erningsem Red pog.png Rinxent
Essingem Red pog.png Echinghen
Everkok Red pog.png Verchocq
Everlingem of Verlegem Red pog.png Verlinghem
Ferlingen Red pog.png Frelinghien
Flamerzele Red pog.png Framezelle
Florigem Red pog.png Floringhem
Fraaituin Red pog.png Fréthun
Frans-Komen Comines-du-Sud
Frenk Red pog.png Frencq
Frusje Red pog.png Fruges
Ganep Red pog.png Guemps
Ganzenpunt Red pog.png Pointe-à-Zoie
Gaverbeke Red pog.png Guarbecque
Genst Red pog.png Genech
Gizene, Giezene of Wijnen Red pog.png Guînes
Gimmeke Red pog.png Guémy
Godingten Red pog.png Godincthun
Gohere Red pog.png Gohelle
Golf van Ajaccio Golfe d'Ajaccio
Golf van Biskaje Golfe de Gascogne
Grajische Alpen Alpes graies
's Gravenhoeve Red pog.png Conteville
Hafferdingen Red pog.png Affringues
Hagemolen Red pog.png Haeghe-Meulen
Hagen Red pog.png Haines
Halcim Red pog.png Haulchin
Halewijn Halluin
Ham Red pog.png Hem
Haneline Red pog.png Hallines
Hanevo Red pog.png Henneveux
Harbodem Red pog.png Haubourdin
Hardbere Red pog.png Herbelles
Hardelo Red pog.png Hardelot
Hardingen Red pog.png Hardinghen
Harne Red pog.png Harnes
Havringen Red pog.png Havrincourt
Heimfriedswilder Red pog.png Wierre-Effroy
Helkijn of Helkin Red pog.png Heuchin
Hellem Red pog.png Hellemmes
Helveld Red pog.png Helfaut
Helvetingen Red pog.png Hervelinghen
Herbingen Red pog.png Herbinghen
Hereweg Red pog.png later Nieuwkerke Red pog.png Nouvelle-Église
Herin Red pog.png Hérin
Hermelingen Red pog.png Hermelinghen
Het Hoekske Red pog.png Le Touquet-Paris-Plage
Heusdin of Heusden Red pog.png Hesdin
Hofkerke Red pog.png Offekerque
Hogeberg Red pog.png Hautmont
Hokkingem Red pog.png Hocquinghen
Holne Red pog.png Houlle
Hondsberg Red pog.png Audembert
Hoogbrug Red pog.png Le Haut-Pont
Hoogland van Auvergne Monts d'Auvergne
Hoog-Loken Red pog.png Haut-Loquin
Hordeng Red pog.png Hordain
Horingem Red pog.png Heuringhem
Horning Red pog.png Hornaing
Hosden of Hosdingen Red pog.png Houdain
Hovekerke of Offekerke Red pog.png Offekerque
Hubi Red pog.png Huby
Hukkelaar of Hukeliers Red pog.png Hucqueliers
Hullode Red pog.png Hulluch
Humberg Red pog.png Humbert
Iberge Red pog.png Isbergues
Ingwinegate Red pog.png Enguinegatte
Izeke Red pog.png Isques
Kales Calais
Kalkwelle Red pog.png Coquelles
Kamerijk Cambrai
Kamerijkse Cambrésis
Kamerijkskasteel Le Cateau-Cambrésis
Kampingem Red pog.png Capinghem
Het Kanaal La Manche
Kanaaleilanden Îles normandes
Karabant Red pog.png Carembault
Kelmes Red pog.png Quelmes
Kemenesse Red pog.png Les Cheminées
Kent Red pog.png Quend
Kernes Red pog.png Quernes
Kerskamp Red pog.png Quercamps
Kesseke Red pog.png Quesques
Kevi Red pog.png Quiévy
Kierestede Red pog.png Quiestède
Kiezenet Red pog.png Le Quesnoy
Kiezenet Red pog.png Quesnoy-sur-Deûle
Killem Red pog.png Quilen
Klaarmares, Kleremeers of Klommeres Clairmarais
Klarke Red pog.png Clarques
Kleine Sint-Bernhardpas Col du Petit Saint Bernard
Kolesberg Red pog.png Colembert
Konde Red pog.png Condé
Korbie of Korbei Red pog.png Corbie
Krotooie Red pog.png Crotoy
Kulem Red pog.png Cuhem
Kuuk Red pog.png Cucq
Laar Red pog.png Flers
Land van het Vrijleen Red pog.png Pays de l'Alleu
Landast Red pog.png Landas
Landbertsrode Red pog.png Lambersart
Landerten Red pog.png Landrethun-lès-Ardres en Landrethun-le-Nord
Landeschie Red pog.png Landrecies
Landherie Red pog.png La Hérie
Langenesse Red pog.png Longuenesse
Lanno Red pog.png Lannoy
Laren Red pog.png Laires
Ledingem Red pog.png Ledinghem
Leie Lys
Leulingen Red pog.png Leulinghen-Bernes
Liegesboort Red pog.png Lisbourg
Lier Red pog.png Lières
Lijzel Red pog.png of Liezele Red pog.png Lyzel
Lillaar Red pog.png Lillers
Link Red pog.png Lynck
Linsele of Linzele Red pog.png Linselles
Liskes of Lieke Red pog.png Licques
Liste Red pog.png Liettres
Loningem Red pog.png Leulinghem
Lostingen Red pog.png Lottinghem
Lotesse Red pog.png Louches
Lotharingen Lorraine
Lumeres Red pog.png Lumbres
Maarbeke Red pog.png Marbaix
Maas Meuse
Mabuse of Malbode Red pog.png Maubeuge
Malni Red pog.png Masny
Manning Red pog.png Manin
Mariadorp Red pog.png Maresville
Marke Red pog.png Marcq-en-Barœul
Marke Marque
Market(t)e Red pog.png Marquette-en-Ostrevant
Market(t)e Red pog.png Marquette-lez-Lille
Markize Red pog.png Marquise
Marne-Rijnkanaal Canal de la Marne au Rhin
Marol Red pog.png Marœuil
Marolle Red pog.png Maroilles
Masenne Red pog.png Marchiennes
Matringem Red pog.png Matringhem
Mazengarve Red pog.png Mazingarbe
Medeland Red pog.png Mélantois
Meer van Genève Lac Léman
Melle Red pog.png Melde
Menteke-Noordboekhout Red pog.png Mentque-Nortbécourt
Merk of Mark Red pog.png Marck
Merkenes Red pog.png Merck-Saint-Liévin
Moerenland Red pog.png Marquenterre
Moezel Moselle
Monnie Red pog.png Moulle
Monnikenbure Red pog.png Mannequebeurre
Monster(h)oleRed pog.png Montreuil-sur-Mer
Montelbaan Montauban
Moringem Red pog.png Moringhem
Mulhuizen Red pog.png Mulhouse
Munk-Nieuwerleet Red pog.png Muncq-Nieurlet
Nameringem Red pog.png Nabringhen
Nauw van Kales, Nauw van Calais of Straat van Dover (zeestraat) Pas de Calais
Nauw van Calais (departement) Pas-de-Calais
Neerwaasten Warneton-Bas
Nele Red pog.png Nesles
Niel-bij-Aarde Red pog.png Nielles-lès-Ardres
Nieles Red pog.png Nielles-lès-Bléquin
Nieuwerleet Red pog.png Nieulay
Nieuwkapelle Red pog.png Neuve-Chapelle
Nieuwkasteel-Hardelo Red pog.png Neufchatel-Hardelot
Nieuwkerke Red pog.png Nouvelle-Eglise
Noord-Elseke Red pog.png Nordausques
Noorddepartement Red pog.png Nord
Noordkerke Red pog.png Nortkerque
Noordleulingem Red pog.png Nort-Leulinghem
Normandië Normandie
Norrem Red pog.png Norrent-Fontes
Odenaker Red pog.png Denacre
Oderzele Red pog.png Audresselles
Odingten Red pog.png Audincthun
Olm Red pog.png Lomme
Ooie Oye-Plage
Oorschie Red pog.png Orchies
Oosterbant Red pog.png Ostrevant
Opaalkust Côte d'Opales
Opline Red pog.png Houplines
Orten Red pog.png Ourton
Ot(h)ie Red pog.png Authie
Ouderkerke Red pog.png Vieille-Église
Oudehem Red pog.png Audrehem
Ouderwijk Audruicq
Oud-Heusden Red pog.png Vieil-Hesdin
Oudingem Red pog.png Audinghen
Ouve-Werchin Red pog.png Ouve-Wirquin
Oudwenden Red pog.png Vendin-le-Vieil
Papingem Red pog.png Saint-Venant
Parijs Paris
Permeke Red pog.png Prémesques
Petresse Red pog.png Saint-Pierre-lez-Calais
Pevelen Red pog.png Pévèle
Pevelenberg (Red pog.png, behalve in een historische context) Mons-en-Pévèle
Picardië Picardie
Pitesveld Red pog.png Pittefaux
Pittem Red pog.png Pihem
Pittem Red pog.png Pihen-lès-Guînes
Planken Red pog.png Planques
Plateau van Lotharingen Plateau de Lorraine
Ponteland Red pog.png Ponthieu
Pyreneeën Pyrénées
Radingem Red pog.png Radinghem
Rakingem Red pog.png Racquinghem
Rede van Brest Rade de Brest
Reetseke Red pog.png Rety
Rekke Red pog.png Recques-sur-Course
Rekke-aan-de-Hem Red pog.png Recques-sur-Hem
Reklinghem Red pog.png Reclinghem
Renteke Red pog.png Renty
Rhône-Rijnkanaal Canal du Rhône au Rhin
Riemen Red pog.png Reims
Rijsel Lille
Rimberg Red pog.png Rimbert
Robaais Roubaix
Robeke Robecq
Rode Red pog.png Rœux
Rodenaken Red pog.png Aix-en-Issart
Rokesdorn Red pog.png Roquetoire
Ronk Roncq
Roosbeek Red pog.png Rebecques
Rosberge Red pog.png Rebergues
Rouaan Red pog.png, Rowaan Red pog.png Rouen
Rouwe Red pog.png Rue
Rumingem Red pog.png Ruminghem
Saar Sarre (ook Saar voor het deel van de rivier in Duitsland)
Salperwijk Red pog.png Salperwick
Samber Sambre
Santingeveld Red pog.png Saint-Inglevert
Sarwin Red pog.png Servins
Savoyse Alpen Alpes de Savoie
Schelde Escaut (ook Schelde voor het deel van de rivier in België en Nederland)
Scheldebrug Red pog.png Escautpont
Schobeek Red pog.png Escobecques
Schouden Red pog.png Escaudain
Schouwbroek Schoubrouck
Schuren Red pog.png Écuires
Seburg Red pog.png Sebourg
Seinebaai Baie de la Seine
Sengin Red pog.png Sainghin-en-Weppes
Sikelin Red pog.png Seclin
Singem Red pog.png Sainghin-en-Mélantois
Sint-Amands-aan-de-Skarpe Red pog.png Saint-Amand-les-Eaux
Sint-Andries of Sint-Andries-Rijsel Red pog.png Saint-André-lez-Lille
Sinterkaas Red pog.png Saint-Tricat
Sint-Joost Red pog.png Saint-Josse
Sint-Kwintens Red pog.png Saint-Quentin
Sint-Maartens-Aard Red pog.png Saint-Martin-au-Laërt
Sint-Maartensberg Red pog.png Mont-Saint-Martin
Sint-Mariakerke Red pog.png Sainte-Marie-Kerque
Sint-Medard Red pog.png Domart-en-Ponthieu
Sint-Omaars Saint-Omer
Sint-Omaarskapel of Sint-Omaarskapelle Red pog.png Saint-Omer-Capelle
Sint-Pauwels Red pog.png Saint-Pol-sur-Ternoise
Sint-Pieters Red pog.png Dompierre
Sint-Rikiers Red pog.png Saint-Riquier
Sint-Stevens Red pog.png Saint-Étienne-au-Mont
Sint-Vaast Red pog.png Lebiez
Sint-Volkwin Red pog.png Saint-Folquin
Sint-Walarik Red pog.png Saint-Valery-sur-Somme
Sint-Wulmaars Red pog.png Samer
Sison Red pog.png Cysoing
Skale Red pog.png Escalles
Skarpe of Scherpe Scarpe
Skole Red pog.png Escœuilles
Sluis Red pog.png Lecluse
Sperleke Eperlecques
Sperlekebos Forêt d'Éperlecques
Saint-Jean-Pied-de-Port Doniban (Baskisch)
Stapel Red pog.png Étaples
Steenbrugge Red pog.png Pont de Briques
Straat van Bonifacio Bouche de Bonifacio
Straat van Corsica Canal de Corse
Straatsburg Strasbourg
Strate Red pog.png Estrée-Blanche
Stroom Red pog.png Estrun
Tatingem Red pog.png Tatinghem
Terdingem Red pog.png Tardinghen
Teenbronne Red pog.png Tardinghen
Teralteren Red pog.png Zoteux
Terdingem Red pog.png Tardinghen
Ternaasland Red pog.png Ternois
Ternast Red pog.png Ternas
Terwaan of Terenburg (Red pog.png behalve in een historische context) Therouanne
Tierasse Red pog.png Thiérache
Tilleke Red pog.png Tilques
Toerkonje, Torkonje, Torkwin of Torkwijn Tourcoing
Toflaar Red pog.png Toufflers
Tricht Red pog.png Trith-Saint-Léger
Valencijn of Valensijn Valenciennes
Valkenberg Red pog.png Fauquembergues
Veenmunster Red pog.png Moustier-en-Fagne
Vermandland Red pog.png Vermandois
Vissershoven Red pog.png Pecquencourt
Vloerbeek Red pog.png Fleurbaix
Vogezen Vosges
Vorstmunster Red pog.png Forest-Montiers
Waasten Warneton-Sud
Wabingen Red pog.png Outreau
Wallaar Red pog.png Wallers
Wanhem Red pog.png Wannehain
Waskenhal Red pog.png Wasquehal
Waterlo Red pog.png Wattrelos
Waverant Red pog.png Wavrans
Waveren Red pog.png Wavrin
Wemmersijs Red pog.png Wambrechies
Wenden Red pog.png Vendin-lès-Béthune
Wendenbrugge Red pog.png Pont-à-Vendin
Werdrik Red pog.png Wardrecques
Werven Red pog.png Vervins
Wervik Wervicq-Sud
Westboekhout Red pog.png Westbécourt
Westerwinkel Red pog.png Wingles
Westrem Red pog.png Westrehem
Wezerne Red pog.png Wizernes
Widdebroek Red pog.png Widdebrouck
Widem Red pog.png Widehem
Wieze Red pog.png Guise
Wijker Red pog.png Wicres
Wijme Red pog.png Wismes
Wikingem Red pog.png Wickinghem
Wilder Red pog.png Wierre-au-Bois
Willeù Red pog.png Willems
Willewine Red pog.png Wirwignes
Wimau Red pog.png Vimeu
Wimeruwe Red pog.png Wimereux
Wimi Red pog.png Vimy
Witteke Red pog.png Wittes-Cohem
Witernes Red pog.png Witternesse
Witzand Red pog.png Wissant
Wizeke Red pog.png Wisques
Woestine-abdij Red pog.png Sainte-Marie-du-Désert
Woudringem Red pog.png Vaudringhem
Zee-Alpen Alpes Maritimes
Zandgat Red pog.png Sangatte
Zangem Red pog.png Sanghen
Zegerke Red pog.png Serques
Zele Red pog.png Selles
Zelleken of Zellebeke Red pog.png Sailly-sur-la-Lys en Sailly-lez-Lannoy
Zerre Red pog.png Serre
Zetteke Red pog.png Setques
Zomme Red pog.png Somme
Zuid-Elseke of Zuidauzeke Red pog.png Zudausques
Zuidkerke Red pog.png Zutkerque
Zurke Red pog.png Surques
Zwartenes Cap Gris-Nez
Zwaveke Red pog.png Zouafques
Zwerde Red pog.png Esquerdes

Griekenland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Griekenland Hellás (Ἑλλάς)
Athene Athènai (Αθηναι) in de oudheid, Athina (Αθήνα) sinds jaren 70
Iraklion (Heraklion) Iraklio (Ηράκλειο)
Korfoe (Corfu) Kerkyra (Κέρκυρα)

Hongarije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Hongarije Magyarország
Boedapest Budapest
Stoelwittenburg Red pog.png Székesfehérvár

Italië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Apennijnen Appennini
Assisië Assisi
Florence of Florentië Red pog.png Firenze
Genua Genova
Lombardije Lombardia
Mantua Mantova
Milaan Milano
Napels Napoli
Apulië Puglia
Padua Padova
Rome Roma
Sardinië Sardegna
Sicilië Sicilia
Tarente Taranto
Trente Trento
Triëst Trieste
Turijn Torino
Venetië Venezia

Letland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Jacobstad Jēkabpils
Koerland Kurzeme
Lijfland Vidzeme
Riga Rīga

Moldavië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Moldavië Moldova
Chisinau Chișinău

Oostenrijk

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Karinthië Kärnten
Neder-Oostenrijk Niederösterreich
Neusiedler Meer Neusiedlersee
Noord-Tirol Nordtirol
Oost-Tirol Osttirol
Opper-Oostenrijk Oberösterreich
Stiermarken Steiermark
Tirool Red pog.png Tirol
Wenen Wien

Polen

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Allenstein Olsztyn
Auschwitz Oświęcim
Breslau Wrocław
Bromberg Bydgoszcz
Dantzig Gdańsk
Elbing Elbląg
Kattowitz Katowice
Krakau Kraków
Mariënburg Malbork
Mariënwerder Kwidzyn
Pruisisch Holland Pasłęk
Stettin Szczecin
Stolp Słupsk
Thorn Toruń
Warschau Warszawa

Portugal

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Lissabon Lisboa
Taag Tejo

Roemenië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Boekarest Bucureşti
Transsylvanië/Zevenburgen Transilvania, Ardeal, Erdély, Siebenbürgen

Rusland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Cranz Zelenogradsk (Зеленоградск)
Heiligenbeil Mamonovo (Мамоново)
Insterburg Tsjernjachovsk (Черняховск)
Koningsbergen Kaliningrad (Калининград)
Moskou Moskva (Москва)
Oost-Pruisen (noordelijk deel) Kaliningradskaja Oblast (Калининградская о́бласть)
Pillau Baltiejsk (Балтийск)
Sint-Petersburg Sankt-Peterboerg (Санкт-Петербург)
Tilsit Sovetsk (Сове́тск)

Servië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Belgrado Beograd
Merelveld (Red pog.png behalve in de woordgroep Slag op het Merelveld) Fushë Kosovë

Slowakije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Presburg Red pog.png Bratislava

Spanje

CA=Catalaans
GA=Galicisch
BA=Baskisch
exoniem
(Nederlandse naam)
Castiliaanse naam endoniem
(plaatselijke naam)
Andalusië Andalucía
Asturië Asturias
Balearen Islas Baleares Illes Balears (CA)
Baskenland País Vasco Euskadi (BA)
Bilbao Bilbo (BA)
Biskaje (Red pog.png behalve in Golf van Biskaje) Vizcaya Bizkaia (BA)
Canarische Eilanden Islas Canarias
Cantabrië Cantabria
Castilië-La Mancha Castilla y La Mancha
Castilië en León Castilla y León
Catalonië Cataluña Catalunya (CA)
Douro Duero
El Ferrol Ferrol (GA)
Galicië Galicia Galiza (GA)
Gerona Girona (CA)
Golf van Biskaje Mar Cantábrico
Iberisch Schiereiland Península Ibérica
Ibiza Eivissa (CA)
Lerida Lérida Lleida (CA)
Majorca Red pog.png Mallorca
Minorca Red pog.png Menorca
Navarra Nafarroa (BA)
Orense Ourense (GA)
Pamplona Iruñea (BA)
Sagunto Sagunt (CA)
San Sebastián Donostia (BA)
Santiago de Compostella[7] Santiago de Compostela
Sarragossa Red pog.png Zaragoza
Taag Tajo
Vitoria Gasteiz (BA)

Tsjechië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Austerlitz Slavkov u Brna
Boheems-Moravische Hoogten Českomoravska vrchovina
Bohemen Čechy
Bohemer Woud Sumava
Budweis České Budějovice
Eger Ohře
Elbe Labe
Ertsgebergte Krušné Hory
Karlsbad Karlovy Vary
Mariënbad Mariánské Lázně
Moldova Red pog.png, Moldau (rivier) Vltava
Moravië Morava
Moravische Poort Moravská brána
Oder Odra
Pilsen Plzeň
Praag Praha
Reuzengebergte Krkonoše
Silezië Slezsko
Sudeten Sudety
Theresienstadt Terezín
Witte Karpaten Bílé Karpaty

Turkije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Adrianopel Edirne
Antiochië Antakya
Boersa Bursa
Byzantium, Constantinopel (oude namen), Istanboel İstanbul
Smyrna İzmir
Taurus Toros
Trebizonde Trabzon

Vaticaanstad

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Vaticaanstad Città del Vaticano

Verenigd Koninkrijk

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Abberdaan Red pog.png Aberdeen
Bolstoen Red pog.png Boston
Cornwallis Red pog.png Cornwall
Daveren Red pog.png Dover
Dortmuiden Red pog.png Dartmouth
Wallis Red pog.png Wales
Hitland Red pog.png Shetland
Jarmuiden Red pog.png Yarmouth
Kambrits Red pog.png Cambridge
Kantelberg Red pog.png Canterbury
Londen London
Noordwijk Red pog.png Norwich
Orkaden Orkney
Pleimuiden Red pog.png Plymouth
Poortland Red pog.png Portland
Portsmuiden Red pog.png Portsmouth
Scharenburg Red pog.png Scarborough
Theems Thames
Tijnmuiden Red pog.png Tynemouth
Vaalmuiden Red pog.png Falmouth
Zandwijds Red pog.png Sandwich

Zweden

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Gotenburg Göteborg
Schonen Skåne
Stokholm Red pog.png Stockholm

Zwitserland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Bazel Basel
Vierwoudstrekenmeer, minder juist Vierwoudstedenmeer Vierwaldstättersee

Afrika

Algerije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Algerije al-Jazā’ir
Algiers al Jaza'ir
Constantine Qusanṭīnah
Oran Waran

Egypte

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Alexandrië al-Iskandariya
Assioet Asyut
Assoean Aswan
Caïro al-Qahirah
Damietta Damyat
Gizeh al-Giza
Luxor al-Uqsur
Port Said Bur Sa'id
Suez as-Suwais

Libië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Benghazi Banghazi
Tobroek Tubruq
Tripoli Tarabulus

Mali

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Timboektoe Tombouctou

Marokko

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Casablanca ad-Dar-al-Bayda
Fez Faz
Marrakesh Marrakush
Meknes Miknas
Rabat ar-Ribat
Tanger Tanjah
Tétouan Titwan

Namibië

Nederlandse en Afrikaanse naam Engelse naam
Namibië Namibia
Walvisbaai Walvis Bay

Soedan

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Khartoem al-Hartum
Port Sudan Bur Sudan

Zuid-Afrika

Nederlandse en Afrikaanse naam Engelse naam
Kaapstad Cape Town
Johannesburg vaak ingekort tot
Jo’burg

Amerika

Argentina/Chili

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Kaap Hoorn Cabo de los Hornos
Vuurland Tierra del Fuego

Cuba

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Havanna La Habana

Azië

China

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
China Zhōngguó (中國)
Amoer Hēilóngjiāng (黑龍江)
Amoy Red pog.png Xiàmén (廈門)
Binnen-Mongolië Öbür Mongghul / Nèi Měnggǔ (内蒙古)
Blauwe Rivier Chángjiāng (長江)
Gele Rivier Huánghé (黃河)
Hongkong Heung Kôong / Xiānggǎng (香港)
Kanton Guangzhou (廣州)
Macau Ou Mun / Àomén (澳門)
Mantsjoerije Mǎnzhōu (滿洲)
Moekden Shěnyáng (瀋陽)
Parelrivier Zhūjiāng (珠江)
Peking Beijing (北京)
Port Arthur Lǚshùnkǒu (旅順口)
Tibet Bod / Zàng (藏)
Xanadu Shàngdū (上都)
Zuid-Chinees Bergland Nánlíng (南嶺)

India

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Bombay Mumbai
Calcutta Kolkata
Madras Chennai

Indonesië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Atjeh Aceh
Batavia Red pog.png Jakarta
Borneo Kalimantan
Buitenzorg Red pog.png Bogor
Celebes Sulawesi
Meester Cornelis Jatinegara
Molukken Maluku

Iran

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Teheran Tehran

Israël

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Caesarea Kesariya (קיסריה)
Dode Zee Yam haMelach (ים המלח)
Eilat Elat (אילת)
Galilea (streek) haGalil (הגליל)
Haifa Chejfa (חיפה)
Jaffa Jafo (יפו)
Jeruzalem Yerushalayim (ירושלים) / Al Quds
Massada Metzada (מצדה)
Meer van Tiberias Yam Kinneret (ים כנרת)
Nazareth Nazrat (נצרת)
Safed Tzfat (צפת)
Samaria (stad) Sjomron (שומרון)
Tiberias Teverja (טבריה)

Japan

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Kioto Kyōto (京都)
Tokio Tōkyō (東京)

Vietnam

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Cochin-China Nam Kỳ
Rode Rivier Sông Hồng
Tonkin Bắc Kỳ

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º [1] namen.taalunie.org: Plaatsen in Wallonië]
  2. º arr. Duinkerke, Noorderdepartement, Frankrijk
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 namen.taalunie.org Buitenlandse aardrijkskundige namen Duitsland
  4. º Verzameling van Geheime Brieven van en aan de gezanten der Nederlandsche Republiek, April 1756 - April 1762, Volume 10, blz. 3 Geraadpleegd op Google Books
  5. º met uitzondering van de Franse Westhoek
  6. º Opmerking: voor veel kleine plaatsen dieper in Frankrijk is de Nederlandse naam thans ongebruikelijk. Vaak is het niet meer dan een afleiding uit de vele schrijfwijzen in het verleden, waarbij dan de meest Nederlands klinkende variant gekozen is, die dan bovendien omgezet is naar de hedendaagse schrijfwijze. Veel exoniemen zijn in Vlaanderen gebruikelijker dan in Nederland.
  7. º Spelling volgens Taalunie