Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van afkortingen van katholieke kloosterorden en congregaties

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Naast kloosterorden en congregaties, bevat onderstaande lijst enkele gemeenschappen van het apostolische leven, die kerkrechterlijk gezien geen orde of congregatie zijn.

De Nederlandse Taalunie raadt aan om deze afkortingen, wanneer ze na een naam voorkomen, in kleine letters te schrijven, en voor de duidelijkheid de puntjes te gebruiken. Wanneer de afkorting apart in een zin staat, verwijst deze naar de naam van de hele orde of congregatie en worden hoofdletters aangeraden.[1] Volgens de leidraad voor de Nederlandse spelling, wordt een religieuze stroming en een beoefenaar van godsdienst met een kleine letter geschreven.[2] Wanneer men dezelfde regels toepast als voor Kerk/kerk, is bijvoorbeeld jezuïet een soortnaam, die geen hoofdletter nodig heeft. Een specifieke eigennaam van een orde of congregatie (bijvoorbeeld Sociëteit van Jezus) wordt wel met een hoofdletter geschreven. Soms zijn een kleine letter en een hoofdletter allebei mogelijk, omdat zowel een kloosterstroming als de eigennaam van een instantie bedoeld kan zijn.[3]

rel=nofollow
rel=nofollow


Afkorting Naam Andere namen en varianten

A

A.A. Augustinianorum ab Assumptione [Congregatie van de] [Paters] Assumptonisten
Augustiniani ab Assumptione
Pia Societas Presbyterorum ab Assumptione
Congregatie van de Priesters van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Priesters van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
ALB Congregatio Fratrum III Ordinis Sancti Francisci Pauperibus Servanium Albertijnen
Broeders van de Derde Orde van Sint-Franciscus, Dienaren van de Armen

C

Carmel D.C.J. Carmelitane Divino Cuore Jesu [Orde van de Zusters] Karmelietessen van het Goddelijk hart van Jezus
C.F.A.C. of C.F.A. Congregatio Fratrum Alexianorum Cellitarum [Congregatie van de] broeders alexianen
cellebroeders, cellieten
C.F.C. Congregatio Fratrum Christianorum Congregatie van de Christelijke Broeders van Ierland
C.I.C.M. Congregatio Immaculati Cordis Mariae Congregatie van [de Missionarissen van] het Onbevlekt Hart van Maria
[Paters] missionarissen van Scheut
missionarissen van Scheut
scheutisten
C.J. Congregatio Josephitarum [Congregatie van de] Jozefieten
C.M. Congregatio Missionis Congregatie der Missie
[paters] lazaristen
paulijnen
vincentianen
C.M.M. Congregatio Missionariorum de Mariannhill [Congregatie van] Missionarissen van Mariannhill
[paters] missionarissen van Mariannhill
C.P. Congregatio Clericorum Excalceatorum Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Jesu Christi Congregatio Passionis Jesu Christi
Congregatie van het Allerheiligste Kruis en het Lijden onzes Heren Jezus Christus
[paters] passionisten
C.R.L. Canonici Regularis Lateranenses Ordo Canonicorum Regularium Sti Augustini
Orde van de reguliere kanunniken van Sint Augustinus
Congregatio Sancitissimi Salvatoris Lateranensis
Congregatie van de Lateranen
Paters Reguliere Kanunniken van St. Jan van Lateranen
kanunniken van St. Jan van Lateranen
C.R.S.S. Canonici Regularis Sancti Sepulchri Reguliere Kanunniken/Kanunnikessen van het Heilig Graf
C.R.V.C.
zie ook F.V.C.
Canonici Regulares Sancti Augustini Fratrum a Vita Communi Broeders van het Gemene Leven
’broederheren’
C.R.W. Canonici Regularis Vindesemensis Reguliere Kanunniken/Kanunnikessen van Windesheim
C.S. Congregatio Missionariorum a Sancto Carolo Congregatie van de Missionarissen van St. Carolus [Borromeüs]
scalabrinianen
C.S.Al. Congregatio Sancti Aloysii de Gonzage Broeders van Saint Louis
Congregatie van Sint Aloysius van Gonzaga
C.S.D. Congregatio Septem Dolorum Broedercongregatie O.L.Vrouw van Zeven Smarten
Broeders van O.L.Vrouw van Zeven Smarten
Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Broeders van Amsterdam
Broeders van Voorhout
C.S.Sp Congregatio Sancti Spiritus Congregatie van de H. Geest
Congregatie van de H. Geest en van het Onbevlekt Hart van Maria
paters van de H. Geest
spiritijnen
C.SS.R. Congregatio Sanctissimi Redemptoris Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
[paters] redemptoristen
C.S.V. Congregatio Clericorum Parochialium seu Cathechistarium Sancti Viatoris Congregatie van geestelijken van de heilige Viator
viatorianen

F

F.C. Fratres Caritate Broeders van Liefde
(oorspronkelijke naam:) Hospitaalbroeders van de H. Vincentius
F.D.M. Institutum Fratrum B.V.M. a Misericordia Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid
Broeders van Barmhartigheid van Mechelen, Broeders van Scheppers
F.I.C. Fratres Immaculata Conceptae Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
Broeders van Maastricht
Broeders van de Beyaert
F.M.M. Congregatio Fratrum Misercordiae Montabaur Barmhartige Broeders van Montabaur
F.M.M.A. Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis Barmhartige Broeders van Maria-Bijstand
F.S. Filii Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Josephi Zonen van de Heilige Familie
F.S.C. Fratres Scolarum Christianorum Broeders van de Christelijke Scholen
F.S.F. Fratres Sacrae Familiae Broeders van de Heilige Familie
F.V.C.
zie ook C.R.V.C.
Fratres Vitae Communis Broeders van het Gemene Leven

I

I.V.E. Instituto Del Verbo Encarnado Instituut van het Geïncarneerde Woord
(vrouwelijke tak: zie S.S.V.M.)

M

M.A.

M.Afr.
(= P.A., W.P., P.B.)

Societas Missionariorum Africae Missionarissen van Afrika
Afrikaanse Missies
Sociëteit van de Missionarissen van Africa
Gezelschap van de Missionarissen van Afrika
[Paters] Missionarissen van Afrika
identiek aan: P.A., W.P.(Witte Paters)
M.E.P. Société des Missions Étrangères de Paris Genootschap van Buitenlandse Missies van Parijs
Buitenlandse Missies
M.H.M. Societas Sancti Josephi pro Missionibus exteris de Mill Hill apud Londinum Societas Missionariorum a S. S. Joseph (S.S.J.)
Congregatie van Missionarissen van Mill Hill
St. Josephs Congregatie van Mill Hill
St. Josephs Congregatie voor Vreemde Missiën
Fathers van Mill Hill
Paters van Mill Hill
Missionarissen van Mill Hill
M.I.
Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis
(ook: Ordo Sancti Camilli (O.S.Cam.)
Clerici Regulares Ministrantes Infirmis
Ordo Sancti Camilli
paters camillianen
Vaders van de Goede Dood
M.S. Missionarii Dominae Nostrae a la Salette Congregatie van de Missionarissen van La Salette
salettijnen
M.S.C. Congregatio de Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus
[Paters] Missionarissen van het Heilig Hart
Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu
Missionarissen van het H. Hart van Jezus
M.S.F. Congregatio Missionariorum a Sacra Familia Missionarissen van de Heilige Familie
Congregatie van de Missionarissen van de H. Familie
Paters Missionarissen van de H. Familie

O

O.Carm. Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo Ordo Fratrum Carmelitarum Antiqueae Observantiae
Ordo Carmelitarum
Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
[Geschoeide] Broeders van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
Orde van Geschoeide Karmelieten
[Geschoeide] Karmelieten
[Geschoeide] Carmelieten
[Geschoeide] [Paters] Karmelieten
Lieve Vrouwe Broeders
O.C.D. Ordo Carmelitarum Discalceatorum Orde van de Ongeschoeide Karmelieten
Ordo Carmelitarum
[Ongeschoeide Broeders van] Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
[Ongeschoeide] Broeders van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
[Ongeschoeide] Carmelieten
[Ongeschoeide] [Paters] Karmelieten
[ongeschoeide] karmelieten
O.C.D.S. Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis Lekenorde van de Ongeschoeide Karmelieten
O.Cart.
O.Carth.
Ordo Cartusiensis [Orde van de] Kartuizers
Orde van de h. Bruno van Keulen.
O.Cist. Ordo Cisterciensis Orde der Cisterciënzers
zie S.O.Cist.
O.C.S.O. Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae Orde van de Hervormde Cisterciënzers
Orde van de Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding
Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie
[paters] trappisten
OdeM Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum [Orde van de] Mercedariërs
Orde van Onze Lieve Vrouw van Genade tot Vrijkoop van Slaven
Orde van Genade
O.F.M. Ordo Fratrum Minorum Ordo Sancti Francisci (O.S.F.)
Orde van de Minderbroeders Franciscanen
[paters] franciscanen
O.F.M.Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Orde van de Minderbroeders Kapucijnen
Capucijnen
Minderbroeders Capucijnen
Paters Kapucijnen
O.F.M.Conv. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Orde van de Minderbroeders Conventuelen
Frates Minores Conventuales
Paters Minderbroeders Conventuelen
Minderbroeders Conventuelen
Paters Conventuelen
conventuelen
O.F.M.Obs. Ordo Fratrum Minorum Observantiae Orde van de Minderbroeders Observanten
(opgegaan in O.F.M.)
O.F.M.Rec. Ordo Fratrum Minorum Recollectorum Orde van de Minderbroeders Recolletten
(opgegaan in O.F.M.)
O.H. Ordo Hospitalarius Sancti Johannis de Deo Orde van de Hospitaalbroeders van Sint Johannes de Deo
O.M.D. Ordo Frati Excalceatorum de B.M.V. de Mercede
(B.M.V. = Beatae Mariae Virginis)
Orde van de Ongeschoeide Broeders van Onze Lieve Vrouw van Genade
hervormde mercedariërs
O.M.I. Congregatio Missionariorium Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virgines Mariae Congregatie van de Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria
Missionarissen van de H. Carolus Borromeus
Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria
Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria
[paters] oblaten van Maria
O.P. Odro Praedicatorum Ordo Fratrum Praedicatorum
[Orde van de] Predikbroeders
[paters] dominicanen
predikheren
O.Praem. Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis Orde van Reguliere Kanunniken van Prémontré
Orde van Premonstreit
Praemonstratenzers
premonstratenzers
norbertijnen
witheren
O.S.A.

O.E.S.A.

Ordo Sancti Augustini Ordo Eremitarum Sancti Augustini
Orde van de Eremieten van Sint Augustinus (354-430)
Orde van de Augustijnen
[Paters] Augustijnen
Augustijnen Eremieten
augustijnen
O.S.B. Ordo Sancti Benedicti [paters] benedictijnen
O.S.B.Cam. Ordo Camaldulensium [Benedictijnse Orde van de] Camaldulenzen
O.S.C. Ordo Sanctae Crucis [Orde van de] Reguliere Kanunniken van het H. Kruis
Orde van het H. Kruis
[paters] kruisheren
O.S.Cam.
(soms O.S.C.)
Zie officieel M.I.
Clerici Regulares Ministrantes Infirmis Ordo Clericorum regularium Ministrantium Infirmis
Ordo Sancti Camilli
Paters Camillianen
Vaders van de Goede Dood
O.S.Cl. Ordo Sanctae Clarae Orde van de H. Clara
claristen
O.S.F. Ordo Sancti Francisci Zie O.F.M.
O.S.F.S. Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii Congregatie van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales
Paters Oblaten van Sales
Paters Oblaten van de H. Franciscus van Sales
oblaten van Sales
O.S.H. Ordo Sancti Hieronymi Orde van de H. Hiëronymus

hiëronymieten
O.S.R. Ordo Sanctissimi Redemptoris [Orde van de] redemptoristen
Zie C.SS.R.
O.Theat. Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum Orde van de Reguliere Kanunniken Theatijnen (cajetanen, chietijnen)

P

P.A.

(= m.afr.)

Patres Albi Witte Paters (W.P.)
Pères Blancs (P.B.)
identiek aan: M.Afr., Missionarissen van Afrika
P.S.D.P. Congregatio Pauperum Servorum Divinae Providentiae Arme Dienaren van de Goddelijke Voorzienigheid

R

R.C.I.
R.C.J.
Congregatio Rogationis a Corde Jesu rogationisten
R.S.C.J. Religiosae Sanctissimi Cordis Jesu; zie S.C. Religieuzen van het Heilig Hart van Jezus
R.S.V. Congregatio Religiosorum Sancti Vincentii a Paulo, Patrum et Fratrum Congregatie van religieuzen van St. Vincentius a Paulo

S

S.C.J. Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu Sacerdotes a Sacro Corde Jesu
[Congregatie van de] Priesters van het H. Hart van Jezus
Paters Priesters van het H. Hart van Jezus
S.D.B. Societas Sancti Francisci Salesii Congregatie van de Salesianen van Don Bosco
Salesianen
paters salesianen van Don Bosco
S.D.S. Societas Divini Salvatori Congregatie van de Goddelijke Redder
salvatorianen
S.J. Societas Jesu Sociëteit van Jezus
[paters] jezuïeten
orde van de jezuïeten
S.J.M. Servi Jesu et Mariae Dienaren van Jezus en Maria
S.M. Societatas Mariae Gezelschap van Maria
marianisten
Marianistische Familie
S.M. Societatas Mariae Sociëteit van Maria
Sociëteit van de Paters Maristen
[paters] maristen
S.M.A. Societas Lugdunensis pro Missionibus ad Afros Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën
Societas pro Missionibus ad Afros
Sociëteit voor Afrikaansche Missiën van Lyon
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Missionarissen van Cadier en Keer
Missionarissen voor Afrika
Paters Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
paters van Cadier en Keer
S.M.M. Societas Mariae Montfortensis Missionarii Societatas Mariae (MSM)
Congregatie van het Gezelschap van Maria
Missionarissen van het Gezelschap van Maria
Compagnie van Maria
Paters Montfortanen
montfortanen
S.O.Cist. Sacer Ordo Cisterciensis Heilige Orde der Cisterciënzers
= O.Cist.
S.R. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum piaristen (piaren)
SS.C.C. Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae necnon et Adorationes perpetua Sanctissimi Sacramenti Altaris
Congregatie van de Paters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars
Picpus-paters
paters picpussen
Paters van de H.H. Harten
S.Sp.S. Congregatio Servarum Spiritus Sancti Missiezusters van Steyl
Dienaressen van de Heilige Geest
blauwe zusters
S.S.V.M. (Spaans:) Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará
(vrouwelijke orde van I.V.E.)
S.S.S. Societas Sanctissimi Sacramenti [Congregatie van de] Paters van het Allerheiligst Sacrament
Sacramentijnen
paters van Brakkestein
S.V.D. Societas Verbi Divini Gezelschap van het Goddelijk Woord
Gezelschap van Priesters van het Goddelijk Woord
Paters Missionarissen van het Goddelijk Woord
missionarissen van Steyl

W

W.P. zie P.A.

Bronnen

Q3243145 op Wikidata  Intertaalkoppelingen < A > (via reasonator) < B >

rel=nofollow