Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Koninkrijkszaal van Jehovah's Getuigen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen is een vergaderplaats van Jehovah's Getuigen waar een of meerdere plaatselijke gemeenten vergaderen. Jehovah’s Getuigen spreken niet van een „kerkgebouw” of „kerk” om hun plaats van bijeenkomst aan te duiden, maar van „koninkrijkszaal” of kortweg „zaal”.

Naam

De naam Koninkrijkszaal verwijst naar Gods koninkrijk. Jehovah’s Getuigen gebruiken deze benaming omdat zij op deze plaats van aanbidding leren over Gods koninkrijk. De term werd voor het eerst gebruikt in 1935 door Joseph Franklin Rutherford in Honolulu, Hawaii.[1] Voordien was het een tijdje gebruikelijk om plaatselijk een naam te kiezen voor de vergaderzaal, zoals de „Harfensaal” (Harpenzaal) in Berlijn, die genoemd was naar het boek „De Harp Gods”.[2]

Inrichting

Een koninkrijkszaal is in de regel een gebouw met een sobere maar functionele inrichting. Aangezien Jehovah’s Getuigen geen gebruik maken van religieus symbolische voorwerpen of heiligenbeelden, treft men geen beelden, kaarsen, kruisen of andere symbolen aan op of in koninkrijkszalen. Het gebouw heeft een grote en kleine gehoorzaal. Sommige koninkrijkszalen bevatten meerdere gehoorzalen, zodat verschillende gemeenten tegelijk vergaderingen kunnen houden. Aan de muur, meestal achter het podium, waar de spreker staat, wordt de jaartekst bevestigd, een tekst uit de Bijbel die als jaarthema werd gekozen voor alle Jehovah’s Getuigen.[3] In een zaal bevindt zich een „lectuurbalie”[4] of een self-service-lectuurkast waar men publicaties kan halen.

Aangezien geen entree wordt gevraagd, geen geld wordt opgehaald en de lectuur kosteloos aangeboden wordt, staan in de koninkrijkszaal, vaak ergens achteraan, een of meerdere bijdragenbussen, waar iemand eventueel een kleine bijdrage kan in deponeren. Zowel de gehoorzaal als het hele gebouw kan worden aangeduid als „een Koninkrijkszaal”.

Vaak is er in een koninkrijkszaal een bibliotheek van publicaties van het Wachttorengenootschap en eventueel wat andere naslagwerken.

Vroeger, voordat panden werden aangekocht, werden allerlei gebouwen door Jehovah’s Getuigen gehuurd om hun vergaderingen te houden, inclusief aula’s van scholen en zaaltjes in café’s. In de jaren 1980 is men in Nederland begonnen met het zelf bouwen en renoveren van koninkrijkszalen. Een voorbeeld van de zogenaamde „snelbouwzalen” staat in Tilburg-Noord. Een fundament werd gelegd, en op vrijdag 18 september 1991 werd begonnen aan de eigenlijke bouw. Drie dagen later werd er reeds een eerste christelijke vergadering gehouden in een gereedgekomen nieuwe zaal waar twee gemeenten gebruik van gingen maken.[5]

Vanaf augustus 2014 werd op de buitenmuur van de koninkrijkszalen een bordje aangebracht met het logo van de website jw.org.

Activiteiten in de koninkrijkszaal

Een gemeente van Jehovah’s Getuigen organiseert wekelijks op een tweetal dagen christelijke vergaderingen. Gemeenten bepalen zelf op welke tijden er vergaderingen zijn, rekening houdend met de plaatselijke situatie. Een zaal wordt vaak door verschillende gemeenten van Jehovah’s Getuigen gebruikt, die dan onderling regelen welke gemeente op welke dag, of (in het weekend:) welk moment van de dag, de zaal kan gebruiken.

Bij iedere „vergadering” worden twee gebeden uitgesproken en drie liederen gezongen.

Weekendbijeenkomst

De weekendbijeenkomst, meestal gehouden op zondag, bestaat uit twee delen:

 • Een openbare lezing. Dit is een toespraak over Bijbels thema. Deze duurt 30 minuten, en wordt gehouden door een ouderling of soms een dienaar in de bediening. Vaak komt hiervoor een spreker uit een andere „gemeente” van Jehovah’s Getuigen.
 • De Wachttorenstudie. Hierin wordt een Bijbels onderwerp behandeld aan de hand van een artikel in het tijdschrift De Wachttoren. In een vraag-en-antwoordbespreking gebruikt de studieleider de vragen uit het artikel en stelt bijkomende vragen om. De aanwezigen worden aangemoedigd de stof in eigen woorden te formuleren.
Doordeweekse vergadering

Een bijeenkomst, genaamd de Leven en dienen als christenen-vergadering, vindt gewoonlijk plaats op een avond tijdens de week. Wat er besproken zal worden is terug te vinden in Leven en dienen als christenen: werkboek voor vergaderingen, dat ook een aantal korte artikelen bevat voor deze vergadering. De verschillende korte onderdelen worden ofwel als toespraak en ofwel in de vorm van een vraag-en-antwoord-besprekkng gehouden. Vaste onderdelen zijn een stukje Bijbellezen, een bespreking van het Bijbelleesgedeelte van die week. Er worden een aantal mogelijkheden gedemonstreerd (vaak aan de hand van een filmpje) voor korte gesprekken bij de verkondiging in het openbaar en voor Bijbelstudie, waarbij de publicaties van het Wachttorengenootschap kunnen worden gebruikt.

Andere activiteiten

Naast de wekelijkse vergaderingen kunnen volgende activiteiten plaatsvinden in de koninkrijkszaal:

 • Velddienstbijeenkomst
Jehovah’s Getuigen noemen hun van-huis-tot-huis-prediking ook velddienst. Voorafgaand aan deze activiteit komen zij samen voor een korte bespreking om in te delen of af te spreken wie met wie zal samenwerken, om te bepalen waarheen zij zullen gaan, en verdere regelingen te treffen, zoals eventuele notities uitwisselen.
De jaarlijkse bijeenkomst om Jezus’ dood te gedenken, waarbij voor en na de eenvoudige ceremonie (waarbij wijn en ongezuurd brood wordt doorgegeven door de aanwezigen) een lezing wordt gehouden waarin de betekenis van Jezus’ dood wordt toegelicht.
 • Speciale lezing
Deze toespraak wordt gewoonlijk op de eerste weekendbijeenkomst na de Gedachtenisviering gehouden.
 • Lezing door een vertegenwoordiger van het hoofdkantoor
Een vertegenwoordiger van het hoofdkantoor bezoekt het plaatselijke bijkantoor van het land, enngeeft bij deze gelegenheid een toespraak. Tegenwoordig kan deze vaak met livestream in de koninkrijkszaal worden gevolgd.
 • Huwelijkslezing
Afhankelijk van de wettelijke regelingen, kan in sommige landen (vb. Italië of de Verenigde Staten) het wettelijke huwelijk in de koninkrijkszaal worden gesloten door een als beambte opgeleid christelijk bedienaar van Jehovah’s Getuigen. In Nederland en België bestaat deze regeling niet. Er wordt gewoonlijk wel een toespraak gehouden, die Bijbelse aspecten over het huwelijk belicht.
 • Begrafenislezing (Herdenkingstoespraak)
 • Ouderlingen- en dienarenbespreking
 • Indien de koninkrijkszaal hiervoor gepast is of gunstig gelegen is, kunnen door het Wachttorengenootschap georganiseerde scholen (bijvoorbeeld een school voor ouderlingen of volletijdpredikers) of kleine congressen.
 • inwijdingstoespraak
Wanneer een nieuwe koninkrijkszaal in gebruik genomen wordt of „opgedragen wordt aan Jehovah”, volgt een toespraak door een vertegenwoordiger van het bijkantoor of soms van het hoofdkantoor.
 • De vergaderingen worden in sommige gemeenten ook opgenomen en/of in livestream aangeboden.

Weblinks

JworgSite.png (nl) www.jw.org/nl  Officiële website

1px.png http://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/bijeenkomsten/  Locaties van koninkrijkszalen

WOL.png De Wachttoren 15 oktober 2006  Trouwen in de Koninkrijkszaal

WOL.png De Wachttoren 15 februari 2009  Begrafenis in de Koninkrijkszaal

Videolinks

JworgSite.png Wat gebeurt er in een Koninkrijkszaal?  (op jw.org)

Een impressie van de bouw van een koninkrijkszaal in Harlingen en hoe die er uitziet wanneer die klaar is:

1px.png Bekijk op YouTube  Bouw Koninkrijkszaal Harlingen (Deel 1) op YouTube

1px.png Bekijk op YouTube  Bouw Koninkrijkszaal Harlingen (Deel 2) op YouTube


Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods Koninkrijk, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, 1993, blz. 319
 2. º Jaarboek van Jehovah’s Getuigen, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, 1999, blz. 134
 3. º Wanneer de zaal door anderstalige gemeenten wordt gebruikt, kan de jaartekst in een aantal verschillende talen worden weergegeven.
 4. º De Wachttoren, 15 oktober 1962, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, blz. 631
 5. º Onze Koninkrijksdienst, november 1992, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, Emmen, blz. 3
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow