Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Gulden regel (leefregel)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Gulden Regel is de leefregel die zegt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. De Gulden Regel wordt in de een of andere vorm aangetroffen in vrijwel elke godsdienst en cultuur, en is het uitgangspunt van veel humanistische stromingen en levensfilosofieën.

Jodendom

Thora: Tob. 4,15. Ook werd de uitspraak gedaan door rabbi Hillel de Oudere: Wat gij haat, doe dat een ander niet aan (eerste eeuw v.Chr.).

Christendom

”Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen" (Jezus).

Oude Testament (Deuterocanonieke boeken): Tobit 4,15.

Volgens de Herziene Willibrordvertaling (1995): Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan.
Volgens de Apocriefen in de NBG'51: En wat jezelf verafschuwt moet je niet een ander aandoen.

In het Nieuwe Testament komt de uitspraak voor in het Evangelie naar Mattheus (7,12)

Volgens Staten vertaling: Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
Volgens Luther vertaling: Alles dus, wat gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun dat ook; want dit is de Wet en de Profeten.
Volgens Leidsche vertaling: Alwat gij dus wilt dat de mensen u doet, doet gij hun desgelijks; want dat is Wet en Profeten.

Ook in het Evangelie naar Lucas(6,31).

Volgens Staten vertaling: En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.
Volgens Luther vertaling: En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook zo.
Volgens Leidsche vertaling: En zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet hun desgelijks.

Overigens wordt de spreuk hier op een "positieve", áctieve wijze geformuleerd (de opdracht om iets te dóén), en niet op een passieve wijze (de opdracht om iets te láten).

Islam

In de Koran komt de uitspraak niet voor. Wel kan verwezen worden naar de Hadîs (uitspraken en daden die aan Mohammed worden toegeschreven). Ook hier in het kader om een goede, vreedzame samenleving te realiseren.

“Niemand van jullie is een gelovige tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst” (Mohammed)

Hadîs (An-Nawawi): "Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."

Hindoeïsme

“Dit is de hoogste plicht: doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen en wens hen toe wat jezelf verlangt.” Mahabharata V 1517

“Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn. Dit is het wezen van plicht. Al het overige komt voort uit zelfzuchtige verlangens. “ (dharma)

Boeddhisme

"Kwets anderen niet met wat jou kwetst" (Boeddha).

"Zoals een moeder, zolang zij leeft, haar kind, haar enig kind bewaakt en beschermt, moge zo elkeen met onbelemmerde geest gelijk welk levend wezen beminnen." (Metta-Sutta 149)

Taoïsme

“Voor allen die goed zijn (voor mij) ben ik goed; en voor diegenen die niet goed zijn (voor mij) ben ik ook goed; zodoende zullen allen ertoe komen goed te zijn." Tau Te Tjing 49,2

Baha'i

Het principe van eerlijkheid, vaak de Gulden Regel genoemd, komt voor in alle godsdiensten. Baha'u'llah heeft deze spirituele wet als volgt opnieuw benadrukt: “Leg op geen enkele ziel een last waarvan u niet zou willen dat zij u zou worden opgelegd, en wens niemand de dingen toe die gij niet voor uzelf zou wensen. Dit is mijn beste raad voor u om na te volgen.”

Humanisme

Ga zorgvuldig en gewetensvol om met andere mensen, met de wereld en met jezelf, omdat je vindt dat mensen, dat gewoon waard zijn. Het wordt wel zo gezegd: “ga met anderen om, zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.”

Confucianisme

"Wat je zelf niet aangedaan wilt worden, doe dit ook anderen niet aan" (Confucius).

Wat wij niet willen dat anderen ons aandoen, moeten wij ook anderen niet aandoen. De regel van menslievendheid is om voor uzelf een parallel te trekken voor de behandeling van anderen.

‘Is er enig woord’, vroeg Tse Kung, ‘dat als gedragsregel voor het leven kan dienen?’ De meester antwoordde: ‘Is sympathie niet dat woord? Doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst.’

Jaïnisme

”Men dient alle wezens te behandelen zoals men zelf zou willen worden behandeld. Daar alle wezens pijn verafschuwen, dient men niemand te doden.”

Mazdeïsme

”Doe anderen niet aan wat niet goed voor uzelf is. Predik niet door de mond maar door dienende handelingen.”

Sikhs

”Zoals u zaait, zo zult u oogsten; dit [aardse] lichaam is het resultaat van uw handelingen.”

Indianen

“Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen.”

Griekse filosofie

“Doe niet aan anderen wat uzelf niet wenst te ondergaan.” (Isocrates) “Behandel uw vrienden zoals u door hen behandeld wilt worden.” – (Aristoteles)

Link