Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Gedachtenisviering (Jehovah's Getuigen)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De datum 14 nisan

De joden telden hun maanden van nieuwe maan tot nieuwe maan. Ze vierden het Pesach op de veertiende dag van de maand nisan, de eerste maand van de religieuze kalender (Leviticus 23:5 (NW); Numeri 28:16 (NW)).

De maand nisan begon wanneer de maansikkel van de eerste nieuwe maan die volgt op de lente-equinox (het begin van de lente) op het noordelijk halfrond, in Jeruzalem bij zonsondergang zichtbaar werd. Merk op dat dit niet het moment is van de astronomische nieuwe maan. Het kan achttien tot dertig uur duren vooraleer de maansikkel na de astronomische nieuwe maan zichtbaar wordt.[1]

Wanneer men vanaf dat moment veertien dagen verder telt, komt men op 14 nisan. Deze dag valt steeds omstreeks de volle maan.

De Gedachtenisviering is de herdenking van Jezus’ dood, zoals die door Jehovah's Getuigen wordt gevierd.

Een paar uur voordat Jezus stierf, gaf hij zijn discipelen de opdracht om zijn dood te herdenken. „Doe dit om mij te gedenken” (Lukas 22:19 (GNB)) Deze plechtigheid kwam bekend te staan als „het avondmaal des Heren” (1Korinthiërs 11:20 (NW)).

Dit Avondmaal vond plaats op de datum van het joodse feest van Pesach (Grieks: Pascha), op 14 nisan volgens de toen gevolgde joodse kalender.[2] (Zie kader.) Omgerekend naar de gebruikelijke westerse kalender valt dit rond de eerste volle maan na 21 maart, na zonsondergang.[3] In 2019 viel deze herdenking op vrijdagavond 19 april, en in 2020 op dinsdagavond 7 april (voor het eerst online wegens de Covid-19-pandemie); in 2021 op zaterdag 27 maart (opnieuw online). De volgende jaren valt de viering op vrijdag 15 april 2022, dinsdag 4 april 2023 en zondag 24 maart 2024.[4]

De dagen vóór de viering

In de periode voor de Gedachtenisviering proberen Jehovah’s Getuigen velen uit te nodigen.

Tijdens de week die voorafgaat aan de Gedachtenisviering overdenken Jehovah’s Getuigen de laatste dagen van Jezus’ leven op aarde, door de betreffende Bijbelpassages te lezen die betrekking hebben op die dag. (Zie onder.)

De Gedachtenisviering

Ongezuurd brood en rode wijn

Op de avond van de 14e nisan komt de plaatselijke gemeente bijeen in een Koninkrijkszaal of een passende ruimte. Na het zingen van een loflied wordt een gebed uitgesproken. In een toespraak wordt uitgelegd wat de betekenis is van het offer dat Jezus Christus heeft gebracht en wat dat voor de mensheid vandaag de dag betekent. Na zonsondergang worden twee symbolen rondgegeven, allereerst een bordje met ongezuurd brood (matze) en daarna een glas rode wijn. Deze symboliseren Jezus’ lichaam en bloed. In het Evangelie van Mattheüs staat het volgende verslag:

„Jezus [nam] een brood, en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: ’Neemt, eet. Dit betekent[5] mijn lichaam.’ Ook nam hij een beker, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: ’Drinkt allen hieruit; want dit betekent mijn „bloed van het verbond”, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden tot vergeving van zonden.’”Mattheüs 26:26-28 (NW).

In een doorsneegemeente van Jehovah’s Getuigen eet of drinkt niemand van deze symbolen. De reden hiervoor is, dat Jehovah’s Getuigen geloven in twee verschillende vooruitzichten voor het eeuwige leven.

  • Ten eerste zijn er diegenen met het vooruitzicht op hemels leven. De 144.000 uit Openbaring 7:4 (NW) wordt gezien als een letterlijk aantal, die gezalfd zijn tot hemels leven. Enkel zij gebruiken van deze symbolen.
  • De grote meerderheid van Jehovah’s Getuigen heeft de hoop om voor eeuwig in een paradijs op aarde te leven. Zij denken bij het doorgeven respectvol aan het loskoopoffer van Jezus Christus, maar nuttigen het ongezuurd brood en de wijn niet.

Wanneer het rondgeven van het ongezuurd brood en de wijn beëindigd is, is de eigenlijke viering ten einde. Na een afsluitend lied en een gebed is ook de bijeenkomst afgelopen.

Voor Jehovah’s Getuigen is dit de belangrijkste dag van het jaar. Dit was dan ook de enige dag die gemarkeerd stond op de kalender die jaarlijks door het Wachttorengenootschap werd uitgegeven.

De chronologische gebeurtenissen

Leesschema Avondmaal

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
JworgSite.png jw.org  Meertalige officiële website met audio- en videobestanden van het Wachttorengenootschap

WOL.png Avondmaal des Heren  Lemma in Inzicht in de Schrift, in de Watchtower Online Library

  1. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk, 15 juni 1977, (w77 15/6-E) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Questions From Readers,, p. 383-384
  2. º Jehovah’s Getuigen maken daarbij geen gebruik van de hervormingen in de joodse kalender die in latere eeuwen doorgevoerd werden, die vier regels bevat waarom het begin van het jaar één of twee dagen uitgesteld wordt.
  3. º De dag begint bij de Joden met zonsondergang. Zie ook Leviticus 23:32 (GNB)
  4. º In 2016, 24 maart, trad hierbij de uitzonderlijke situatie op, dat 14 nisan volgens deze berekening een hele maand vóór 14 nisan in de huidige berekende rabbijns-joodse kalender viel. Een reden hiervoor is, dat de berekende joodse kalender nog gebaseerd is op de cyclus van Meton, waarin elk 19e jaar een schrikkelmaand wordt ingevoegd.
  5. º Hoewel hier letterlijk staat: „Dit is mijn lichaam”, verklaren Jehovah’s Geruigen dat dit beeldspraak is, net zoals wanneer Jezus zegt: „Ik ben het licht van de wereld”, of „Ik ben de ware wijnstok” dit ook geen wonderbaarlijke wezensverandering inhoudt.—Zie het lemma Misoffer in Redeneren aan de hand van de Schriften, een uitgave van Jehovah’s Getuigen, 1993, in de Watchtower Online Library.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow