Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Europäischer Kartellverband

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Europäischer Kartellverband der christlichen Studentenverbände, afgekort EKV, is een oecumenische arbeidsgemeenschap van diverse Europese christelijke studentenkoepels en christelijke studentenverenigingen. Het EKV bezit als niet-gouvernementele organisatie consultatieve status bij de Raad van Europa en is aanwezig d.m.v. studentenkoepels in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Vlaanderen, Italië, Hongarije en d.m.v. onafhankelijke studentenverenigingen in Frankrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Oekraïne.

Geschiedenis

In 1970 vonden er gesprekken plaats tussen de Duitse koepel van technische studentenverenigingen, TCV, en de Oostenrijkse koepel van collegebonden, MKV, te Heroldsberg, in de omgeving van Neurenberg. Daar werden de eerste verkennende gesprekken gevoerd voor de oprichting van een arbeidsgemeenschap van christelijke studentenverenigingen uit heel Europa om aan gemeenschappelijke belangenvertegenwoordiging te doen.

Op 19 mei 1973 vonden verdere gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van diverse Europese christelijke studentenkoepels op het Belgische consulaat te Salzburg. De krachtlijnen van een nieuw op te richten arbeidsgemeenschap werden vastgelegd: gemeenschappelijke belangenvertegenwoordiging, coördinatie van initiatieven, samenwerking m.b.t. onderwijs, vorming en informatie-uitwisseling.

Het kwam uiteindelijk tot de officiële oprichting van het EKV op 15 november 1975, toen op het Schloss Klessheim te Salzburg de oprichtingsvergadering plaatsvond door zeven studentenkoepels uit Duitsland, Oostenrijk en Italië, namelijk het Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV) en het Technischer Cartellverband (TCV) uit Duitsland, het Cartellverband der katholischen österreichischen Studentenverbindungen (ÖCV), Mittelschüler Kartell-Verband (MKV) en de Ring katholischer akademischer Burschenschaften (RkaB) uit Oostenrijk, en tenslotte het Südtiroler Mittelschüler-Verband (StMV) uit Noord-Italië. Diezelfde dag werd de Oostenrijkse studentenkoepel van monarchistische studentenverenigingen, de Akademischer Bund katholisch-österreichischer Landsmannschaften (KÖL), als eerste nieuwkomer opgenomen.

In de loop der jaren werden nog andere koepels van studentenverenigingen lid van de arbeidsgemeenschap: het Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine (KV), de Ring katholisch-deutscher Burschenschaften (RkdB) en het Unitas-Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine (UV) uit Duitsland, het Kartellverband katholischer nichtfarbentragender akademischer Vereinigungen Österreichs (ÖKV), het Verband farbentragender Mädchen (VfM) en de Vereinigung christlicher Studentinnenverbindungen Österreichs (VCS) uit Oostenrijk, het Schweizerischer Studentenverein (StV) uit Zwitserland, het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) uit Vlaanderen en het Keresztény Diákegyesülletek Kartellszövetsége (KEDEX) uit Hongarije. Momenteel zijn 16 koepels lid van het EKV, die samen meer dan 120.000 studenten en oud-studenten vertegenwoordigen gegroepeerd in meer dan 660 studentenverenigingen.

Sedert 1979 beschikt het EKV over een kuratorium van prominenten uit de politieke, economische en religieuze wereld. Aan het hoofd hiervan stond S.C. Fürst Franz Josef II von und zu Liechtenstein tot zijn dood in 1989. Hij werd opgevolgd door de voormalige Oostenrijkse minister voor buitenlandse zaken Dr. Aloïs Mock en S. D. Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein tot 2000.

In 1985 verwierf het EKV consultatieve status als NGO bij de Raad van Europa.

Het EKV beschikt ook over een kurie van vrije verenigingen. Dit zijn onafhankelijke christelijke studentenverenigingen die niet tot een nationale studentenkoepel behoren. Momenteel kent deze kurie 9 leden uit Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en de Oekraïne en 2 kandidaat leden uit Oostenrijk en Roemenië.

Het EKV organiseert verschillende activiteiten. Tot op heden vonden er zes Eurose studentendagen plaats, namelijk te Wenen, Tübingen, Brussel, Wenen, Boedapest en Tulln. Elk jaar vindt een algemene vergadering, een Kartellvollversammlung (KVV), plaats.

Eind oktober 2006 besliste het Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen, als grootste lid van het EKV, zijn lidmaatschap te laten rusten voor de jaren 2007 en 2008. Dit gebeurde uit onvrede met herhaalde pogingen vanuit het EKV zich in te mengen met de interne aangelegenheden van de studentenkoepel.

Beginselen

Lidmaatschapsvoorwaarde

Om lid te worden van het EKV moet een koepel van studentenverenigingen, of een onafhankelijke studentenvereniging, zich principieel bekennen tot een van de verschillende christelijke denominaties. Dat wil zeggen dat de leden die tot deze verenigingen behoren zich hiertoe moeten bekennen als voorwaarde tot lidmaatschap. Zo zijn er koepels van studentenverenigingen die uitsluitend toegankelijk zijn voor katholieken, en koepels die zowel voor katholieken, protestanten en orthodoxen toegankelijk zijn. Zowel kleurdragende studentenverenigingen als niet kleurdragenende studentenverenigingen zijn toegelaten. Het EKV staat open voor gemengde en niet-gemengde studentenverenigingen. Deze studentenverenigingen hebben zowel actieve leden, die studeren, als oud-leden, die afgestudeerd zijn en verbonden blijven met hun studentenvereniging.

Kritiek

Midden-Europese koepels van studentenverenigingen, die volgens het Duitse model werken, hebben zich gedurende de laatste 200 jaar ontwikkeld tot grote en sterke zelfstandige en soevereine organisaties, met een groot gehalte aan eigen tradities en gewoontes. Hun geschiedenis is onderdeel van de cultuurgeschiedenis van de samenleving waartoe ze behoren. Het zich afgrenzen tegenover andere studentenverenigingen en koepels van studentenverenigingen heeft aldus geleid tot een grote bloei en sterke eigen identiteitsvorming. Onderlinge contacten tussen deze diverse organisaties kwamen wel voor, maar waren uitzondering op de regel. Ook en vooral in de confessionele koepels van studentenverenigingen, die enkel toegankelijk waren voor katholieken of protestanten, onderscheiden zich sterk van elkaar. De oprichting van het EKV, in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concillie, heeft een sterk oecumenische werking gehad. Daardoor zijn de afzonderlijke koepels sterk onder druk komen te staan hun eigenheid en tradities op te geven. Tradities en gebruiken die gedurenden bijna honderd jaar lang zorgen voor grote bloei worden nu via de achterdeur uitgehold en verdwijnen. Deze gelijkschakeling zorgt voor grote vervlakking en relativisme in de studententradities.

Leden

koepelverenigingen

 • Akademischer Bund katholisch-österreichischer Landsmannschaften (KÖL) (Oostenrijk)
 • Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV) (Duitsland +)
 • Cartellverband der katholischen österreichischen Studentenverbindungen (ÖCV) (Oostenrijk en Zuid-Tirol)
 • Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine (KV) (Duitsland +)
 • Kartellverband katholischer nichtfarbentragender akademischer Vereinigungen Österreichs (ÖKV) (Oostenrijk)
 • Unitas-Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine (UV) (Duitsland +)
 • Schweizerischer Studentenverein (StV) (Zwitserland +)
 • Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) (Vlaanderen)
 • Keresztény Diákegyesülletek Kartellszövetsége (KEDEX) (Hongarije)
 • Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV) (Oostenrijk)
 • Südtiroler Mittelschüler-Verband (StMV) (Zuid-Tirol)
 • Ring katholischer akademischer Burschenschaften (RKAB) (Oostenrijk)
 • Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften (RKDB) (Duitsland)
 • Technischer Cartell-Verband (TCV) (Duitsland)
 • Verband farbentragender Mädchen (VfM) (Oostenrijk)
 • Vereinigung christlicher Studentinnenverbindungen Österreichs (VCS) (Oostenrijk)

kurie van vrije verenigingen

 • A.V. Austria-Sagitta Wien (Oostenrijk)
 • E.M.V. Tauriscia Oberschützen (Oostenrijk)
 • K.Ö.H.V. Universitas Wien (Oostenrijk)
 • A.K.V. Amos Maribor (Slovenië)
 • K.St.V. Pragensis Prag (Tsjechië)
 • S.K.A.S. Istropolitan Bratislava (Slowakije)
 • G.U.K.S. Obnowa Lemberg (Oekraïne)
 • E.St.V. Robert Schuman Argentorata Strassburg (Frankrijk)
 • Ch.Ö.Stb. Liechtenstein Wiener Neustadt (Oostenrijk)
 • Wingolf Wien (Oostenrijk)
 • Audacia Napocensis Klausenburg (Cluj) (Roemenië)
 • K.A.V Merkenstein Wien (Oostenrijk)
 • K.O.St.V. Golania zu Arne(Syrië/Oostenrijk)
 • Corp. Tautito Kaunas (Litouwen)
 • C.Ö.M.L. Corps Maximilian II. Wien (Oostenrijk)
 • C.R.St.V. Aquila Varadinensis Großwardein (Oradea) (Roemenië)

Lied

Het EKV heeft een lied, waarvan de tekst in het Latijn is getoondicht, en de melodie gebaseerd is op het Duitse lied Strömt herbei ihr Völkerscharen.

Vitae nostrae fundamentum fides christiana sit,

magna voce praedicamus: Hic et nunc Europa fit!

Litterisque dedicati unum semper petimus:

|: Deus, frater et Europa finis vitae maximus! :|