Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Essay:Expliciet versus impliciet

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit is een gebruikersessay geschreven door SjorsXY 3 apr 2010 (UTC)

Dit essay gaat over de vele overeenkomsten en vergelijkingen van onbewuste (impliciete)gedachtengangen
en bewuste (expliciete) gedachtengangen, ten behoeve van een beter inzicht (begrip) over het menselijke brein.

Impliciete ontwikkeling.Samenvatting

Door het aanleren van een woordelijke taal wordt bij vrijwel alle mensen een 'beredenerend denken' ontwikkeld. Dit is een lineaire manier van denken, die eerst de woordelijke beredenering middels het bewustzijn in gedachten bewust laat worden, en daarna pas het bijbehorende begrip erover. Mensen die beelddenkend zijn, ervaren (begrijpen) méér dingen, en slaan daarbij de 'woordelijke beredenering' over. Er wordt dan direct van begrip naar begrip gegaan, of met een verzameling begrippen, wat een moment van bewustwording is van slechts fracties van seconden. Het onderbewustzijn reageert dan vrijwel gelijktijdig met de prikkel (waarneming, gedachtengang, gevoel) die het oproept. Bij de meeste mensen zijn echter denkstructuren ontwikkeld waarbij het bewustzijn het onderbewustzijn tegen- of weerhoudt er optimaal gebruik van te maken. Dit betreft dan een minder goed of een beter ontwikkelde intuïtie. Dit uit zich bij de meeste mensen in impliciete- en expliciete kenmerken.

Inleiding

Het is bij een doorgaans expliciete manier van denken moeilijk of niet mogelijk een totaalbegrip van een wereldbeeld of ander perspectief te verkrijgen, in de zin van dat het één geheel is. De expliciete (bewuste) manier van denken (beredeneren, begrijpen)zijn slechts afzonderlijke begrippen van beredeneringen tezamen, met slechts enkele (toegelaten) gevoelens die daarbinnen een verbindende factor zijn. De impliciete (onbewuste) manier van denken (intuïtie, begrijpen, intuïtie, begrijpen, ....) komt voort en wordt automatisch aangepast vanuit het geheugen. Doordat dit onbewuste processen betreft worden gevoelens voortdurend gebruikt om te associëren met gegevens / ervaringen die er op enigerwijs mee te maken hebben. Dit bewerkstelligt het dat het begrip binnen het denken één geheel vormt, zodat ook alle waarnemingen volledig begrepen worden, met een volledig begrijpen van de wereld. Het volledig doorvoeren, wat alleen onbewust kan geschieden, van dit begrip, is meestal alleen zo aanwezig bij mensen die op een bepaalde manier autistisch denken, zoals bij sommigen met het Aspergersyndroom.

Betoog

De respectievelijke tegengestelden van het impliciete en het expliciete hebben overeenkomende vergelijkingen, die het begrijpen als geheel o.a. mogelijk maken :

Impliciet :

Expliciet :

Notabene : Het bovengenoemde is over het algemeen gesproken en zijn telkens uitersten van elkaar.

Zie ook

Referenties