Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Emphatic Diaglott

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Diaglott IBSA.png Emphatic Diaglott 1942 Edition.jpg
Links de Emphatic Diaglott, uitgave 1902 door de International Bible Students Association.
Rechts de uitgave 1942 in recentere druk.
Uitgevers
1864: Fowler and Wells Ltd. of New York
1902: International Bible Students Association
1942: Watch Tower Bible and Tract Society
2003: ’Fourth Edition’, The Abrahamic Faith Beacon Publishing Society, Miami
2010: Kessinger Publishing[2]

De Emphatic Diaglott is een interlineaire vertaling van het Griekse Nieuw Testament naar het Engels. Ze was het werk van Benjamin Wilson.

Geschiedenis

Een tijdje nadat de familie Wilson in 1844 van Engeland verhuisde naar Geneva in Illinois, Verenigde Staten, begon Wilson aan een vertaling van het Griekse Nieuwe Testament.

In september 1855 verscheen in het tijdschrift van John Thomas, The Herald of the Future Age, een brief van Wilson, waarin hij Thomas en „anderen” dankte voor hun hulp bij het vertalen. Wilson vroeg om verdere hulp om het werk te publiceren. In 1857 verscheen het eerste deel.

Wilson was niet alleen de vertaler, maar deed ook het zetwerk van deze Bijbeluitgave. De Griekse letters werden in Engeland besteld. Het drukwerk van de eerste uitgave in 1865 werd verzorgd door Orson Squire Fowler van de firma Fowler and Wells Ltd. uit New York.

In 1894 verscheen de volledige vertaling onder de naam Emphatic Diaglott.

Na Wilsons dood in het jaar 1900, erfden zijn nakomelingen de drukplaten en de copyrights. Een op dat moment anonieme koper schonk deze aan de International Bible Students Association, de latere Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Wachttorengenootschap). Charles Taze Russell verklaarde later dat hij de drukplaten zelf aan het Wachttorengenootschap had geschonken. Mogelijk had hij deze aangekocht door een derde partij.[3] De Bijbelonderzoekers (Jehovah’s Getuigen) hadden voordien reeds gebruik gemaakt van deze vertaling. Vanaf 1902 werd de Diaglott door het Wachttorengenootschap gedrukt en verspreidden zich zo over de hele wereld. Hierdoor kwam deze uitgave niet in de vergetelheid. De uitgave van 1902 bevatte „een vriendelijke kritiek” van de uitgever, die in latere uitgaven niet werd herdrukt. Hierin werd opgemerkt dat hoewel het een waardevol werk is, de vertaler volgens de uitgevers op enkele punten fout zat: blijkbaar geloofde hij niet in het voormenselijke bestaan van Jezus, niet in een persoonlijke duivel, aangezien hij dit vertaalde als „het kwade principe”, en geloofde hij dat Jezus nog steeds mens en vlees was.[4]

Ongeveer honderd jaar lang bleef het Wachttorengenootschap de enige uitgever van de Diaglott. Toen het genootschap later zelf een drukkerij had, werden de drukplaten opnieuw gezet om in 1927 op de eigen persen van het genootschap te worden gedrukt. Een bijkomende oplage verscheen in 1942.

In 1952 vielen de copyrights van de Diaglott in het publieke domein. Aangezien het Wachttorengenootschap de Diaglott goedkoop verkocht (in de jaren 1970 voor 2 dollar per exemplaar) en vanaf 1990 kosteloos aanbood (met de mogelijkheid er een vrijwillige bijdrage voor te schenken),[5] zagen anderen er geen brood in om deze ook te gaan drukken.

Soms wordt de Emphatic Diaglott verkeerdelijk gezien als een vroeger werk van Jehovah's Getuigen. Hoewel zij deze hebben gedrukt, waren zij niet de vertalers.[6] Een aantal van Wilsons zienswijzen, bijvoorbeeld dat de duivel allegorisch te verstaan is en dat Jezus geen voormenselijk bestaan in de hemel had, staan ook in contrast met die van het Wachttorengenootschap.

Wilsons eigen kerkgemeenschap, de Church of God of the Abrahamic Faith, overwoog om een eigen uitgave te herdrukken. In 2003 publiceerde de kerk uit Miami, met steun van de Christadelphians in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten hun eigen editie via de Abrahamic Faith Beacon Publishing Society, met een nieuw voorwoord.

Kenmerken

Griekse tekst met interlineaire vertaling

De Emphatic Diaglott bevat de Griekse tekstuitgave van Johann Jakob Griesbach. Tussen de regels Griekse tekst (=’interlineair’) staat telkens een letterlijke Engelse woord-voor-woord-vertaling. Het woord Diaglott in de titel verwijst naar dit gebruik van twee talen.

Engelse vertaling

Een smallere zijkolom bevat een Engelse vertaling. Dit was een nieuwe vertaling, door Benjamin Wilson, gebaseerd op de woord-voor-woordvertaling en op het werk van tekstcritici en Bijbelvertalers. Soms volgt de vertaling de op dat moment oudste bekende manuscripten. In de tekst van deze vertaling valt op dat sommige woorden met beginhoofdletters, helemaal in hoofdletters, in kleinkapitaal of cursief gedrukt staan. De bedoeling hiervan is weer te geven op welk woord in deze zinsnede om een bepaalde reden de klemtoon (Engels: ’emphasis’) ligt, vandaar het woord Emphatic in de titel.

Voetnoten en verwijzingen

Onder elke pagina staan een aantal voetnoten en verwijzingen. In deze voetnoten wordt aangegeven hoe de vertaling volgens het Vaticaans manuscript 1209 (Codex Vaticanus) zou luiden. Verwijzingen naar teksten in de Hebreeuwse Bijbel zijn altijd opgenomen en verwijzingen naar parallelteksten in het Nieuwe Testament.

Appendix

Het werk bevat een appendix met een alfabetische lijst van in deze vertaling gebruikte plaatsnamen en eigennamen, maten, gewichten en munten, edelstenen, door de apostelen gebruikte zinsneden, enz. Het is niet slechts een alfabetische index van Bijbelwoorden of een korte concordantie, maar bij elk woord wordt ook wat uitleg gegeven, zodat het lijkt op een Bijbels woordenboekje.

In de interlineaire woord-voor-woordvertaling gebruikt Wilson als vertaling voor het Griekse κύριος (heer of Heer) het Engelse woord „Lord”. In de vertaling in de zijkolom gebruikt hij een aantal keer „Jehovah” voor de Goddelijke naam, wanneer de Griekse tekst het woord κύριος (heer/HEER) gebruikt in een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel. Voorbeeld: Lukas 20:42-43 luidt: „For David himself says in the book of Psalms, Jehovah said to my Lord, sit thou at my Right hand, ’till I put thine enemies underneath thy feet”. Jesus citeert hier Psalm 110:1.

Zie ook

Online

De Emphatic Diaglott op het internet:

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovah's Getuigen - Verkondigers van Gods Koninkrijk (jv) Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1993. Hoofdstuk 27: Het drukken en verspreiden van Gods eigen heilige Woord - Subkopje: De bijbel drukken op onze eigen persen'',, p. 606
  2. º Kessinger Publishing (494 pagina's) - ISBN 9781169351097
  3. º Rechtszaak Maria Russell contra Charles T. Russell; april 1907
  4. º "A Friendly Criticism", Emphatic Diaglott, uitgave 1902.
  5. º De Wachttoren, Engelse uitgave van 8 oktober 1979, p. 31. Wacht Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
  6. º Christadelphian Tidings of the Kingdom of God, januari 2009, artikel: „Reflections”.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow