Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

De Goedendag

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Goedendag was een avantgardistisch vrijzinnig Vlaamsgezind studentenblad, in Brugge uitgegeven vanaf 7 oktober 1891 tot 1918. Enkele onregelmatige uitgaven verchenen tot 1921, en na een lange pauze nog in 1940. Het werd uitgegeven door het Vlaamsch Studentenverbond Jong-Vlaanderen (de Vlaamsche Kring).

De naam van het blad verwees naar „het wapen der Vlamingen in den slag van Groeninghe 1302. Goedendag heet thans het tijdschrift der jonge studenten in Vlaanderen.”[1]

Het blad publiceerde in de Eerste Wereldoorlog vooral artikelen van lokaal of politiek belang, het viel het ’passivisme’ van de oudere generatie en de Belgische regering in Le Havre aan, bracht leemtes in het secundair onderwijs aan het licht en spoorde studenten aan tot een ’beschaafder’ taalgebruik. In juni 1916, publiceerde het een artikel met als titel: Nasionalisme en het nieuwe geslacht, geschreven door P. van Ostaijen.[2]

In hetzelfde tijdschrift werd voor het eerst in Vlaanderen geprobeerd het ’expressionisme’ te definiëren, in het kader van een kritiek op Van Ostaijens pas verschenen dichtbundel Music-Hall (1916).[2]

Na de oorlog hield De Goedendag op te bestaan. Van Ostaijen was in ballingschap vertrokken naar Berlijn. Victor Brunclair ging zich naast literatuur ook concentreren op de schilderkunst van onder anderen Mondriaan, Boccioni, Picasso en Van Gogh.

In de zomer van 1919 werd in Antwerpen een poging ondernomen om De Goedendag, opnieuw uit te geven. Er verscheen, min of meer clandestien, een tweetal nummers, gedateerd juni en juli 1919, als nr. 1 en 2 van de 22ste (moest zijn 25ste) jaargang, dat als adres voor redactie en beheer vermeldde: Goedendagstraat 77, Borgerhout bij Antwerpen. Het bleef bij deze twee nummers. Van 1 september tot 25 oktober 1919 nam het nieuwe halfmaandelijks tijdschrift Staatsgevaarlik, onder leiding van Geert Pijnenburg en Mark Tralbaut, in zeker opzicht de functie van De Goedendag over. Toen ook dit blad na vier nummers zijn uitgave staakte, ondernam men in Brugge een poging om De Goedendag verder uit te geven. Er verschenen drie nummers van de 26ste jaargang in oktober en november 1920 en in januari 1921.[3]

In 1940 werd nog een poging ondernomen om het tijdschrift opnieuw uit te geven, met Herman Pauwels als redacteur. Hij nam de oude jaargangnummering over en begon de 49e jaargang. Maar na vier nummers werd de uitgave definitief stilgelegd.

Ondertitel

De ondertitel van het blad varieerde in de loop der jaren.

 • Tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten,
 • vanaf I (1891): Tolk der vrijzinnige Zuid-Nederlandsche studenten,
 • vanaf IV (1894/1895): Tolk van het Vlaamsch studentenverbond,
 • vanaf VI (1896/1897); terug vanaf IX (1899/1900): Tolk van het Vlaamsche studentenvolk,
 • vanaf VIII (1898/1899) : 6; terug vanaf X (1900/1901): Tolk der vrijzinnige Vlaamsche studenten,
 • vanaf XI (1904) Tolk van het Zuid-Nederlandsch studentenvolkje: Orgaan van het verbond der Vl. Studenten (middelb. Onderwijs),
 • vanaf XII (1905) Tijdschrift voor het jonge volk van Zuid- en Noord-Nederland,
 • vanaf XVI (1909) Studentenblad,
 • vanaf XVIII (1910) Studentenblad voor Noord-Zuid Nederland
 • (1915-1918) Maandschrift voor Vlaamse studenten[2]

Medewerkers (onder anderen)

Bronnen

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde http://www.kantl.be/index.php?pag=17&pg=2&sort=4

Verwijzingen

rel=nofollow