Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Culturele diversiteit

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Er is een algemene consensus onder antropologen dat de mens ontstaan is in Afrika, zo’n twee miljoen jaar geleden. Sinds die tijd heeft men zich succesvol verspreid over de wereld, zich aanpassend aan verschillende omstandigheden, zoals aan het klimaat. De vele afzonderlijke samenlevingen die wereldwijd zijn ontstaan verschilden sterk van elkaar en vele van deze verschillen zijn er nu nog steeds. Naast de opvallende culturele verschillen die er zijn tussen mensen, zoals taal, kledij en tradities, is er ook significante diversiteit in de wijzen waarop samenlevingen zichzelf organiseren, in hun gedeelde waarden en normen en in de wijzen waarop zij omgaan met hun omgeving.

Culturele diversiteit laat zich moeilijk meten, maar als een goede indicatie wordt gezien het aantal talen dat wordt gesproken in een bepaalde regio of in de wereld. Deze methode wijst erop dat we mogelijk in een periode zitten van een afname aan culturele diversiteit wereldwijd. Onderzoek van David Crystal wees uit dat gemiddeld iedere twee weken er één taal niet meer gebruikt wordt. Hij berekende dat als deze trend van afsterven van talen zich door zou zetten, in 2100 meer dan 90% van de talen die tegenwoordig wordt gesproken uitgestorven zullen zijn[1]. Overpopulatie, immigratie en imperialisme zijn oorzakenen die deze afname zouden kunnen verklaren.

Wanneer men naar de situatie in Nederland kijkt, dan kan geconcludeerd worden, op basis van de indicatie van het aantal gesproken talen, dat de culturele diversiteit in Nederland toeneemt. Verschillende migratiegolven hebben er voor gezorgd dat in Nederland de afgelopen decennia een multiculturele samenleving is ontstaan. Het debat over de plaats van etnische minderheden binnen de Nederlandse multiculturele samenleving is steeds hoger op de politieke en publieke agenda komen te staan.

Zie ook

Referenties

  1. º David Crystal Language Death, Cambridge University Press, 2000. URL bezocht 18 januari 2010.