Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Criminaliteit

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als: "alles wat door een bepaling strafbaar is gesteld". Wat als criminaliteit wordt beschouwd kan dus verschillen van maatschappij tot maatschappij, naargelang van de heersende normen.

In de criminologie worden verschillende definities van het woord "criminaliteit" gehanteerd.

De gedragswetenschap die het fenomeen criminaliteit bestudeert is de criminologie; het technisch onderzoek naar eventueel strafbare feiten heet soms ook nog wel criminalistiek of tegenwoordig vaker forensisch onderzoek.

Criminaliteit in Nederland

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, aan de hand van slachtofferenquêtes, in een onderzoek van april 2006 geconcludeerd dat de criminaliteit in Nederland gedurende de afgelopen 25 jaar nauwelijks is toegenomen. In 2004 werden er ongeveer 4,5 miljoen delicten gepleegd, 600.000 meer dan in 1980. Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei is deze stijging weinig spectaculair.

Sinds het hoogtepunt in 1995 is de criminaliteit echter sterk gedaald, zo blijkt uit de slachtofferenquêtes :

  • In 1995 zei 3,7% van de geënquêteerde mensen slachtoffer te zijn geweest van woninginbraak. In 2007 was dat gedaald tot 1,3%.
  • Diefstal uit auto´s daalde in diezelfde periode van 6,7% naar 2,5%, autodiefstal van 0,9% tot 0,3%, fietsendiefstal van 11,7% naar 5,3%.
  • In 1995 zei 27,4% van de bevolking slachtoffer te zijn geweest van vernieling en vandalisme, in 2007 was dat gedaald naar 11,7%.
  • Geweldsmisdrijven daalden van 8,2% in 1996 naar 5,3% in 2007.

De dalende trend blijkt ook uit de Landelijke criminaliteitskaart 2006, opgesteld door de Dienst Nationale Recherche Informatie. Ten opzichte van 2005 is de criminaliteit met 7 procent gedaald en in vergelijk met 2002 zelfs met 18 procent. Wel werden er in 2006 meer verdachten aangehouden dan in 2005.

Het aantal mensen dat zich vaak onveilig voelt, daalde van 7% in 1995[1] tot 3% in 2004. Toch was in 2004 nog steeds bijna 80% van de bevolking van mening dat ‘de criminaliteit de laatste tijd toeneemt’.

Als we kijken naar de verdachten, valt op dat een aantal bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn. Zie de grafiek van het CBS van december 2008. Het CBS heeft daarbij telkens gekeken welk percentage van een bepaalde bevolkingsgroep in contact komt met politie en/of jusitite.

Organisaties werkzaam op het vlak van criminaliteit

Zie ook

  1. º NRC Handelsblad, 5 januari 2007