Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Brief van Aristeas

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Brief van Aristeas is de oudste bekende weergave van de legende over het ontstaan van de Septuaginta-vertaling. De brief, die meer de vorm van een vertelling heeft, is geschreven in het Grieks door een Jood uit de Joodse gemeenschap in Alexandrië in Egypte. De originele titel van dit geschrift is niet Brief van Aristeas, maar Aristeas aan Philokrates.

Auteur

De schrijver stelt zich voor als Aristeas, een niet-joods beambte aan het hof van de Egyptische koning Ptolemaeus II Philadelphus, die een brief schrijft aan zijn broer Philokrates. Later werd het verhaal door christenen overgeleverd en gebruikt om de Septuaginta te verdedigen. Desondanks concludeert men aan de hand van de tekst dat de brief niet door heidenen of christenen geschreven werd, maar van joodse oorsprong is.

Inhoud

De auteur beschrijft hoe de koning op aanbeveling van hoofdbibliothecaris Demetrios van Faleron (vers 9) een Griekse vertaling van de joodse Wet, de Thora, wou opnemen in de Bibliotheek van Alexandrië. De Hebreeuwse Thorarollen werden aangekocht en door tweeënzeventig joodse geleerden in tweeënzeventig dagen vertaald. Toen zij daarna hun werk evalueerden, waren zij het met elkaar eens over de juistheid en kwaliteit van de vertaling.

In de latere legendevorming werd het verhaal toegepast op de gehele Tenach, en werd verteld dat de vertalers elk afzonderlijk hadden gewerkt en toch tot dezelfde vertaling waren gekomen.

In het verhaal zijn tal van moeilijkheden. Zo is men het erover eens dat de schrijver een jood moet zijn geweest en dat het geschrift later ontstond dan de tekst beweert.

Meningen van andere schrijvers

  • Philo van Alexandrië vertelt een gelijkaardige versie van het verhaal over het vertalen van de Septuaginta. Hij lijkt de eerste te zijn die eraan toevoegde dat de vertalers afzonderlijk werkten.[1]
  • Justinus Martyr (ca. 100–165) is de eerste christelijke schrijver waarvan bekend is dat hij over de oorsprong van de Septuaginta schreef, maar hij lijkt ook de eerste te zijn die het zo begrijpt dat toen alle boeken van de Hebreeuwse Bijbel werden vertaald en niet slechts de vijf boeken van de Thora.[1]
  • Epifanius biedt de meest uitgebreide versie van het verhaal, met allerlei toegevoegde details. De vertalers werden per twee in afzonderlijke kamers gezet, en kregen zelfs afzonderlijke koks. Toen zij klaar waren, vergeleek de koning de 36 vertalingen en stelde vast dat deze identiek waren.[1]
  • Augustinus begreep het verhaal zo dat de vertalers elk afzonderlijk werkten en door goddelijke leiding tot hetzelfde resultaat kwamen. Dit idee probeerde de Septuaginta-tekst meer gezag te verlenen, tegenover de joden die erop wezen dat alleen de Hebreeuwse tekst correct is en dat de Septuaginta hiervan afwijkt.[1]
  • Hiëronymus kende zowel Grieks als Hebreeuws en kon de Septuaginta-tekst vergelijken met de Hebreeuwse tekst. Hij gaf in zijn inleiding op zijn vertaling van de Pentateuch aan, dat hij het verhaal van Aristeas niet geloofde, maar dat de Septuaginta-tekst vertekeningen bevatte om de koning, die platonist was, niet te storen.[1]

Online

Weblinks en bronnen

Verwijzingen